Tag Archives: archiwum

Next Page

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Informator o zasobie archiwalnym
Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

pod redakcją Anny Supruniuk i Weroniki Krajniak

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr  XXXIa/86

Informator o zasobie Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opracował zespół w składzie Bożena Kierzkowska, Weronika Krajniak, Anna Supruniuk, Jacek Waliszewski.

Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie zasobu Archiwum UMK.

Informator umożliwia użytkownikom archiwum samodzielne prowadzenie poszukiwań źródłowych.

Zasób Archiwum UMK podzielony jest na 215 podzespołów tworzonych od sierpnia 1945 roku.

W zasobie Archiwum znajdują się również wcześniejsze dokumenty stanowiące spuściznę po profesorach UMK – sięgają one XIX wieku, a nawet sporadycznie wieku XVIII.

W zasobach Archiwum znajdują się rozmaite typy materiałów aktowych – dokumentacja audiowizualna i audiowizualna, fotograficzna, techniczna, materiały ulotne, pamiątki osobiste, dewocjonalia.

Poruszanie się po informatorze ułatwiają alfabetyczny wykaz podzespołów, indeks rzeczowy oraz obszerna bibliografia.„Nowości – Dziennik Toruński” i „Gazeta Pomorska” – Archiwum PDF i E-Wydanie

W Informatorium Ksiąznicy Kopernikańskiej można bezpłatnie skorzystać z elektronicznego archiwum „Nowości’ i „Gazety Pomorskiej”.

„Nowości” to najpoczytniejszy dziennik toruński.

Na łamach „Nowości” mieszkańcy Torunia znajdą informacje z życia miasta, na tematy kulturalne, sportowe, polityczne, samorządowe, historyczne, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, medyczne, komunikacyjne, turystyczne.

W archiwum dostępne są wydania „Nowości” w formacie PDF od 31 sierpnia 2015 roku.

„Gazeta Pomorska” swoim zasięgiem obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie.

Wychodzi w sześciu lokalnych wydaniach:

  1. Chojnice, Tuchola, Sępólno
  2. Grudziądz, Świecie, Chełmno
  3. Inowrocław, Mogilno, Żnin
  4. Toruń, Brodnica, Chełmża
  5. Włocławek, Aleksandrów
  6. Bydgoszcz, Nakło, Bydgoszcz-okolice

Elektroniczne archiwum udostępnia wszystkie te mutacje „Gazety Pomorskiej”.

W archiwum dostępne są wydania „Gazety Pomorskiej’ w formacie PDF od 7 kwietnia 2014 roku.

Marianna Gruszczyńska – Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku : informator o zasobie archiwalnym

Archiwum Państwowe w Toruniu
Oddział we Włocławku
Informator o zasobie archiwalnym

Opracowanie:
Marianna Gruszczyńska

Wydawca:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Włocławek 2014

Sygnatura SIRr VIa/48

Archiwum państwowe we Włocławku utworzono w 1950 roku.

Składa się z 1121 zespołów archiwalnych.

Zbiory archiwalne liczą blisko 200 tys. jednostek archiwalnych.

Stanowi to prawie 2000 metrów bieżących akt.

Są to akta wytworzone przede wszystkim przez organa administracji państwowej i samorządowej.

Są wśród nich dokumenty urzędu wojewódzkiego (1975-1998), urzędów powiatowych (1809-1975), miejskich (od 1973 roku), gminnych i gromadzkich (od połowy XIX wieku).

Są również akta sądów, prokuratury, więzień, notariuszy i komorników.

W zasobach archiwum znajdują się też oczywiście akta metrykalne wytworzone przez instytucje wyznaniowe rzymskokatolickie, ewangelicko-augsburskie, mojżeszowe, prawosławne, baptystów, mahometańskie i przez urzędy stanu cywilnego.

Wśród archiwaliów znajduje się też dokumentacja przedsiębiorstw i zakładów pracy, akta szkolne, bankowe, spółdzielcze, partyjne.

Ważny zespół tworzą też akta zakładów uzdrowiskowych w Ciechocinku obejmujący lata 1826-2005.

Najstarsze zasoby sięgają końca XVIII wieku.

Archiwum we Włocławsku swoją działalnością obejmuje powiaty aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski.