Tag Archives: blog

Omówienie webinarium – Paulina Matysiak – Jak pisać recenzje?

 

Paulina Matysiak

Jak pisać recenzje ?

Webinar z elementami webwritingu

7 grudnia 2017

W czwartek 7 grudnia 2017 uczestniczyliśmy w webinarium „Jak pisać recenzje?” zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu i serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

W roli eksperta wystąpiła Paulina Matysiak, autorka bloga „Zaginam Rogi”, który prowadzi już od 2013 roku.

Blog poświęcony jest książkom, pisarzom i życiu literackiemu.

Szkolenie składało się z trzech części:

  • pojęcie recenzji
  • esej Pierre’a Bayarda „Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?”
  • pisanie do internetu

Prelegentka omówiła na przykładach różne typy recenzji, zależne od tego gdzie są publikowane i kto jest ich adresatem.

Poznaliśmy elementy, które powinna zawierać recenzja.

Specyficznym rodzajem recenzji jest recenzja pisana do internetu.

Dowiedzieliśmy się jak powinna być zbudowana recenzja internetowa,

  • jaką ma mieć długość tekstu
  • jak powinno się zadbać o jej estetyczny wygląd
  • jak tworzyć nagłówki
  • jaką rolę pełnią śródtytuły
  • jak wypełniać treścią akapity
  • jaki stosować język i styl wypowiedzi

Autorka omówiła również rozmaite narzędzia internetowe pomocne przy pisaniu recenzji.

Szkolenie było niezwykle wartościowe.

Proporcje teorii i praktyki były dostosowane do umiejętności słuchaczy.

Prelegentka mówiła zrozumiale i odpowiadała na zadawane jej pytania.

Zanotowaliśmy bardzo wiele pomocnych wskazówek.

Cały czas komunikowaliśmy się z prowadząca na czacie.

Po zakończeniu webinarium otrzymaliśmy od organizatora plik z prezentacją.

Blog Informatorium – Między narzędziem promocji a bazą wiedzy

belka

Poniżej prezentujemy referat wygłoszony 7 października 2015 roku na konferencji „Nowe wyzwania w pracy bibliotekarza-regionalisty subregionu toruńsko-włocławskiego”. Konferencję zorganizował Dział Informacyjno-Bibliograficzny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W konferencji wzięli udział bibliotekarze z Brodnicy, Chełmna,  Chełmży, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Lipna, Radziejowa, Rypina, Wąbrzeźna, Włocławka i Torunia.

belka

belka

Marta Więckiewicz – Blog w perspektywie genologii multimedialnej

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

17032015-2

 

Marta Więckiewicz

Blog w perspektywie genologii multimedialnej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2012

Sygnatura SIRi XI/104

 

 

 

Autorką książki jest dr Marta Więckiewicz – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Opracowanie poświęcone jest blogom, jako gatunkowi.

Autorka przedstawia definicje blogu i omawia jego strukturę.

Wiele miejsca poświęca typologi blogów, czyli ich podziałom bądź to ze względu na formę, bądź to ze względu na treść.

W końcu charakteryzuje najważniejsze cechy blogów, zwłaszcza w kontekście relacji między twórcą blogu a jego odbiorcami.

Monografia choć ma charakter dysertacji naukowej, jest napisana otwartym językiem i co najważniejsze omawia poruszane zagadnienia na wielu praktycznych przykładach.

Dzięki temu wszyscy interesujący się blogami mogą zaczerpnąć z książki nie tylko wiedze teoretyczną, ale również zapoznać się z rzetelną analizą dostępnych w internecie blogów.

belkaniebieska2