Tag Archives: biblio

Katarzyna Rutkowska – Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów Grudziądza w latach 1986-2011

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

05122014-1Katarzyna Rutkowska

Działalność wydawnicza Koła Miłośników Dziejów Grudziądza
w latach 1986-2011

Biblioteka KMDG : tom 68

Wydawcy:
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej

Grudziądz 2013

Sygnatura SIRr VIII/Gr-50

 

Prezentowane dziś opracowanie to praca licencjacka obroniona w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Książka poświęcona jest wydawnictwom Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, które powstało w 1986 roku i skupia wielu pasjonatów, regionalistów, popularyzatorów bogatej historii miasta.

Członkowie Koła publikowali artykuły w czasopismach, wydawali książki i „Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza”.

Szczególne znaczenie miały wydawnictwa rocznicowe: „100-lecie Gazety Toruńskiej” oraz „75-lecie powrotu Grudziądza do Macierzy”.

Ostatnio Koło podjęło się wydawania „Bibliografii grudziądzkiej”.

Książka podzielona została na trzy rozdziały.

Rozdział I – Rynek wydawniczy w Polsce po transformacji ustrojowej

Rozdział II – Geneza powstania i dalsze lata działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Rozdział III – Działalność wydawnicza oraz charakterystyka publikacji Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

Opracowanie uzupełniają dwa aneksy.

Aneks nr 1 – Biblioteczka 110-lecia „Gazety Grudziądzkiej”

Aneks nr 2 – Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza

belka