Tag Archives: Bory Tucholskie

Previous Page · Next Page

Adam Węsierski – Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego

12092016

 

Adam Węsierski

Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych

Wydawca: Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXXIV/141

belkaniebieska2

Adam Węsierski jest uznanym regionalistą, badaczem przeszłości Borów Tucholskich.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkanaście jego książek.

 

1. 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2014.
2. Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2009.
3. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920) / Adam Węsierski. – Śliwice ; [Bydgoszcz] : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2009.
4. Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939) / Adam Węsierski. – Śliwice ; [Bydgoszcz] : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2011.
5. Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772 / Adam Węsierski. – Śliwice : [s. n.], 1990.
6. Leksykon historyczny śliwickich wsi / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO : na zlec. Rady Gminy, 2011.
7. Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939 / Adam Węsierski. – Tuchola ; [Bydgoszcz] : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2012.
8. Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 1 / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2012.
9. Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 2 / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2012.
10. Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii. T. 3, Życie religijne / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2013.
11. Studia z dziejów Tucholi i powiatu. T. 4 / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2016.
12. Szkice z dziejów Tucholi i powiatu / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2015.
13. Szkice z dziejów Tucholi i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2013.
14. Szkice z dziejów Tucholi i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym. T. 2 / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe Logo, 2014.
15. Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego / Adam Węsierski. – Śliwice : Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO, 2010.
16. Śliwicki słownik biograficzny T. 1 / Adam Węsierski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2015.
17. Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych / [Adam Węsierski]. – Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe „Logo”, 2014.

„świadectwo żarliwej wiary ojców naszych” jest albumem.

Publikacja została wydana z okazji 750-lecia istnienia parafii i miejscowości Śliwice.

Adam Węsierski dotarł do nieznanych fotografii znajdujących się w prywatnych rękach i w rodzinnych albumach.

Większość fotografii pochodzi z okresu przedwojennego.

Zdjęcia przedstawiają:

 • rozbudowę kościoła w latach 1901-1902,
 • wnętrze świątyni sprzed i po rozbudowie, oraz w kolejnych dekadach
 • przebieg uroczystości kościelnych
 • Kościół filialny wybudowany w latach 1988-1989
 • śliwicką grotę Matki Boskiej z Lourdes, poświęconą ju z w 1908 roku
 • cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, na którym znajdują się bardzo stare nagrobki oraz piękna śliwicka Golgota
 • kapliczki i krzyże przydrożne wznoszone w wielkiej liczbie po zakończeniu II wojny światowej, jako wyraz indywidualnej i zbiorowej wdzięczności za ocalenie
 • księży proboszczów, księży wikarych
 • wizytację duszpasterską ks. biskupa Konstantyna Dominika w 1933 roku
 • działalność stowarzyszeń katolickich (Sodalicji Mariańskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenia Dzieci Maryi)
 • procesje Bożego Ciała
 • uroczystości I Komunii Św.
 • przybycie cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1961 roku
 • pielgrzymki do Wiela
 • śluby i pogrzeby

belkaniebieska2

Tradycyjna kuchnia Borów Tucholskich

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Tradycyjna kuchnia Borów Tucholskich

Jarosław Ellwart (wybór przepisów i redakcja, projekt okładki)
Maria Ollick (przepisy kulinarne)

Seria: Tradycyjne kuchnie na Pomorzu

Wydawnictwo REGION
Gdynia 2010

Sygnatura SIRr IX/44


Prezentowana pozycja jest druga po „Tradycyjnej kuchni kaszubskiej” pozycją, która ukazała się w wydawanej przez Wydawnictw REGION z Gdyni serii Tradycyjne kuchnie na Pomorzu.

Książka zawiera około 60 przepisów pochodzących z okolic Tucholi, Cekcyna, Gostycyna, Kęsowa, Lubiewa, Osia i Śliwic.

Przepisy kulinarne zostały podzielone na pięć grup:

 • zupy
 • potrawy mięsne
 • potrawy z warzyw, mąki i grzybów
 • ryby
 • ciastka i słodkości

Lektura opracowania pozwoli czytelnikowi zapoznać się z recepturami przygotowania miedzy innymi takich potraw jak:

 • zagraj
 • okrasa
 • zylc
 • dukacze
 • flyndze
 • kuglonki
 • szurbaki
 • krylki
 • szandar
Ochrona przyrody w Tucholskim Parku Krajobrazowym

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Ochrona przyrody w Tucholskim Parku Krajobrazowym
praca zbiorowa

pod red. Agnieszki E. Ławniczak

Projekt okładki: Krzysztof Kannenberg, Daniel Wierzchucki
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
http://www.wydawnictwo.tuchola.pl/

Tucholski Park Krajobrazowy
http://www.tuchpark.tuchola.pl/
Tuchola 2010
Sygnatura SIRr X/45

 

Tucholski Park Narodowy powołano w 1985 roku.
Liczy on 36 983 ha powierzchni, z czego 86 % stanowią lasy.

25-lecie istnienia Tucholskiego Parku Krajobrazowego to okres ciągłego pogłębiania wiedzy naukowej o tych terenach,
we współpracy z ośrodkami naukowymi, lokalnymi samorządami
i administracja leśną.

Prezentowana monografia stanowi podsumowanie dotychczasowych badań naukowych nad florą i fauną tego obszaru.

Specyfiką publikacji jest obszerne potraktowanie tematyki oceny ekologicznej
wód i mokradeł.

Opracowanie składa się z 10 rozdziałów.

Rozdział I – Krzysztof Kannenberg, Agata Kubiczek – Ekonomia a ekologia w dobie globalizacji

Rozdział II – Francis Hugh Dawson, Krzysztof Szoszkiewicz – New methods of river assessment fulfilling requirements of WFD implementated in the Tuchla Landscape Park

Rozdział III – Elwira Jutrowska – Zmiany jakości wód i odpływu rzek Tucholskiego Parku Narodowego

Rozdział IV – Agnieszka E. Ławniczak, Remigiusz Popielarz – Główne zagrożenia i ochrona terenów podmokłych na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Rozdział V – Szymon Jusik, Tomasz Zgoła, Remigiusz Popielarz – Makrofity rzek Tucholskiego Parku Narodowego

Rozdział VI – Ludwik Lipnicki – Najcenniejsze porosty Tucholskiego Parku Krajobrazowego i ich ochrona

Rozdział VII – Roman Kucharski – Długoletni monitoring populacji zimorodka w Tucholskim Parku Krajobrazowym

Rozdział VIII – Pavel Čech – Wyniki obrączkowania zimorodka (Alcedo atthis) na Podblanicku i Środkowej Wełtawie w latach 2004 – 2009, przyczynek do poznania  dynamiki i migracji gatunku

Rozdział IX – Piotr Indykiewicz, Jarosław Kuchciński – Zmiany liczebności, sukcesu lęgowego i wybiórczości miejsc gnieżdżenia populacji bociana białego Ciconia ciconia (L.) w Tucholskim Parku Krajobrazowym w latach 2004 – 2010

Rozdział X – Alicja Kortas, Natalia Dziwak, Monika Florek, Katarzyna Kaczmarek, Aleksandra Walda, Aleksandra Wiciak, Szymon Jusik – Makrobezkręgowce bentosowe wybranych rzek Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Czerskiej Strugi, Bielskiej Strugi oraz Stążki)

Książkę wydano na zlecenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi

Wydawnictwo współfinansowane ze środków:
– Województwa Kujawsko – Pomorskiego
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu