Jesteś tutaj:

Tag: bibliografia prasy

Niebieskie koło. Napis: Szkolenie bibliografów. Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników

Szkolenie bibliografów

Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników

Środa – 18 maja 2016

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Sprawozdanie ze szkolenia dla bibliografów opracowujących „Wspólną Bazę Artykułów z Gazet i Tygodników”.

Szkolenie odbyło się 18 maja 2016 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie w godzinach 10:30-15:30.

Zebranych powitała Grażyna Federowicz – kierownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej.

Obrady zagaiła i spotkanie moderowała Beata Wieczorkowska, która w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego koordynuje prace nad Bibliografią Zawartości Czasopism, w tym nad „Bibliografią artykułów z gazet i tygodników polskich”

Szkolenia dla bibliografów Wspólnej Bazy Prasy odbywają się co dwa lata.

W szkoleniach biorą udział bibliotekarze z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Poznania, Lublina, Torunia, Zielonej Góry i Kielc.

Najważniejsze polskie biblioteki na prośbę Biblioteki Narodowej w Warszawie podjęły w 2006 roku współpracę przy tworzeniu olbrzymiej bazy prasy.

Baza obejmuje największe polskie tytuły dzienników i tygodników (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Polityka, Newsweek, Do Rzeczy, wSieci, Wprost, Tygodnik Solidarność, Tygodnik Powszechny, Przegląd, Forum, Niedziela, Gazeta Polska, Gość Niedzielny, Nasz Dziennik, Najwyższy Czas).

Od dwóch lat opisy do Wspólnej Bazy Prasy wprowadzamy w systemie bibliotecznym SIERRA, łącząc się bezpośrednio z serwerami Biblioteki Narodowej za pomocą tunelu VPN.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali sześciu referatów.

1. Ewa Zalewska – Mańk, Zakład Katalogowania Dziedzinowego – pola 3XX

Wystąpienie poświęcone było polom 336, 337 i 338. Pola te zostały wprowadzone do rekordów bibliograficznych przez Bibliotekę Narodową w ubiegłym roku. Prelegentka wyjaśniła zebranym jaka funkcje pełnią i czemu służą. Pole 336 określa typ zawartości dokumentu, pole 337 tryb odtwarzania, a pole 338 rodzaj nośnika.

2. Marta Wojciechowska – Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej – chronologia (pole 648)

Tematem prezentacji było „Indeksowanie zakresu chronologicznego w polach 648”. Autorka wyjaśniła zasady opracowane w Pracowni Deskryptorów Biblioteki. W polu 648 podajemy chronologię przeważającej lub zasadniczej części dokumentu. Obowiązuje jeden przedział dla prehistorii, 28 przedziałów dla poszczególnych stuleci oraz sześć szczegółowych przedziałów chronologicznych dla XX wieku.

3. Agnieszka Dmowska – Rekord wzorcowy deskryptora osobowego

Deskryptorom poświęcona była również kolejna prezentacja. Tym razem wyjaśniono słuchacza zasady tworzenia i stosowania deskryptorów osobowych. Maja one być stosowane powszechnie już od przyszłego roku. Istotnym novum jest to, że tworząc formę deskryptora należy wziąć pod uwagę jej rozpowszechnienie wśród użytkowników języka polskiego (bez względu na narodowość autora). Oznacza to, że formą obowiązującą stanie się William Szekspir, a odrzuconą William Shakespeare. Dużo bardziej za to skomplikuje się proces tworzenia rekordu wzorcowego, gdyż trzeba będzie wypełnić kilkanaście nowych pól  formacie MARC21.

4. Joanna Rowińska, Zakład Katalogowania Dziedzinowego – pola 008, 245, 5XX – zmiany w opracowaniu artykułów

Joanna Rowińska omówiła bardzo ważne zmiany w opracowaniu dokumentu, które bibliografowie będą musieli zacząć stosować po szkoleniu. Trzeba pamiętać, żeby w polu 008 dodać kod recenzji. Ten typ artykułu bardzo często opracowujemy. Najważniejsza zmiana w polu 245 polega na podawaniu informacji o osobach odpowiedzialnych za stworzenie artykułu według zapisu zamieszczonego na początku lub końcu tekstu.

5. Marzena Przybysz, Zakład Katalogowania Dziedzinowego – pola 246, 490 – opracowanie artykułów

Kolejny prelegentka swoje wystąpienie poświęciła najpierw polu 246. Novum jest możliwość podania w polu 246 samoistnie znaczącego podtytułu lub części tytułu. Ważne jest również, że nie trzeba już w polu 246 rozwijać powszechnie znanych skrótów PIT, VAT, NATO, ZUS. Druga część referatu poświęcona była polu 490 (strefa serii) i polom 800/830. Hasło tytułowe w polu 830 jest kontrolowane kartoteką haseł wzorcowych. Pole 830 stosujemy przy opracowywaniu cyklu autorskiego.

6. Adrianna Wilska, Zakład Katalogowania Dziedzinowego – pole 773, 856 (artykuł)

Ostatnia referentka omówiła bardzo dokładnie zasady stosowania pól 773 (dane identyfikujące dokument macierzysty) oraz 856 (powiązanie opisu bibliograficznego artykułu z opisem czasopisma w katalogu Biblioteki Narodowej).

Wszyscy prelegenci w swoich prezentacjach przedstawili szczegółowo zasady tworzenia rekordów i wypełniania pól i podpól. Podawali wzorce oraz liczne przykłady. Uczestnicy szkolenia otrzymali po jego zakończeniu wszystkie materiały pocztą elektroniczną.

Na zakończenie szkolenia słuchacze spotkali się z Zofią Żurawińską – bibliotekarzem systemowym Biblioteki Narodowej, która odpowiadała na zadawane pytania, zgłaszane problemy i propozycje.

Szkolenie podsumowała Beata Wieczorkowska. Najważniejszym praktycznym ustaleniem jest decyzja, żeby współpracujące biblioteki oprócz opracowywania rekordów bibliograficznych artykułów prasowych zaczęły również same tworzyć hasła wzorcowe. osobowe.

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Czerwony kształt otwartej książki. Napis: Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego

 

Władysław Marek Kolasa
Grzegorz Nieć

Bibliografia historii prasy
polskiego ruchu ludowego

Wydawca: Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego

Warszawa 2012

Sygnatura SIRi IX/36

 

Autorzy bibliografii dr hab. Władysław Marek Kolasa i dr Grzegorz Nieć są specjalistami w dziedzinie medioznawstwa i prasoznawstwa, prowadzącymi badania w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Bibliografię poprzedza obszerny wstęp poświęcony omówieniu stanu badań nad prasą polskiego ruchu ludowego.

Sama bibliografia ma charakter selekcyjny – rejestruje wyłącznie publikacje naukowe, poświęcone historii polskiego ruchu ludowego.

Większość opisów została opracowana z autopsji.

Układ bibliografii jest chronologiczny, obejmuje okresy od końca XIX wieku do 1918 roku, 1918-1939, 1939-1945, 1945-1989 i po roku 1989.

Całość poprzedza rozdział poświęcony opracowaniom ogólnym.

W obrębie poszczególnych rozdziałów rejestrowane pozycje uszeregowano według regionów, tytułów prasowych, osób i typów prasy, jakich dotyczą.

Opracowanie polecamy wszystkim zainteresowanym dziejami prasy polskiej, a zwłaszcza studentom dziennikarstwa i bibliotekoznawstwa.

Pracownicy Działu Informacyjno – Bibliograficznego tworzą wspólnie z Biblioteką Narodową w Warszawie i 11 innymi bibliotekami bazę elektroniczną:

„Artykuły z gazet i tygodników polskich od 2005 roku”

Baza jest częścią bibliografii narodowej.

Opracowujemy artykuły z „Tygodnika Solidarność” i „Dziennika Gazety Prawnej”

Baza jest aktualizowana codziennie.

Baza dostępna jest przez Katalog Główny Biblioteki Narodowej.

https://www.bn.org.pl/

Baza zawiera opisy bibliograficzne z 29 gazet i tygodników:

 • Dziennik Gazeta Prawna
 • Dziennik
 • Forum
 • Gazeta Bankowa
 • Gazeta Polska
 • Gazeta Prawna
 • Gazeta Wyborcza
 • Głos
 • Głos Nauczycielski
 • Myśl Polska
 • Najwyższy Czas
 • Nasz Dziennik
 • Nasza Polska
 • Newsweek
 • Niedziela
 • Nowe Życie Gospodarcze
 • Ozon
 • Polityka
 • Polska
 • Przegląd
 • Przegląd Techniczny
 • Przekrój
 • Puls Biznesu
 • Rzeczpospolita
 • Trybuna
 • Tygodnik Powszechny
 • Tygodnik Solidarność
 • Wprost
 • Źródło

Do góry

Skip to content