Tag Archives: Archiwum Państwowe w Toruniu

Next Page

Kościoły Toruńskie – wystawa w Archiwum Państwowym

belkaniebieska2

26072016

 

 

Kościoły Toruńskie

Wystawa Archiwalna

Archiwum Państwowe w Toruniu

9-30 czerwca 2016

belkaniebieska2

W środę 22 czerwca 2016 roku odwiedziliśmy wystawę „Kościoły Toruńskie” zorganizowaną przez Archiwum Państwowe w Toruniu z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Na wystawie zaprezentowane zostały archiwalia związane z najstarszymi toruńskimi kościołami (również tymi już nieistniejącymi) oraz z toruńskimi klasztorami.

Wśród prezentowanych zbiorów Archiwum uwzględniło również materiały związane z toruńską reformacją i protestantami, którzy rządzili miastem od XVI do XX wieku.

Można było obejrzeć stare dokumenty, księgi, ryciny i plany kościołów.

belkaniebieska2

Twierdza Toruń – wystawa archiwalna

belkaniebieska2

08052015

 

Twierdza Toruń

 

W ramach 15 Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki Archiwum Państwowe w Toruniu zorganizowało wystawę archiwalną pod tytułem „Twierdza Toruń”.

Obejrzeć ją można było w siedzibie APT na Placu Rapackiego 4 w dniach 18, 20-22 kwietnia.

 

 

Na wystawie można było zapoznać się z militarną architekturą grodu Kopernika na przestrzeni jego długich i barwnych dziejów. Zwiedzanie rozpoczynało się oczywiście od okresu średniowiecza. Zainteresowani mogli podziwiać na starych fotografiach nieistniejące już baszty i fragmenty murów obronnych.

Dla późniejszego okresu pojawiają się plany budowy nowożytnych fortyfikacji, które wzniesiono wokół średniowiecznych murów. Oprócz samej architektury obronnej na planach i widokach Torunia z XVII i XVIII wieku obserwujemy prowadzone oblężenia miasta z lat 1658 i 1703.

Od okresu nowożytnego przechodzimy do XIX wieku. Najpierw zapoznajemy się z rozbudową fortyfikacji w czasach Księstwa Warszawskiego, a następnie pruskich. Ogólnie rzecz biorąc, początkowo umocnienia wznoszono nadal wokół dzisiejszej starówki. Z czasem, w miarę rozwoju ówczesnej artylerii, zaczęto je odsuwać od centrum miasta. Dokładnie po zakończeniu wojny z Francją w 1871 roku Niemcy rozpoczęły budowę twierdzy pierścieniowej. Zwiedzający mogli obejrzeć projekty obecnych fortów, a także ilustracje ukazujące tętniące tam życie.

Ostatnimi okresami ukazanymi na wystawie są lata międzywojenne i II wojna światowa, kiedy nie prowadzono nowych prac budowlanych.

belkaniebieska2

„Wszystkie drogi prowadzą do Torunia” – wystawa w Archiwum Państwowym w Toruniu

belka

 

Wszystkie drogi prowadzą do Torunia

Wystawa

Archiwum Państwowe w Toruniu

14  Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

26 kwietnia – 16 maja 2014 r.

belka

W ramach 14 Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki Archiwum Państwowe w Toruniu zorganizowało bardzo ciekawą wystawę pod tytułem „Wszystkie drogi prowadzą do Torunia”.

Tematem przewodnim wystawy jest motyw przybywania do Torunia
i osiedlania się w naszym mieście.

Do Torunia wiodły trakty bite, drogi wodne i tory kolejowe.

Nawet sama nazwa Toruń pochodzi przecież od słowiańskiego słowa „tor”,
oznaczającego drogę.

Przybywali tu osiedleńcy, turyści, uczniowie, żołnierze, kupcy.

Archiwum udostępniło swoje zbiory z czasów średniowiecza, epoki nowożytnej,
XIX i XX wieku.

Wśród eksponatów znalazły się dokumenty średniowieczne, zdjęcia, plany, mapy,
księgi ewidencyjne.

Archiwalia udostępnione na wystawie podzielono na następujące działy:

  • nauka i kultura
  • polityka
  • wojna
  • turystyka
  • handel
  • komunikacja
  • osadnictwo

Wśród eksponatów znalazły się miedzy innymi:

– dokument rady miasta Kalisza z 1350 roku w sprawie kupców toruńskich
– dokument starosty inowrocławskiego z 1400 roku w sprawie kupców toruńskich
– dokument papieża Leona X z 1516 roku potwierdzający wolności Torunia
– przywilej Zygmunta Starego z 1543 roku zezwalający na utworzenie w Toruniu
składu solnego
– spis osób, którym nadano prawa miejskie z lat 1627-1716
– grafika przedstawiająca oblężenie Torunia przez Szwedów w 1655 roku
– projekt frontu Domu Artusa z 1750 roku
– plan miasta Torunia z 1793 roku
– granice miasta Torunia z 1793 roku
– ordynacja przyznająca Żydom wolności osadnictwa i uprawy rzemiosła z 1802 roku
– grafika przedstawiająca Napoleona Bonaparte w Toruniu przed domem Mikołaja Kopernika w 1812 roku
– plan ulic i zabudowań przedmieść toruńskich z 1853 roku
– plan miasta Torunia z 1882 roku
– plan granic Chełmińskiego Przedmieścia z 1882 roku
– widok ogólny Torunia z XIX wieku
– wizerunek mostu drewnianego na Wiśle z XIX wieku
– fotografia bramy mostowej z drugiej połowy XIX wieku
– plan Torunia i okolicy z 1903 roku
– spis członków dożywotnich Towarzystwa Naukowego w Toruniu z lat 1907-1921
– fotografia z inauguracji pierwszego roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika autorstwa Alojzego Czarneckiego

Archiwum Państwowe w Toruniu bardzo starannie przygotowało wystawę.

Odwiedzających oprowadzał i ciekawie opowiadał pracownik archiwum.

Można było również otrzymać folder wystawy, który zawiera wiele cennych informacji
i smakowitych ciekawostek.

Możemy się z niego dowiedzieć na przykład, że w XIX wieku w Niemczech służba wojskowa w Twierdzy Toruń uważana była za wyjątkowego pecha.

Świadczy o tym powiedzenie:
„Wen Gott bestraft in seinem grösten Zorn, den schickt er auf die Festung Thorn”
Kogo Bóg każe w swym największym gniewie – tego wysyła do Twierdzy Toruń.

Inna forma powiedzenia popularna wśród pruskich poborowych:
„Wen Gott strafen will mit seinem Zorn, den schickt er in die Festung Thorn”


 

O sukcesie wystawy świadczy fakt, że choć miała trwać tylko 3 dni przedłużono ją na 3 tygodnie.

Przygotowanie merytoryczne wystawy: dr Dariusz Chyła, Zbigniew Woźniak, Hadrian Ciechanowski.

Przygotowanie konserwatorskie: Joanna Janowska, Marzena Kamińska.

Aranżacja plastyczna, projekt plakatu, projekt i opracowanie graficzne folderu: Marzena Kamińska.

belka