Tag Archives: Armia Zachodnia

Wojciech Zawadzki – Pomorze 1920

 

Wojciech Zawadzki 

Pomorze 1920

Seria: Historyczne Bitwy

Wydawnictwo Bellona

Warszawa 2015

Sygnatura SIRr VIII/Br-22

Rok 1920 przyniósł ze sobą dwa wydarzenia, które zapisały się w dziejach Pomorza Gdańskiego.

W styczniu i lutym 1920 roku nastąpił koniec zaboru pruskiego i włączenie ziem pomorskich do Polski.

W sierpniu na Pomorze dotarła armia sowiecka, która została powstrzymana w czasie krwawych zmagań pod Brodnicą.

Z opracowania „Pomorze 1920” dowiemy się najpierw o wydarzeniach poprzedzających rok 1920, zwłaszcza o działaniach powstańców wielkopolskich na Pomorzu.

Następnie prześledzimy wojskową rewindykacje Pomorza, której na mocy traktatu wersalskiego dokonała „błękitna armia” gen. Józefa Hallera.

Wojciech Zawadzki opisał również organizację wojskowości pomorskiej wiosną i latem 1920 roku.

Głównym tematem książki jest wojna polsko-bolszewicka na Pomorzu w 1920 roku.

Walki na Pomorzu zostały poprzedzone przez bój o Mławę na początku sierpnia.

Później Polacy bronili Działdowa.

W końcu Rosjanie doszli do Brodnicy.

W książce opisano szczegółowo przygotowania do obrony Pomorza, plan gen. Kazimierza Raszewskiego, twierdze w Grudziądzu, Chełmnie, Świeciu, Bydgoszczy, Fordonie, Toruniu.

Kulminacją walk jest bitwa brodnicka.

Zapoznamy się z bilansem sił, planem bitwy i jej przebiegiem.

Po bitwie nastąpił polski pościg za armia sowiecką.

Na kartach swojej książki Wojciech Zawadzki podjął się wyjaśnienia tajemniczej sprawy utworzenia tzw. „Armii Zachodniej” złożonej z jednostek wielkopolskich i pomorskich, dowodzonych przez gen. Raszewskiego.

To nowe zagadnienie w historiografii wojskowej, zostało drobiazgowo naświetlone przez autora, który doszedł do ciekawych i odkrywczych wniosków.

Czytając opracowanie podążamy jego tropem w rozwikłaniu tej pasjonującej tajemnicy.

Książkę uzupełniają szkice biograficzne bohaterów opisywanych wydarzeń.