Tag Archives: Albrecht Hohenzollern

Jan Tyszkiewicz – Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521

 

Jan Tyszkiewicz

Ostatnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1519-1521

Wydanie 2

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIb/4-48

Prof. zw. dr hab. Jan Tyszkiewicz jest wybitnym znawcą historii średniowiecza i historii wojskowości.

Związany jest z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Humanistyczną w Pułtusku.

Pierwsze wydanie „Ostatniej wojny z Zakonem Krzyżackim 1519-1521” miało miejsce w 1991 roku.

Wcześniej ta wojna bardzo rzadko stanowiła przedmiot studiów historycznych.

Autor przywiązuje uwagę zarówno do zmagań dyplomatycznych, jak i do analizy strategi i taktyki walczących stron.

Na wstępie przybliża skomplikowany splot stosunków politycznych.

Później omawia nadejście wojny i jej początek.

Szczęśliwe dla strony polsko-litewskiej zmagania zbrojne toczyły się wiosną 1520 roku.

Ich uwieńczeniem było oblężenie Królewca.

Po walkach nastąpiły rokowania w Toruniu.

Latem 1520 roku znowu doszło do wznowienia działań wojennych, które przyniosły kontrofensywę krzyżacką.

Od lutego 1521 roku wojna zaczęła zamierać.

Kompromisowy układ toruńsko-prabucki zawarto 5 kwietnia 1521 roku.

Osobny rozdział monografii poświęcony jest problemowi udziału Tatarów w wojnie.

Autor omówił również zagadnienia związane z wojskiem i wojskowością.

Pracę kończy posłowie poświęcone perspektywą dalszych badań nad wojną 1519-1521.

Książkę wzbogacają mapy i ilustracje.

Nad złoto cenniejsze… – Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Muzeum Okręgowym w Toruniu

belkaniebieska2

25062015

 

Nad złoto cenniejsze…
Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wystawa
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Ratusz Staromiejski
Sala Królewska

14-30 czerwca 2015

belkaniebieska2

Z okazji 70 rocznicy utworzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Biblioteka Uniwersytecka postanowiła pokazać publiczności swoje najcenniejsze zbiory.

Wystawę zorganizowano w Muzeum Okręgowym w Toruniu w Sali Królewskiej.

Prezentowana kolekcja składa się z dwóch części:
1. Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Hohenzollerna.
2. Inne rękopisy i starodruki należące do księcia Albrechta Hohenzollerna.

Słynna Srebrna Biblioteka zawdzięcza swoją nazwę kunsztownym srebrnym oprawom. Kolekcja powstała w latach 1545-1562 z inicjatywy księżnej Anny Marii, drugiej żony Albrechta Hohenzollerna. Pierwotnie składała się z 20 pozycji. Do naszych czasów zachowało się 15 zabytkowych opraw. Srebrne oprawy nie były dziełem jednego złotnika – doliczono się siedmiu różnych. Na oprawach widnieją kompozycje przedstawiające sceny biblijne lub wizerunki księcia Albrechta. Zabytkowe druki ważą od 2 do 5 kg. Oprawione książki to głównie protestanckie pisma, zwłaszcza wiele prac Marcina Lutra, prywatnie przyjaciela księcia.

Druga część wystawy prezentowana w hallu przed Salą Królewską zawiera rękopisy i starodruki, które w większości należały do Albrechta Hohenzollerna (490-1568) – nie zostały jednak oprawione w srebrne płyty. Wśród nich znajduje się na przykład śpiewnik „Geystliche Lieder” z dedykacją Katarzyny Luter (żony Marcina Lutra) dla księżnej Doroty (pierwszej małżonki księcia Albrechta).

belkaniebieska2