Tag Archives: aktorzy

Ignacy Danielewski i Cyryl Danielewski – ojciec i syn

 

Ignacy Danielewski (1829-1907)

Poeta, pisarz ludowy, księgarz, drukarz, wydawca

 

 

Cyryl Danielewski (1864-1923)

Dramatopisarz, tłumacz, aktor, działacz kulturalno-społeczny

Teka 11, nr 62

Ignacy Danielewski urodził się w 1829 roku w Borku Wielkopolskim.

Był nauczycielem w Trzemesznie i Bydgoszczy.

W 1855 roku przeniósł się do Chełmna.

Został dziennikarzem w „Nadwiślaninie” wydawanym przez Józefa Gółkowskiego, którego córkę poślubił.

Wkrótce przejął kierowanie jego drukarnią i księgarnią.

Duży sukces przyniosło mu wydawanie tygodnika „Przyjaciel Ludu”.

Dzięki popularności używał przydomku „Majster od Przyjaciela”.

 

 

Sygnatura WF 3865

Dużym sukcesem wydawniczym był też „Polski Kalendarz Katolicki dla Kochanych Wiarusów Prus Zachodnich, Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Śląska”.

Kalendarz ukazywał się przez 30 lat w wielotysięcznym nakładzie.

W 1862 roku władze pruskie skazały go na rok więzienia za naruszenie prawa prasowego.

W więzieniu w twierdzy Wisłoujście napisał pieśń „Wisło Moja, Wisło Stara”, która przyniosła mu popularność i wybór na posła do sejmu pruskiego.

W 1873 roku przeniósł się do Torunia, gdzie został redaktorem „Gazety Toruńskiej”.

Już w następnym roku znowu trafił do wiezienia na 14 miesięcy.

Sygnatura KM 01424

Po wyjściu z więzienia w 1875 roku założył czasopismo „Przyjaciel”, które wychodziło przez 40 lat.

W 1897 roku kierowanie gazetą przejął Jan Brejski.

„Przyjaciel” najpierw był tygodnikiem, potem stopniowo ewoluowali aż do sześciu wydań w tygodniu.

„Przyjaciel” na przełomie XIX i XX wieku był najpoczytniejszą gazetą toruńską.

„Gazeta Toruńska” ukazywał a się w nakładzie 2000 egzemplarzy, a „Przyjaciel” w nakładzie 7500 egzemplarzy.

Był również trzecim pod względem wysokości nakładu pismem polskim Prus Zachodnich po „Gazecie Grudziądzkiej” i po „Pielgrzymie” wydawanym w Pelplinie.

Danielewski wydawał też „Gazetkę dla Dzieci” oraz tygodnik rolniczy „Gospodarz”.

Sygnatura MAG 58013

Ignacy Danielewski parał się również twórczością literacką.

Pisał wiersze, baśnie, opowiadania.

Jego baśń „Historia o rycerzu i złotym zamku” doczekała się sześciu wydań.

Zmarł w Toruniu w 1907 roku.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest bardzo dużo jego publikacji.

1. Asem i królowa duchów / opowiedział Ignacy Danielewski – Toruń : nakład Kazimierz Świt 1890.
2. Czemu dziad zawsze dziadem, choć mu wszyscy dają? : powieść / napisał Ignacy Danielewski. – Chełmno : W. Fiałek, (Chełmno : W. Fiałek). [ante 1909]
3. Gazetka dla Dzieci : dodatek bezpłatny do „Przyjaciela” / redaktor odpowiedzialny i nakładca Ignacy Danielewski. – Toruń : Ignacy Danielewski 1883-1889.
4. Historya o królewiczu, którego własny ojciec zaprzedał / [Ignacy Danielewski]. – Toruń : Druk. J. Buszczyńskich 1884.
5. Historya o rycerzu złotoskrzydłym, o porwanej dziewicy z drogim klejnotem i o złotym zamku / opowiedział Ignacy Danielewski. – Poznań : Księgarnia J. Chociszewskiego 1875.
6. Kalendarz Katolicki dla Kochanych Wiarusów w Zachodnich Prusach, W. Księstwie Poznańskiem i Szląsku na Rok … Ułożony po raz … przez Majstra od Przyjaciela Ludu. – Chełmno : nakł. Ignacego Danielewskiego, (Druk Józefa Gółkowskiego). 1861-1896
7. Kazimierz Wielki, król Polski, po pięciu wiekach z grobu do nas przemawiający : książeczka dla ludu / przez Majstra od Przyj. Ludu. – Chełmno : nakł. aut., (Chełmno : Ignacy Danielewski). [1869]
8. Kopciuszek : historya bardzo piękna o sierocie, co wyszła za królewicza, o złej macosze i dwóch jej córkach srodze ukaranych / napisał Ignacy Danielewski. – Toruń : K. Świta, (Toruń : J. Buszczyński). 1890
9. Król polski ratuje Niemcy i chrześcijaństwo : opis Odsieczy Wiedeńskiej przez Jana III. Sobieskiego dnia 12. września 1683 r. : na dwusetną rocznicę wydany / przez Majstra od Przyjaciela (Ignacego Danielewskiego w Toruniu). – Toruń : nakł. wydawcy, (Toruń : druk. J. Buszczyńskiego). 1883
10. Nauka o wyborach do niemieckiego parlamentu / przez Majstra od Przyjaciela Ludu [Ignacego Danielwskiego] – Chełmno : czcionki i nakład Ignacy Danielewski 1867.
11. Nauka o wyborach do pruskiej izby poselskiej / Ignacy Danielewski. – Toruń : [s.n.], (Toruń : Druk. J. Buszczyński). 1876
12. Nauka o wyborach do rejchstagu pólnocno niemieckiego / przez Majstra od Przyjaciela Ludu. – Chełmno : czcionkami i nakł. Ignacego Danielewskiego 1867.
13 Niektóre myśli i fakta na pożytek w teraźniejszem położeniu Polski / przez J. D. – Chełmno : [s.n.], (Chełmno : I. Danielewski). 1862
14. Unii Lubelskiej / napisał Majster od Przyjaciela Ludu na pamiątkę trzechsetnej rocznicy w dniu 11 sierpnia 1869 r. – Chełmno : [s.n., (Chełmno : I. Danielewski). 1869]
15. Trzy pieśni o królu Janie III. Sobieskim. – Toruń : I. Danielewski, ([S.l.] : E. Lambeck). 1883
16. Żywot świętych Cyryla i Metodego apostołów słowiańskich : książeczka dla ludu na tysiączną rocznicę śmierci św. Metodego i jubileusz Welehradzki / napisał Majster od Przyjaciela Ludu Ignacy Danielewski w Toruniu. – Toruń : nakł. „Przyjaciela”, (Toruń : druk J. Buszczyńskiego

Sygnatura TN, Teka 1, nr 4

Cyryl Danielewski urodził się w Chełmnie w 1864 roku.

Uczył się w gimnazjum w Toruniu, ale że było hakatystyczne przeniósł się do gimnazjum w Chełmnie.

Studiował w Paryżu.

Ukończył Rządową Szkołę Dramatyczną w Warszawie.

Był popularnym aktorem i dramaturgiem.

Zadebiutował jako aktor już w wieku 16 lat.

Grał na scenach Warszawy, Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania.

Występował w Petersburgu, Moskwie i Odessie.

 

 

Był aktorem charakterystycznym i komicznym oraz dobrej klasy śpiewakiem.

Występował też w kabaretach i operetkach, na potrzeby których sam pisał kuplety, piosenki, dowcipy.

Na przełomie stuleci prasa nazywało go „jednym z największych ulubieńców polskiej publiki teatralnej, znanym dobrze we wszystkich dzielnicach dawnej Polski”.

Swoją pierwszą sztukę sceniczną opublikował w wieku 16 lat w „Gazecie Toruńskiej”.

Była to jednoaktowa komedia „Dzienniczek panny Pompery”.

Na łamach „Gazety Toruńskiej” wydrukowano również w odcinkach inne jego sztuki:
Nasze paryżanki (1885)
Pani Geldhab (1882)

Cyryl Danielewski, Nasze Paryżanki, komedya w pięciu aktach, Toruń 1885, drukarnia J. Buszczyńskiego, Sygnatura WF 547

 

Jego historyczno-patriotyczna „Legenda Pomorza, czyli rok 997” przyniosła mu duże uznanie.

Ale był również autorem popularnych wodewili, jak choćby „Karnawał warszawski”.

Wodewil „Polacy w Ameryce” grany był w Toruniu 62 razy w ciągu jednego sezonu.

Tłumaczył rownież utwory dramatyczne z języków francuskiego, niemieckiego, szwedzkiego i rosyjskiego.

Jako pierwszy przetłumaczył na język polski sztuki Henryka Ibsena.

W 1920 roku zakończył karierę teatralną.

Wrócił do Torunia i został urzędnikiem Magistratu.

Organizował dalej amatorskie przedstawienia dla szerokiej publiczności.

Zmarł w 1923 roku.

Został pochowany obok ojca na cmentarzu parafialnym św. Jakuba (przy ul. Antczaka).

Gazeta Toruńska, 1880, nr 73, Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Tadeusz Zakrzewski

hasło: Danielewski Ignacy (1829-1907)

W: Toruński Słownik Biograficzny
T. 1, s. 71-72

Sygnatura SIRr IIIA/12t.1

 

Kazimierz Przybyszewski

hasło: Danielewski Cyryl Zbigniew

W: Toruński Słownik Biograficzny
T. 1, s. 69-71

Sygnatura SIRr IIIA/12t.1

 

Ewa Dobrowolska, Danuta Poklewska

Literatura polska na łamach „Gazety Toruńskiej” (1867-1921)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 39. Nauka o Książce 6, s. 33-91

Sygnatura MAG 04624-39

 

Andrzej Bukowski

hasło: Danielewski Cyryl

Polski Słownik Biograficzny
Tom 4, s. 408-409

Sygnatura SIRr XVIa/1-t.4

 

ks. Alfons Mańkowski

hasło: Danielewski Ignacy

Polski Słownik Biograficzny
Tom 4, s. 409-410

Sygnatura SIRr XVIa/1-t.4

 

E-ski (Eugeniusz Baliński)

śp. Cyryl Danielewski (Epitafium z grona przyjaciół i znajomych)

Monitorek, 1923, nr 1, s. 8-9

Sygnatura MAG 29385

 

Kazimierz Przybyszewski

Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczypospolitej (1920-1939)

s. 90-93

Sygnatura IIIA/43

 

ks. Alfons Mańkowski

Ignacy Danielewski (1829-1907)
Szkic biograficzno-literacki

Toruń 1908

Sygnatura MAG TN 7749

 

Jerzy Kałdowski

Ignacy Danielewski autor „Wisły” : 1829-1907

Chełmno 1986

Sygnatura SIRr IIIB/Danielewski Ignacy

 

Jacek Banach

Toruński „Przyjaciel” zapomniana gazeta z okresu zaboru (1876-1917)

Rocznik Toruński
T. 19, s. 179 – 202

Sygnatura SIRr II/18t.19

 

Stefan Rafiński

Chełmiński słownik biograficzny

s. 40 – 42

Sygnatura SIRr IIIA/67

Aktorzy zagraniczni – kwerenda

belkaniebieska2

kwerendaniebieska2W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się mnóstwo książek poświęconych zagranicznym aktorom.

Najczęściej są to biografie, ale zdarzają się również wspomnienia, wywiady albo autobiografie.

1. Aktor i jego czasy / John Gielgud ; współpr. John Miller i John Powell ; przeł. [z ang.] Michał Ronikier, tł. not Piotr Szymanowski. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987.
2. Al Pacino : wywiady z lat 1979-2005 / rozmawia Lawrence Grobel ; wstęp Al Pacino ; pol. wstęp Ernest Bryll ; [tł. Ernest Bryll, Magdalena Bryll]. – [Konstancin Jeziorna] : Axis Mundi, cop. 2007.
3. Alain Delon / Olivier Dazat ; przekł. [z fr.] Andrzej Sojur. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1992.
4. Amerykański buntownik : życie Clinta Eastwooda / Marc Eliot ; przeł. Piotr Grzegorzewski. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 2010.
5. Angelina : biografia nieautoryzowana / Andrew Morton ; przekł. Władysław Jeżewski. – Warszawa : Wydawnictwo Magnum, cop. 2010.
6. Anthony Hopkins : biografia / Quentin Falk ; przekł. Aneta Nowak. – Kraków : Wydawnictwo M, 2006.
7. Anthony Hopkins : światłość i mrok / Michael Feeney Callan ; przekł. [z ang.] Iwona Żółtowska. – Warszawa : „Amber”, 1996 .
8. Arnold : nie autoryzowana biografia Schwarzenegera / Wendy Leigh ; przekł. z ang. Dorota Kobus. – Petersburg : Piruet, cop. 1992.
9. Audrey Hepburn / Alexander Walker ; przeł. Zofia Łomnicka. – Warszawa : Prószyński Media, 2014.
10. Audrey Hepburn : księżniczka z bajki / Norbert Stresau ; przeł. [z niem.] Elżbieta Cieślik. – Warszawa : „Alfa-Wero”, 1996.
11. Audrey Hepburn / Sean Hepburn Ferrer ; z ang. przeł. Witold Nowakowski. – Wyd. 4, opr. miękka. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2011.
12. Audrey Hepburn : uosobienie elegancji / Sean Hepburn Ferrer ; z ang. przeł. Witold Nowakowski. – Wyd. 2. – Warszawa : „Albatros”, 2006.
13. Audrey Hepburn / Warren G. Harris ; przekł. [z ang.] Agnieszka Jacewicz. – Warszawa : „Amber”, 1995.
14. Autobiografia / Charles Chaplin ; przeł. z ang. Bronisław Zieliński. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat, cop. 2012.
15. Autobiografia : na przekór wszystkiemu… / Chuck Norris ; współpr. Ken Abraham ; przekł. Krzysztof Tanewski, Agata Kulczyńska. – Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy Erica, 2006.
16. Autobiografia : piosenki, które śpiewała mi matka / Marlon Brando i Robert Lindsey ; przekł. [z ang.] Ewa Pankiewicz. – Warszawa : „Amber”, 1995.
17. Bagaże Franza K. : podróż, której nigdy nie było / Remigiusz Grzela. – Michałów-Grabina : „Latarnik”, 2004.
18. Barbra Streisand : cudowna dziewczyna / William J. Mann ; przeł. Wojciech Usakiewicz. – Warszawa : G+J Gruner+Jahr Polska, cop. 2013.
19. Benny : cała prawda! / Dennis Kirkland, Hilary Bonner ; przeł. Barbara Cendrowska-Werner. – Warszawa : Reporter, 1993.
20. Birutė Mar : bez maski = Birutė Mar : be kaukės = Birutė Mar : unmasked / Liucija Armonaitė ; [tł. z jęz. lit. Rasa Rimickaitė, tł. z jęz. pol. na jęz. ang. Marcin Rusnak ; Europejskie Centrum Teatrów Jednego Aktora]. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, 2011.
21. Błękitny Anioł : życie Marleny Dietrich / Donald Spoto ; tł. Marzena Krzewicka. – Warszawa : Da Capo, 1997.
22. Boscy i nieznośni : niezwykłe biografie / Anna Janko. – Warszawa : Zwierciadło, cop. 2012.
23. Brad Pitt : aktorski geniusz naszych czasów / Brian J. Robb ; tł. Barbara Sobiewska. – Bielsko-Biała : Debit, 1997.
24. Brigitte Bardot / Jeffrey Robinson ; przekł. Joanna Pierzchała. – Warszawa : Amber, 1995.
25. Catherine Deneuve : biografia / Alexandre Fache ; [przekł. Andrzej Wiśniewski]. – Warszawa : Studio Emka, cop. 2006.
26. Chaplin : jego życie i sztuka / David Robinson ; przeł. [z ang.] Wanda Wertenstein. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1995.
27. Charles Chaplin / Marcel Martin ; przeł. z fr. Irena Nomańczuk. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977.
28. Chwila westchnienia / Anne Philipe ; przeł. Ewa Fiszer. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1968.
29. Ci z Hollywood / Zbigniew Karol Rogowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1987.
30. Clint Eastwood : seks i sława / Douglas Thompson ; przekł. [z ang.] Władysław Tarowski. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1993.
31. David Bowie : starman : człowiek, który spadł na ziemię / Paul Trynka ; tł. Agnieszka Wojtowicz-Jach. – Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2013.
32. Deburau-pierrot nieśmiertelny / Jaroslav Švehla ; przeł. Maria Erhardt-Gronowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
33. Diabeł jest kobietą : z historii filmowego wampa / Zbigniew Pitera. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1989.
34. Dialogi za zamkniętymi drzwiami Hollywood / Zbigniew K. Rogowski. – Katowice : „Videograf II”, 1999.
35. DiCaprio : współczesny Romeo / Grace Catalano ; z ang. przeł. Halina Cieplińska. – Warszawa : „Świat Książki”, 1998.
36. Dlaczego Norma Jean zabiła Marilyn Monroe? : portret psychologiczny / Lucy Freeman ; przeł. Agnieszka Grzybek. – Warszawa : Sic, 1997.
37. Do utraty tchu : biografia Franka Sinatry / Michael Freedland ; [przekł. Roman Kowal]. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1999.
38. Dr House : biografia Hugh Lauriego i przewodnik po serialu / Paul Challen ; przeł. Bogumił Bieniok [et al.]. – Warszawa : Prószyński Media, 2009.
39. Druga odsłona : autobiografia / Joan Collins ; z ang. przeł. Małgorzata Samborska. – Warszawa : „Świat Książki”, 1999.
40. Dustin : biografia Dustina Hoffmana / Michael Freedland ; przeł. [z ang.] Grzegorz Woźniak. – Warszawa : Bis, 1992.
41. Dustin Hoffman / Ronald Bergan ; przeł. [z ang.] i przypisami opatrzył Mirosław Przylipiak. – [Gdańsk] : Phantom Press, 1992.
42. Dziesięć lat z Luis Jouvetem / Leo Lapara ; tł., posł. Juliusz Kydryński. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979.
43. Eddie Murphy / Norbert Stresau ; przekł. z niem. Ewa Róża Fabjanowska, Arletta Walczewski. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1992.
44. Edmund Kean : ogień z niebios / Raymund Fitzsimons ; tł. Irena Tarłowska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1981.
45. Eleonora Duse / Olga Signorelli ; przeł. Barbara Siroszewska. – Warszawa : Czytelnik, 1972.
46. Elizabeth / Alexander Walker ; przeł. [z ang.] Maria Zborowska. – Warszawa : Iskry, 1993.
47. Elizabeth Taylor : dama, kochanka, legenda / David Bret ; przeł. Tadeusz Markowski. – Warszawa : Prószyński Media, 2012.
48. Elizabeth Taylor : dama, kochanka, legenda / David Bret ; przeł. Tadeusz Markowski. – Warszawa : Prószyński Media, 2012.
49. Elizabeth Taylor : namiętności i skandale / Donald Spoto ; przeł. Andrzej Kołodyński. – Warszawa : „Alfa-Wero”, 1999.
50. Elizabeth Taylor i Richard Burton / Christa Maerker ; przeł. Jolanta Jasińska-Dunalewicz. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2012.
51. Elvis – dlaczego ja, Panie ? / Janusz Płoński. – Warszawa : „Harp”, 1997.
52. Elvis / Leszek C. Strzeszewski. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1986.
53. Elvis Presley : kto zabił króla? John Parker ; przeł. [z ang.] Danuta Górska. – Warszawa : Alfa, 1995.
54. Filmowe skandale i skandaliści / Jan Kochańczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2005.
55. Filmowy kochanek / Emily W. Leider ; [przekł. Anna Krawczyk-Łaskarzewska, Barbara Przybyłowska]. – Warszawa : Amber, 2005.
56. Frank Sinatra : amerykańska legenda / J. Randy Taraborrelli ; przeł. [z ang.] Anna Reszka. – Warszawa : „Alfa-Wero”, 1998.
57. Garbo : abdykacja królowej / Barry Paris ; przeł. Maciejka Mazan. – Warszawa : Wydawnictwo Książkowe „Twój Styl”, 2007.
58. Garbo : portret / Alexander Walker ; przeł. [z ang.] Hanna Pawlikowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
59. Grace / Robert Lacey ; przeł. [z ang.] Andrzej Szulc, Robert Kołos, Zbigniew A[ndrzej] Królicki. – Warszawa : „Albatros”, 1995.
60. Grace / Robert Lacey ; z ang. przeł. Andrzej Szulc, Robert Kołos, Zbigniew A[ndrzej] Królicki. – Warszawa : „Świat Książki”, 1996.
61. Grace : sekrety życia księżnej / James Spada ; przekł. Andrzej Kołodyński. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1992.
62. Greta Garbo / Antoni Gronowicz ; tł. [z ang.] Feliks Pastusiak. – Warszawa : Philip Wilson, 1995.
63. Grzech pierworodny : autobiografia / Anthony Quinn ; z ang. przeł. Zofia Kierszys. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1978.
64. Gwiazdozbiór / Aleksander Jackiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1983.
65. Harrison Ford : bohater niedoskonały / Garry Jenkins ; przekł. Dorota Stadnik, Maria Zborowska. – Warszawa : „Amber”, 1999.
66. Hazardzista z Hollywood / Robert Evans ; przeł. Roman Gołędowski. – Warszawa : al fine, 1995.
67. Helter Skelter : sprawa Mansona / Vincent Bugliosi, Curt Gentry ; tł. Mirosław Piotr Jabłoński. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.
68. Historia mojego życia / Ellen Terry ; przeł. [z ang.] Maria Skibniewska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1989.
69. Hollywood : romanse i skandale / Peter Beresford. – Warszawa : „Ring”, 1991.
70. Hollywood w oparach skandalu / Jerzy Włosek. – Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
71. Hollywood w życiu Kennedych / Lawrence J. Quirk ; [tł. Barbara Przybyłowska]. – Warszawa : Philip Wilson, 1999.
72. Humphrey Bogart : twardziel bez broni / Stefan Kanfer ; przeł. z ang. Bożena Markiewicz ; przedm. opatrzył Tomasz Raczek. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat, cop. 2012.
73. Humphrey Bogart : w poszukiwaniu mojego ojca / Stephen Humphrey Bogart ; tł. Jacek Illg. – Katowice : Videograf II, 1998.
74. „… i ani trochę mądrości” : powieść autobiograficzna / Curd Jürgens ; przeł. [z niem.] Janina Szymańska. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1991.
75. Ingrid Bergman / Charlotte Chandler ; przeł. Monika Szczęsny. – Warszawa : Prószyński Media, 2012.
76. Ingrid Bergman : dama z Casablanki / Donald Spoto ; przeł. [z ang.] Anna Wojtaszczyk. – Warszawa : „Alfa-Wero”, 1998.
77. Ingrid Bergman i Roberto Rossellini / Renate Möhrmann ; przeł. Elżbieta Kalinowska-Styczeń. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1999.
78. Inicjały B.B. : pamiętniki / Brigitte Bardot ; z jęz. fr. przeł. Aleksandra Mańka- Chmura. – Katowice : Videograf II, 1998.
79. Ja – James Dean : prawdziwa historia największego idola Ameryki lat 60-tych / T. T. Thomas ; przeł. Robert Sudół. – Warszawa : Wydawnictwo Batos, 1991.
80. Jack Nicholson / Meinolf Zurhorst, Lothar Just ; przekł. z niem. Małgorzata Gawlik ; seria pod red. Tomasza Raczka. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1992.
81. Jak bucik bez pary… / Tamara Pietkiewicz ; przeł. z jęz. ros. Anna Mańko. – Lublin : Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział ; [Wydawnictwo Test Bernard Nowak], cop. 2009.
82. Jane Fonda : nieautoryzowana biografia królowej aerobiku / Paul Sherman. – Wyd. 2. – Katowice ; Chorzów : Videograf II, 2010.
83. Jestem po to, by kochać mnie : wspomnienia / Marlena Dietrich ; przeł. [z niem.] Eliza Borg i Maria Przybyłowska. – Warszawa : Czytelnik, 1993.
84. Jesteś moją muzyką : moje życie z Frankiem Sinatrą / [Barbara Sinatra ; tł. Aleksander Gomola]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, cop. 2013.
85. Jodie Foster : gwiazda bez tajemnic / Philippa Kennedy ; przeł. [z ang.] Andrzej Kołodyński. – Warszawa : Alfa-Wero, 1996.
86. Kate, jaką pamiętam / A. Scott Berg ; z ang. przeł. Zofia Uhrynowska-Hanasz. – Warszawa : Świat Książki, 2005.
87. Katharine Hepburn / Charlotte Chandler ; przeł. Agnieszka Sylwanowicz. – Warszawa : Prószyński Media, 2013.
88. Katharine Hepburn / Charlotte Chandler ; przeł. Agnieszka Sylwanowicz. – Warszawa : Prószyński Media, 2013.
89. Król Bollywoodu Shah Rukh Khan / Anupama Chopra ; przeł. Zbigniew Kordylewski. – Warszawa : Wydawca Prószyński i S-ka, 2008.
90. Księżyc jest balonem / David Niven. – Kraków : „Znak”, 1997.
91. Kto się boi Elizabeth Taylor? / Brenda Maddox ; przeł. Witold Kalinowski. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1985.
92. Leonardo DiCaprio / Douglas Thompson ; tł. [ z ang.] Małgorzata Kicana. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998.
93. Lilli Palmer wspomina / przekł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982.
94. Lilli Palmer wspomina / przekł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1990.
95. Louis de Funès : nie mówcie o mnie za dużo : synowie o ojcu / Patrick i Olivier de Funès ; przekł. Andrzej Wiśniewski. – Warszawa : Studio Emka, cop. 2007.
96. Louis de Funès / Stéphane Bonnotte ; [przekł. Dorota Tararako-Grzesiak]. – Kraków : Assimil, cop. 2003.
97. Madame Sadayakko : gejsza, która uwiodła Zachód / Lesley Downer ; z jęz. ang. przeł. Patryk Gołębiowski. – Warszawa : Świat Książki, 2009.
98. Madame Sarah / Cornelia Otis Skinner ; tł. Maria Skibniewska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
99. Madonna : królowa muzyki pop / Daryl Easlea, Eddi Fiegel ; konsultacja Piotr Metz ; [tł. Karolina Dąbrowska et al.]. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, cop. 2012.
100. Madonna : królowa skandali / Christopher Andersen ; przeł. [z ang.] Anna Reszka. – Warszawa : „Alfa-Wero”, 1997.
101. Mae West / Charlotte Chandler ; przeł. Adam Tuz. – Warszawa : Prószyński Media, 2013.
102. Mam to za sobą i inne wyznania / Shirley MacLaine ; [tł. Marta Szelichowska]. – [Warszawa] : Wydawnictwo Axis Mundi, cop. 2012.
103. Marilyn / Norman Mailer ; przeł. Ewa Westwalewicz-Mogilska. – Warszawa : Bellona, cop. 2005.
104. Marilyn Monroe : fotograficzna biografia / Nicki Giles ; tł. z ang. Anna Waśko. – Kraków : Art Books, [1993].
105. Marilyn Monroe : fragmenty : wiersze, zapiski intymne, listy / Marilyn Monroe ; oprac. Stanley Buchthal, Bernard Comment ; wstęp Antonio Tabucchi ; przekł. z jęz. ang. i fr. Agata Kozak. – [Kraków] : Wydawnictwo Literackie, cop. 2011.
106. Marilyn Monroe & Arthur Miller / Christa Maerker ; przeł. Agnieszka i Bogdan Baranowie. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.
107. Marilyn, ostatnie seanse / Michel Schneider ; przeł. Jacek Giszczak. – Kraków : Społeczny Insytut Wydawniczy Znak, 2008.
108. Marlena Dietrich / Charlotte Chandler ; przeł. Kinga Kwaterska. – Warszawa : Prószyński Media, 2012.
109. Marlena Dietrich / Charlotte Chandler ; przeł. Kinga Kwaterska. – Warszawa : Prószyński Media, 2012.
110. Marlena Dietrich : kronika życia / wyboru zdj. i dokumentów dokonała Renate Seydel ; oprac. Bernd Meier ; przeł. [z niem.] Milena Gostkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1990.
111. Marlene / Angelika Kuźniak. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009.
112. Marlene / Angelika Kuźniak. – Wyd. 2. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.
113. Marlon Brando : piękna bestia / François Forestier ; z jęz. fr. przeł. Martyna Jarząb. – Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2013.
114. Marlon Brando / rozmawia Lawrence Grobel ; przekł. Piotr Pieńkowski. – Wyd. 2. – [Warszawa] : Axis Mundi, cop. 2008.
115. Metamorfozy Marilyn Monroe / David Wills i Stephen Schmidt ; przeł. Dariusz Żukowski. – Kraków : Znak, 2011.
116. Miley Cyrus : me & you : gwiazda serialu Hannah Montana / Posy Edwards ; [tł. Mikołaj Kamiński]. – Warszawa : Hachette Polska, 2009.
117. Milka Zimková : aktorka słowacka / Miloš Mistrík ; przeł. Tomasz Grabiński. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru, 2011.
118. Miłości Romy Schneider / Johannes Thiele ; z niem. przeł. Maria Skalska. – Warszawa : Bauer-Weltbild Media – Klub dla Ciebie, cop. 2009.
119. Miłość i nienawiść : życie Ericha Marii Remarque’a i Paulette Goddard / Julie Gilbert ; przeł. Tadeusz Szafrański. – Warszawa : „Czytelnik”, 1998.
120. Młode gwiazdy filmowe / Artur Kaltbaum. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1962.
121. Moja autobiografia / Charles Chaplin ; tł. Bronisław Zieliński. – [Warszawa] : „Thaurus”, 1993.
122. Moja autobiografia / Charles Chaplin ; tłum. Bronisław Zieliński. – Warszawa : Czytelnik, 1967.
123. Moja klasyczna paranoja / Steffen Möller. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010.
124. Moja kolej : wspomnienia Nancy Reagan / spisane przy współpr. Williama Novaka ; przekł. Barbara Korzon. – Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.
125. Moje szczęśliwe gwiazdy : wspomnienia hollywoodzkie / Shirley Maclaine ; przeł. [z ang.] Barbara Korzon. – Katowice : „Videograf II”, cop. 1997.
126. Moje życie… / Jane Fonda ; przeł. Barbara Gadomska. – Warszawa : Andrzej Findeisen/A.M.F. Plus Group, 2006.
127. Moje życie z Madonną / Christopher Ciccone ; oprac. Wendy Leigh ; [tł. Maria Frączak]. – Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009.
128. Mój drogi ja / Peter Ustinov ; przeł. Irena Tarłowska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986.
129. Mój Hollywood / Jola Czaderska-Hayek. – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
130. Na krawędzi / Shirley MacLaine ; przeł. Ewa i Tomasz Lewandowscy. – Warszawa : „Petra”, 1991.
131. Na przykład Marlon Brando / Jan Bereźnicki ; przeł. [z ros.] Eugenia Siemaszkiewicz. – Warszawa : Wydaw-a Artystyczne i Filmowe, 1979.
132. Nazywam się Moore, Roger Moore / Roger Moore ; współpr. Gareth Owen ; z ang. przeł. Lech Żołędziowski. – Warszawa : Wydawnictwo Albatros – Andrzej Kuryłowicz, 2009.
133. Nie uśmiecha się życie do wilków… : ballada o Włodzimierzu Wysockim / Przemysław Słowiński, Iwona Wygoda. – Katowice : Videograf II, 2008.
134. Niepokorny bard : opowieść o Włodzimierzu Wysockim / Przemysław Słowiński, Iwona Wygoda. – Wyd. 2. – Katowice : Videograf II, 2010.
135. Nieuleczalny optymista : zawsze patrząc w górę / Michael J. Fox ; z ang. przeł. Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik. – Warszawa : Świat Książki, 2010.
136. Oczarowanie : życie Audrey Hepburn / Donald Spoto ; przeł.. Anna Dwilewicz. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2008.
137. Olga Czechowa : czy ulubiona aktorka Hitlera była rosyjskim szpiegiem? / Antony Beevor ; przeł. Tomasz Szlagor. – Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2005.
138. Olivier / Logan Gourlay ; przeł. [z ang.] Irena Tarłowska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1977.
139. Oni i Hollywood / Zbigniew Karol Rogowski. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1982.
140. Opowieści z mego życia / Jean Marais ; tł. Wojciech Gilewski, przekł. poezji Jeana Cocteau Józef Waczków. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993.
141. Ostatnia kochanka cesarza. – Kraków : „Miniatura”, 1991.
142. Pamiętam. Tak, pamiętam… / Marcello Mastroianni ; przeł. Magdalena Gronczewska. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.
143. Pamiętniki / Sarah Bernhardt ; przeł. Irena Dewitzowa ; wstęp Zofia Kucówna. – Warszawa : „Czytelnik”, 1974.
144. Piosenki, których nauczyła mnie matka / Marlon Brando, Robert Lindsey ; z ang. przeł. Magdalena Słysz. – Warszawa : Świat Książki – Bertelsmann Media, 2007.
145. Po prostu żyję! : rozmowy z Laurentem Neumannem / Gerard Depardieu ; przeł. Agata Kozak. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.
146. Pod prąd : Orson Welles kontra Hollywood / Clinton Heylin ; przeł. Jerzy Kozłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2007.
147. Polański / John Parker ; [przekł. z ang. Andrzej Milcarz]. – Wrocław : „Europa”, 1998.
148. Prawdziwa księżna Monako / Bertrand Meyer-Stabley ; z fr. przeł. Joanna Józefowicz-Pacuła. – Warszawa : Klub dla Ciebie – Bauer-Weltbild Media, 2010.
149. Prawdziwa Marlena Dietrich / Gilles Plazy ; z francuskiego przeł. Krystyna Arustowicz. – Warszawa : Świat Książki, 2007.
150. Przemiany / Liv Ullmann ; tł. [z ang.] Agnieszka Kreczmar. – Warszawa : Iskry, 1988.
151. Rendez-vous z Hollywood / Jola Czaderska-Hayek. – Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1993].
152. Richard Burton : biografia / John Cottrell, Fergus Cashin ; przeł. Irena Tarłowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
153. Ricky / Ricky Tomlinson. – London : Paperbacks, 2004.
154. Riefenstahl : niemiecka kariera / Jürgen Trimborn ; przeł. Agnieszka Kowaluk, Karolina Kuszyk. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008.
155. Robert De Niro / John Parker ; przekł. [z ang.] Hanna Pustuła. – Warszawa : „Amber”, 1997.
156. Romy Schneider : zawiedzione marzenia / Michael Jürgs ; przeł. [z niem.] Elżbieta Cieślik. – Warszawa : Alfa, 1995.
157. Rowan Atkinson / Bruce Dessau ; [tł. Małgorzata Studzińska]. – Warszawa : Movex, 1998.
158. Rozmowy z Marlonem Brando / Lawrence Grobel ; przekł. [z ang.] Piotr Pieńkowski. – Kraków : Graffiti, cop. 1992.
159. Rozmowy z Woody Allenem : rozmowy z lat 1971-2007 / Eric Lax ; przekł. Jarosław Rybski. – [Warszawa] : Axis Mundi, cop. 2008.
160. Russell Crowe : tajemnica sukcesu / Jolanta Sapeta. – Warszawa : Nowy Świat, 2002.
161. Sam na sam z Hollywood / Zbigniew K. Rogowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szczepan Szymański, 1994.
162. Schudnij, Elizabeth … / Elizabeth Taylor ; przeł. [z ang.] Krystyna Husarska. – Pruszków : Rachocki i s-ka, 1996.
163. Sean Connery : bohater bez skazy / Michael Feeney Callan ; przeł. [z ang.] Justyna Kotlicka. – Warszawa : „Alfa-Wero”, 1997.
164. Sekretna kochanka Dickensa / Claire Tomalin ; z ang. przeł. Ewa Krasińska. – Warszawa : Świat Książki – Grupa Wydawnicza Weltbild, 2011.
165. Sinatra : miłość, muzyka, mafia / Anthony Summers, Robbyn Swan ; przeł. Przemysław Janiga. – Warszawa : „Twój Styl”, 2007.
166. Skłócona z życiem : intymna biografia Marilyn Monroe / Lois Banner ; tł. Matylda Biernacka, konsult. Elżbieta Ciapara. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2012.
167. Sophia Loren : życie jak film / Silvana Giacobini ; tł. Anna Osmólska-Mętrak. – Kraków : Znak Litera Nova, 2013.
168. Spalony tost …czyli Życiowa filozofia Teri / Teri Hatcher ; [il. Colleen Ross ; tł. Stanisław Kroszczyński]. – Warszawa : Elipsa, cop. 2007.
169. Spencer Tracy : biografia / Larry Swindell ; przeł. Irena Tarłowska. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1980.
170. Sylwester Stallone : filmowa kariera / Adrian Wright ; [tł. Monika Ruiz]. – Warszawa : Ryton, 1992.
171. Syn śmieciarza : autobiografia / Kirk Douglas ; przeł. z ang. Maria Zborowska. – Warszawa : „Iskry”, 1991.
172. Święty Artaud / Leszek Kolankiewicz. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988.
173. Tango solo : autobiografia / Anthony Quinn ; współpr. Daniel Paisner ; przekł. [z ang.] Maria Zborowska. – Warszawa : Amber, 1996 .
174. Tańcząc w świetle / Shirley MacLaine ; przekł. [z ang.] Ewa i Tomasz Lewandowscy. – Warszawa : Petra, 1992.
175. Ten drugi : love story Kennedy Jr., Carolyn i ja… / Michael Bergin ; [przekł. Aldona i Witold Matuszyńscy]. – Warszawa : Studio Emka, cop. 2006.
176. Trzech wspaniałych : Henry Fonda, John Wayne, Humphrey Bogart / Zbigniew Pitera. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1990.
177. Urodzona gwiazda / Wendy Leigh ; przeł. Andrzej Kołodyński. – Warszawa : Bis, 1994.
178. Valentino : pierwszy amant kina / Noel Botham. – Łódź : Ravi, 2003.
179. Vivien Leigh : przeminęła z wiatrem / Anne Edwards ; przeł. Ewa Pankiewicz. – Warszawa : „Alfa-Wero”, 1998.
180. Walczyłam o Patricka : opowieść o miłości i życiu po stracie / Lisa Niemi Swayze ; z ang. przeł. Grażyna Górska, Dorota Pomadowska. – Warszawa : Świat Książki, 2014.
181. Wciąż od nowa : wspomnienia / Diane Keaton ; przeł. Beata Hrycak. – Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, cop. 2012.
182. Whitney Houston : zawsze będziemy Cię kochać / Patrick Shannon. – Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2012.
183. Włodzimierz Wysocki : między słowem a sławą : wspomnienia / Dawid Karapetian ; z ros. przeł. Ludmiła Miłowanowa. – Warszawa : Bellona, cop. 2005.
184. Woody : osobisty album Woody’ego Allena / [wybór i oprac. Ward Calhoun ; tł. Jerzy Malinowski]. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2013.
185. Woody Allen – rozmowy : rozmowy z lat 1971-2007 / Eric Lax ; przekł. Jarosław Rybski. – Wyd. 2. – [Warszawa] : Axis Mundi, cop. 2012.
186. Woody Allen : biografia / Eric Lax ; przeł. Ewa i Dariusz Wojtczakowie. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1998.
187. Woody Allen / Graham McCann ; przeł. [z ang.] Andrzej Kołodyński. – Warszawa : bis, 1993.
188. Wspominki o Włodzimierzu Wysockim / Daniel Olbrychski. – Warszawa : Zebra, 1990.
189. Wszystko, co minęło / Mia Farrow ; przekł. Alina Śmietana. – Kraków : Znak, 1998.
190. Wszystko jest możliwe / Christopher Reeve ; z ang. przeł. Krzysztof Kurek. – Warszawa : „Świat Książki”, 2004.
191. Wysocki – życie i twórczość / wybór Zbigniew Podgórzec ; aut. – różni ; tł. – różni. – Warszawa : Współpraca, 1989.
192. Wysocki, czyli Przerwany lot / Marina Vlady ; przekł. Kalina Szymanowska. – Warszawa : Czytelnik, 1990.
193. Wyznania aktora / Laurence Olivier ; tł. Piotr Szymanowski. – Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988.
194. Wyższe sfery : życie Grace Kelly / Donald Spoto ; przeł. Marta Kitowska. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 2010.
195. Yves Montand : aktor, kochanek, polityk / Andrzej Bilik. – Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze, 1992.
196. Z Archiwum Anderson : [nie autoryzowana biografia Gillian Anderson] / Marc Shapiro ; przeł. Jakub Szumielewicz. – Warszawa : Da Capo, cop. 1998.
197. Z archiwum Duchovnego / Paul Mitchell ; przeł. Ewa Mikina. – Warszawa : „Da Capo”, cop. 1997.
198. Za kulisami sławy / Joanna Rawik. – Warszawa : Twój Styl, 1992.
199. Zac w akcji : nieautoryzowana biografia autorstwa Grace Norwich / tł. Małgorzata Fabianowska, Barbara Górecka. – Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2009.

belkaniebieska2