Tag Archives: album

Next Page

Marian Marciniak – Brodnica na starych kartach pocztowych (1897-1948)

 

Marian Marciniak

Brodnica na starych kartach pocztowych (1897-1948)
Pozdrowienia z Brodnicy jakiej już nie ma

Wydawca:  Brodnickie Stowarzyszenie Kultury

Brodnica 2008

Sygnatura VIII/Br-23

Album zawiera ponad 340 kart pocztowych.

Utrwalone na pocztówkach widoki przedstawiają Brodnicę z przełomu XIX i XX wieku.

Widokówki ukazują zmiany zachodzące w mieście w latach 1897-1948.

Przedstawione na fotografiach budynki często były później przebudowywane i rozbudowywane.

Inne wyglądają wciąż tak samo jak 100 lat temu.

Na pocztówkach widać również zmieniającą się modę, środki transportu, obfitość sklepów i punktów usługowych.

Album jest katalogiem wystawy „Pozdrowienia z Brodnicy jakiej już nie ma”, która była prezentowana w Muzeum w Brodnicy w 2006 roku.

Książkę poprzedza wstęp, w którym opisano historię karty pocztowej, przedstawiono tło historyczne, przypomniano sylwetki brodnickich drukarzy i fotografów.

W opisie każdej z kart pocztowych umieszczono informację o przedstawionym na fotografii obiekcie.

W miarę możliwości zamieszczono też informacje o datowaniu pocztówki, dacie stempla pocztowego, wydawcy, miejscu druku, języku korespondencji, informacje o właścicielu karty oraz dodatkowe uwagi.

Feliks Stolkowski – Chełmża z negatywów Bogusławy Sczanieckiej

 

Feliks Stolkowski

Chełmża z negatywów Bogusławy Sczanieckiej

Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży

Chełmża 2018

Sygnatura SIRr VIII/Ch-19

Feliks Stolkowski jest znanym i cenionym pasjonatem historii.

Dzięki jego badaniom i zaangażowaniu przywracana jest pamięć o przedwojennych rodach ziemiańskich (Sczanieccy, Kalksteinowie, Działowscy, Ślascy) i mieszkańcach pałaców w Narwie i Pluskowęsach.

Swoje osiągnięcia zawdzięcza szczególnemu zaufaniu, jakim obdarzyły go rodziny Sczanieckich, Karwatów i Piotrowskich.

Jest autorem książek:

  • Narwa z tamtych lat
  • Pluskowęsy z tamtych lat
  • Rymy z Chemżu zwiunzane, po chemżyńsku spisane 
  • Chełmża z negatywów Bogusławy Sczanieckiej 

Również w albumie „Chełmża z negatywów Bogusławy Sczanieckiej” wykorzystano zdjęcia z rodzinnych zbiorów Sczanieckich z Narwy.

Każdej fotografii towarzyszy obszerne omówienie.

Sczanieccy zostali wyrugowani z Narwy przez Niemców i zamieszkali w 1941 roku w Chełmży.

Właśnie z okresu okupacji niemieckiej i pierwszych lat powojennych pochodzą zdjęcia zamieszczone w książce.

Bogusława Sczaniecka utrwaliła aparatem fotograficznym widok katedry w Chełmży przed pożarem, a także sam pożar z 1950 roku.

Album poprzedzają wspomnienia Małgorzaty Piotrowskiej (potomkini rodów Sczanieckich i Karwatów) poświęcone życiu codziennemu w Chełmży w latach 40-tych i 50-tych XX wieku.

Marta Laudańska – Powiat chełmiński

 

Marta Laudańska

Powiat chełmiński

Wydawca: Artstudio 

Bydgoszcz 2018

Sygnatura SIRr V/64

Powiat chełmiński i jego stolica Chełmno maja wspaniałą przeszłość, której kamieniami milowymi są prawo chełmińskie, Akademia Chełmińska, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Walenty Fiałek i Ludwik Rydygier.

Chełmno słynie ze swej zabytkowej starówki, renesansowego ratusza i relikwii św. Walentego.

Powiat obejmuje również gminy Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław, na których obszarze znajdują się krzyżackie zamki, zabytkowe kościoły, dwory i pałace.

Powiat chełmiński to także Dolina Dolnej Wisły, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i szlaki turystyczne.

Prezentowane opracowanie „Powiat chełmiński” to obszerny album z wieloma kolorowymi fotografiami i towarzyszącymi im opisami.

Na zdjęciach widać zabytki i przyrodę regionu.

Książka została wydana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.