Tag Archives: archeologia

Previous Page

Małgorzata Kurzyńska – Linowo – Stanowisko 6

Małgorzata Kurzyńska

Linowo. Stanowisko 6
Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej / Małgorzata Kurzyńska ; z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza

Wydawcy:  Muzeum im. ks. dr. W. Łęgi w Grudziądzu
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Grudziądz-Toruń 2015

Sygnatura: SIRr VIb/2-28

Stanowisko 6 w Linowie (powiat Grudziądz) zostało odkryte dopiero 30 lat temu przez Ryszarda Kirkowskiego z Muzeum w Grudziądzu.

Badania archeologiczne na stanowisku prowadzono w latach 1991-1993 z inicjatywy Wojciecha Sosnowskiego (Państwowa Służba Ochrony zabytków w Toruniu) oraz w latach 2006-2011z inicjatywy Małgorzaty Kurzyńskiej (Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu).

Opracowanie „Linowo. Stanowisko 6” składa się przede wszystkim z analizy obiektów znalezionych na cmentarzysku ludności kultury wielbarskiej autorstwa Małgorzaty Kurzyńskiej.

Książka zawiera również opracowanie znalezisk należących do innych kultur: ceramiki wstęgowej, pucharów lejkowatych, amfor kulistych, wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza.

Monografię uzupełniają szczegółowe wyniki analiz antropologicznych, archeozoologicznych, metaloznawczych, dendrologicznych.

Spis treści:

Małgorzata Korzyńska – Wstęp

Cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej

 • Małgorzata Korzyńska – Katalog grobów
 • Małgorzata Korzyńska – Analiza źródeł
 • Małgorzata Korzyńska -Obrządek pogrzebowy
 • Małgorzata Korzyńska – Chronologia przestrzeni cmentarzyska
 • Małgorzata Korzyńska – Podsumowanie

Materiały innych kultur

 • Ryszard Kirkowski, Wojciech Sosnowski – Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej
 • Kamil Adamczak, Jacek Gackowski – Pozostałości osadnictwa z późnego neolitu i początku epoki żelaza
 • Małgorzata Kurzyńska, Dorota Malarczyk – Pozostałości osadnictwa z wczesnego średniowiecza

Analizy specjalistyczne

 • Tomasz Kozłowski – Wyniki analiz antropologicznych
 • Daniel Makowiecki – Wyniki analiz archeozoologicznych
 • Łukasz Kowalski, Aldona Garbacz-Klempka – Wyniki analiz metaloznawczych
 • Jarosław Strobin – Okucie typu balteus jako przykład technik zdobniczych w złotnictwie barbarzyńskim młodszego okresu rzymskiego
 • Tomasz Ważny – Wyniki analiz dendrologicznych

Bibliografia

Streszczenie

Tablice

Książka jest bardzo pięknie wydana.

Zawiera setki rysunków, planów i zdjęć, również w kolorze.

Stanisław Koc – Zabytki Inowrocławia

 

Stanisław Koc

Zabytki Inowrocławia
Archeologiczno-architektoniczne zagadnienia po badaniach w roku 2010

Inowrocław 2014

Sygnatura SIRr XXXIIIb/154

Stanisław Koc jest autorem wielu artykułów i książek poświęconych zabytkom Inowrocławia, dziejom Kujaw i historii Polski.

 

1. Inowrocław, Krzyżacy a zjednoczenie Królestwa Polskiego / Stanisław Koc. – Inowrocław : Poligrafia Kunke, 2010.
2. Kościół farny p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu / Stanisław Koc. – Inowrocław : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Pozkal, [2008?].
3. Zabytki Inowrocławia : -archeologiczno-architektoniczne zagadnienia po badaniach w roku 2010 / Stanisław Koc. – Inowrocław : Stanisław Koc, 2014.
4. Zjednoczenie Królestwa Polskiego – wpływ zagrożenia zewnętrznego (1210-1410) / Stanisław Koc. – Inowrocław : Totem, 2013.

 

W 2010 roku przy okazji modernizacji nawierzchni ulic, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie inowrocławskiej Starówki, przeprowadzono również badania archeologiczne, jednak tylko o charakterze ratunkowym.

Stanisław Koc odnosi się do wyników tych badań archeologicznych oraz przedstawia własne ustalenia.

Monografia dzieli się na trzy rozdziały poświęcone najbardziej reprezentacyjnym budowlom średniowiecznego Inowrocławia.

Dwie z nich już nie istnieją.

 1. Pierwotny kościół pw. św. Mikołaja  „na środku rynku miasta”
 2. Kościół św. Mikołaja odbudowany po zniszczeniu przez Krzyżaków w 1431 r.
 3. Kościół pw. św Franciszka przy klasztorze franciszkanów

Ich historia i architektura zostały bardzo dokładnie opisane przez autora.

Walory opracowania podnoszą również liczne stare rysunki i plany przedstawiające wymienione zabytki.

To niezwykle cenna publikacja, wypełniająca lukę w naszej wiedzy o początkach miasta oraz o architekturze i urbanistyce średniowiecznego Inowrocławia.

Spotkanie Stowarzyszenia Historyków Sztuki na temat „Pogranicze między Starym Miastem i Nowym Miastem oraz zamkiem krzyżackim w Toruniu”

TORUŃ

STARE
MIASTO

NOWE
MIASTO

ZAMEK
KRZYŻACKI

 

10 kwietnia 2014 roku na sali wykładowej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie zorganizowane przez toruński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Spotkanie poświęcone było tematowi „Pogranicze między Starym Miastem i Nowym Miastem oraz zamkiem krzyżackim w Toruniu od XIII w. do dziś, w relacjach: historyka, archeologa, zabytkoznawcy”.

Równo 750 lat temu w 1264 roku Krzyżacy lokowali Nowe Miasto Toruń.

Pasjonującym zagadnieniem jest topografia pogranicza między Nowym i Starym Miastem oraz zamkiem krzyżackim, przebieg wewnętrznych granic, murów miejskich i zamkowych, położenie baszt, mostów i bram, w końcu wyznaczenie nurtów Postolca i Strugi Toruńskiej.

Pasjonaci historii Torunia badają każdy szczegół, każdy zapis, każdy metr kwadratowy gruntu, a nawet każdą zachowaną cegłę.

Dzięki nim nie ma już wątpliwości, ze Nowe Miasto miało mury obronne z basztami również od strony Starego Miasta.

Conrad Steinbrecht, Thorn im Mittelalter, Berlin 1885 - Tafel I

Spotkanie otworzyła prelekcja Zbigniewa Nawrockiego byłego wieloletniego Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Słuchacze przenieśli się do przeszłości i odbyli godzinną wędrówkę wzdłuż murów miejskich.

Prelegent przygotował mnóstwo zdjęć, które metr po metrze ilustrowały przebieg murów istniejących i nie istniejących.

Każdy budynek, każdy odcinek murów, każdy element architektury miejskiej i zamkowej został dokładnie opisany.

Plan Torunia z 1659 w Jacob Heinrich Zernecke, Thornische Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI bis MDCCXXVI, Berlin 1727, s. 347

Kolejnym prelegentem była archeolog Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, która wielokrotnie prowadziła badania archeologiczne na terenie Starego i Nowego Miasta Torunia, w ramach nadzoru archeologicznego przy okazji rozmaitych robót ziemnych wykonywanych tam przez firmy budowlane, elektryczne, drogowe czy wodociągowe.

Prelegentka zaprezentowała słuchaczom wyniki swych badań na terenie pomiędzy Bramą Kotlarskiej i Bramą Nowomiejską, a więc u zbiegu dzisiejszych ulic Szerokiej, Św. Jadwigi, Wielkich Garbarów, Przedzamcza, Stumykowej i Podmurnej.

Wyniki jej badan są niezwykle ciekawe i rzucają zupełnie nowe światło na średniowieczne mury miejskie i zamkowe, mosty i bramy.

Na tym zakończyła się pierwsza część konferencji.

Na kolejnym spotkaniu słuchacze poznają najnowsze ustalenia historyków.

Zaplanowano też dyskusję, która pozwoli wymienić się poglądami na nowe hipotezy, które zostały zaprezentowane przez prelegentów.

Wieczór był bardzo udany.

Gorąco polecamy spotkania toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki wszystkim miłośnikom przeszłości naszego grodu.