Tag Archives: agroturystyka

Informator turystyczny powiatu świeckiego – pod redakcją Michała Binieckiego

 

Informator turystyczny powiatu świeckiego

Praca zbiorowa pod redakcją
Michała Binieckiego

Wydawnictwo: „Gedeon Media”
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Świeciu

Świecie 2016

Sygnatura SIRr XIII/147

„Informator turystyczny powiatu świeckiego” podzielony jest na trzy części.

Część I zawiera ogólne informacje na temat powiatu.

Autorami poszczególnych tekstów są Maria Pająkowska-Kensik, Wojciech Sławomir Wilkowski, Józef Malinowski, Michał Biniecki, Marcin Wasilewski, Daniel Siewert, Lidia Dobrowolska.

Poznamy jego specyfikę etnograficzną, gdyż obejmuje zarówno Bory Tucholskie jak i Kociewie.

Dowiemy się o historii ziemi świeckiej.

Poznamy szlaki turystyczne biegnące na terenie powiatu.

Wśród nich są szlaki piesze oraz szlaki kajakowe.

Zapoznamy się z ofertą dla osób aktywnych, uprawiających żeglarstwo, nordic walking, jeździectwo czy paralotniarstwo.

Osobny rozdział poświęcony jest turystyce rowerowej.

Szeroko zaprezentowano Wdecki Park Krajobrazowy – jego florę i faunę, ale również i znajdujące sie tam zabytkowe hydroelektrownie.

Z informatora dowiemy się również o położonych na obszarze powiatu świeckiego zespołach ogrodowych i pałacowych.

Część II informatora zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu świeckiego.

Swoje prezentacje mają tu:

 1. Gmina Bukowiec
 2. Gmina Dragacz
 3. Gmina Drzycim
 4. Gmina Jeżewo
 5. Gmina Lniano
 6. Gmina Nowe
 7. Gmina Osie
 8. Gmina Świecie
 9. Gmina Świekatowo
 10. Gmina Pruszcz
 11. Gmina Warlubie

Są to informacje praktyczne na temat historii gmin, ośrodków zdrowia, zabytków, walorów przyrodniczych, tras turystycznych, gastronomi i kulinariów, noclegów, hoteli usług agroturystycznych, warsztatów samochodowych.

Część III informatora zawiera dokładne mapy wszystkich gmin.

Informator jest bardzo kolorowy i bogato ilustrowany.

Agroturystyka – kwerenda

belka

kwerendaWspółcześnie, za sprawą mody na ekologię, obserwujemy wśród turystów zainteresowanie agroturystyką.

Turystyka obszarów wiejskich pozwala również rozwijać się gospodarczo wsi.

Wiele gospodarstw agroturystycznych powstało na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Zainteresowanym tą tematyką polecamy książki, opracowania  i przewodniki turystyczne znajdujące się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej.

 

1. Agroturystyczny biznes : poradnik organizatora turystyki i wypoczynku / Jan Sikora. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1995 – Bydgoszcz : TNOiK [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa] :.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 248780 Wypożyczalnia
2. Agroturystyka / Michał Sznajder, Lucyna Przezbórska. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
Sygnatura Lokalizacja
F.3 338 Folia 3
3. Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich / Jan Sikora. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 295723 Wypożyczalnia
MAG G 295724 Wypożyczalnia
4. Agroturystyka / red. Krzysztof Młynarczyk ; [aut. Stanisława Czarniawska-Zając et al.]. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002.
Sygnatura Lokalizacja
F.11 338 Filia 11
5. Ekoturystyka : urlop u EKOrolników 1998 : praca zbiorowa : [przewodnik] / pod red. Jadwigi Łopaty. – Wyd. 6. – Stryszów : ECEAT Europejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki, 1998.
Sygnatura Lokalizacja
SIRi XVII/IN-31 Informatorium
6. Miastowi : slow food i aronia losu / Anna Kamińska. – Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2011.
Sygnatura Lokalizacja
F.2 316 Filia 2
MAG G 292467 Wypożyczalnia
MAG G 293351 Wypożyczalnia
7. Pascal 2005 : agroturystyka i kempingi w Polsce / [koordynator projektu Janusz Żurek ; oprac. danych Krzysztof Cebrat, Błażej Olma]. – Wyd. 4, zaktual. – Bielsko-Biała : Pascal, 2005.
Sygnatura Lokalizacja
SIRi XVII/T-30 Informatorium
8. Przewodnik turystyczny : wędrówki po Zakolu Dolnej Wisły : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Tubielewicz, Roberta Goni ; współpr. Barbara Gandziarowska [et al.] ; fot. Włodzimierz Bykowski [et al.]. – Kijewo Królewskie : LGD Zakole Dolnej Wisły, 2010.
Sygnatura Lokalizacja
SIRr XIII/134 Informatorium
9. Wieś polska zaprasza : atlas turystyki wiejskiej / Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. – Warszawa : PFTW „Gospodarstwa Gościnne”, [2006?].
Sygnatura Lokalizacja
F.14 796 Filia 14
10. Wsie letniskowe : woj. bydgoskie, pilskie / [tekst Barbara Zielińska, Urszula Zimna]. – Bydgoszcz : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej : na zlec. Gównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1985.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 204381 Wypożyczalnia
11. Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej / [tł. Jacek Monkiewicz ; oprac. nauk. Andrzej Kaleta]. – Ateny : Euracademy, Associaton ; Toruń : [Uniwersytet Mikołaja Kopernika], 2006.
Sygnatura Lokalizacja
MAG G 285311 Wypożyczalnia
MAG G 285312 Wypożyczalnia

belka