Tag Archives: archiwistyka

Marianna Gruszczyńska – Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku : informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Toruniu
Oddział we Włocławku
Informator o zasobie archiwalnym

Opracowanie:
Marianna Gruszczyńska

Wydawca:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Włocławek 2014

Sygnatura SIRr VIa/48

Archiwum państwowe we Włocławku utworzono w 1950 roku.

Składa się z 1121 zespołów archiwalnych.

Zbiory archiwalne liczą blisko 200 tys. jednostek archiwalnych.

Stanowi to prawie 2000 metrów bieżących akt.

Są to akta wytworzone przede wszystkim przez organa administracji państwowej i samorządowej.

Są wśród nich dokumenty urzędu wojewódzkiego (1975-1998), urzędów powiatowych (1809-1975), miejskich (od 1973 roku), gminnych i gromadzkich (od połowy XIX wieku).

Są również akta sądów, prokuratury, więzień, notariuszy i komorników.

W zasobach archiwum znajdują się też oczywiście akta metrykalne wytworzone przez instytucje wyznaniowe rzymskokatolickie, ewangelicko-augsburskie, mojżeszowe, prawosławne, baptystów, mahometańskie i przez urzędy stanu cywilnego.

Wśród archiwaliów znajduje się też dokumentacja przedsiębiorstw i zakładów pracy, akta szkolne, bankowe, spółdzielcze, partyjne.

Ważny zespół tworzą też akta zakładów uzdrowiskowych w Ciechocinku obejmujący lata 1826-2005.

Najstarsze zasoby sięgają końca XVIII wieku.

Archiwum we Włocławsku swoją działalnością obejmuje powiaty aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski.

Napisali o Nas – Archiwista Polski

Mamy przyjemność poinformować, że nasza koleżanka – Katarzyna Kulig zdobyła II nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.

Praca „Kancelaria i archiwum zakładowe Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Robótki.

Konkurs im. Ryszarda Mienickiego został zorganizowany przez toruński oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich już po raz czwarty.

W najnowszym numerze „Archiwisty Polskiego” ukazał się tekst na temat organizacji, przebiegu  i znaczenia tego konkursu autorstwa dr Marleny Jabłońskiej z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

Marlena Jabłońska

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu archiwistyki jako narządzie zdobywania dobrego publicity

Archiwista Polski

Nr 1 (61) / 2011

Rok XVI

s. 75 – 83