Tag Archives: bibliografia

Mariusz Balcerek – Eksport danych do menedżerów bibliografii w bibliografiach regionalnych. Konieczność czy niepotrzebny element?

dr Mariusz Balcerek

Eksport danych do menedżerów bibliografii w bibliografiach regionalnych.
Konieczność czy niepotrzebny element?

W: Bibliografie specjalne : rozwój i otwartość
redakcja naukowa Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek.

Warszawa  2018

s. 121-147

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji dr Mariusza Balcerka – kierownika Działu Informacyjno – Bibliograficznego Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Artykuł ukazał się w tomie studiów poświęconych bibliografiom specjalnym.

Tom został wydany w ramach serii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego „Media początku XXI wieku”.

Spośród gatunków bibliografii specjalnych najliczniej w tomie reprezentowane są bibliografie regionalne.

Artykuł dr Mariusza Balcerka dotyczy menedżerów bibliografii.

Dzisiaj wyników kwerendy bibliograficznej nie zapisuje się już na papierowych fiszkach.

Dzięki menedżerom bibliografii można pobierać dane bezpośrednio z baz bibliograficznych, zarządzać zebranym materiałem, tworzyć przypisy bibliograficzne i bibliografie załącznikowe w tekstach naukowych.

Korzystanie z menedżerów jest coraz powszechniejsze.

Najpopularniejszymi menedżerami są Zotero, Mendeley, EndNote, Citavi, RefWorks, Papers.

Autor zbadał czy funkcjonujące w Polsce regionalne bazy bibliograficzne pozwalają na współpracę z menedżerami bibliografii.

Bibliografie regionalne tworzy 18 wojewódzkich bibliotek publicznych.

Autor sprawdził również jak katalogi tych bibliotek współpracują z menedżerami bibliografii.

Biblioteki wykorzystują różne systemy biblioteczne: Prolib, Primo, Aleph, MAK+, Sowa, Patron, MAKWWW, Symphony.

Dr Mariusz Balcerek zadał również jak z menedżerami bibliografii współpracują katalogi bibliotek uniwersyteckich i bibliografie publikacji pracowników tych uczelni.

Przeanalizował nawet współpracę ogólnopolskich katalogów i baz bibliograficznych z menedżerami bibliografii.

Osobny rozdział poświęcił potrzebie stosowania identyfikatorów dokumentów DOI i identyfikatorów autorów ORCID w bazach bibliograficznych.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku – tom 1

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Słownik biobibliograficzny
Tom 1

Wydawcy:
Instytut Badań Literackich PAN
Fundacja Akademia Humanistyczna

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVIa/LP-39t.1

 

Pierwszy tom słownika biobibliograficznego „Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX-XXI wieku” jest kontynuacją wcześniejszej 10-tomowej serii przygotowanej przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod tytułem „Współcześni polscy pisarze i badacze literatury”, która obejmowała lata 1918-1989.

Ta natomiast była kontynuacją 5-tomowej serii „Dawni pisarze polscy : od początków piśmiennictwa do Młodej Polski”.

Obecna seria obejmuje okres od 1989 roku.

Inaczej niż to było poprzednio obecnie każdy tom serii będzie obejmował hasła od A do Z (system holenderski).

Kolejne tomy będą obejmowały kolejne zestawy nazwisk.

Tom pierwszy zawiera 90 haseł.

Maja one budowę trójczłonową.

Zbudowane są z biogramu autora, z bibliografii jego twórczości oraz z wykazu ważniejszych opracowań na jego temat.

Słownik „Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX-XXI wieku” opracował zespół pod redakcją Alicji Szałagan, w składzie Katarzyna Batora, Beata Dorosz, Ewa Głębicka, Maria Kotowska-Kachel, Barbara Marzęcka, Marlena Sęczek, Barbara Tyszkiewicz.

Wydawnictwo jest niezwykle cennym źródłem wiedzy dla polonistów, bibliotekarzy, nauczycieli i studentów.