Tag Archives: Bydgoszcz

Next Page

Krzysztof Halicki – Sekrety Bydgoszczy

 

Krzysztof Halicki

Sekrety Bydgoszczy

Księży Młyn Dom Wydawniczy

Łódź 2017

Sygnatura SIRr VIII/B-56

Książka „Sekrety Bydgoszczy” to niezwykła gratka dla miłośników miasta nad Brdą oraz dla pasjonatów miejskich legend, ciekawostek i osobliwości.

Krzysztof Halicki zebrał 40 niezwykłych opowieści o przedwojennej, okupacyjnej  i powojennej Bydgoszczy.

Autor, pracownik Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i badacz dziejów przedwojennej policji bydgoskiej, oparł się na solidnym materiale archiwalnym.

W książce znajdziemy szkice poświęcone następującym tematom:

 1. Hotel pod Orłem
 2. przechwytywanie niemieckiej korespondencji wojskowej z pędzącego pociągu
 3. bunt i ucieczka 188 aresztantów w 1981 r.
 4. konspiracyjne szkoły lotnictwa
 5. pobyt Jeroma Davida Salingera w Bydgoszczy
 6. konspiracyjne mieszkania Armii Krajowej
 7. Dom Towarowy Braci Mateckich
 8. statek m/s  „Bydgoszcz”
 9. kręcenie „Czterech pancernych i psa”
 10. matematyk Marian Rejewski
 11. sprowadzenie do Polski ciała Juliusza Słowackiego
 12. wybuch w Zachemie w 1952 r.
 13. książki po Leninie
 14. pływak Henrych Jercha
 15. fałszywe banderole tytoniowe
 16. mistrz kolarski Feliks Więcek
 17. kąpielisko – glinianka na Bartodziejach
 18. para kochanków – oszustów
 19. śmierć prezydenta Leona Barciszewskiego w 1939 r.
 20. pobyt Poli Negri
 21. budowa Opery Nova
 22. wydarzenia 18 listopada 1956 r.
 23. Zakłady Rowerowe „Romet”
 24. wizyta Józefa Piłsudskiego
 25. „krwawa niedziela”
 26. honorowy obywatel marszałek Michał Żymierski
 27. agent policji Józef Mützenmacher 
 28. zakłady obuwnicze „Kobra”
 29. zagadkowe seryjne morderstwa
 30. Luciano Pavarotti w Bydgoszczy
 31. Pomorska gra Liczbowa „Łuczniczka”
 32. proces prezydenta Jana Maciaszka
 33. zbrodnia Tadeusza Rączki
 34. fabryka materiałów wybuchowych DAG Bromberg
 35. występy cyrku krokodyli
 36. kąpielisko „Riviera”
 37. księgarnia „Współczesna”
 38. sterylizacja mniejszości etnicznych przez Niemców
 39.  wioślarskie Mistrzostwa Europy w Brdyujściu w 1929 r.
 40. prostytucja w okresie międzywojennym

Księgi adresowe miasta Bygdoszczy

 

W Informatorium Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępny jest pokaźny zasób bydgoskich ksiąg adresowych z okresu zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej.

Wszystkie księgi zostały zeskanowane i są dostępne również w internecie na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki-Cyfrowej.

Nasza kolekcja obejmuje lata 1897 – 1928.

1897 Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und dessen Vororten auf das Jahr 1897 / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski. -Bromberg : A. Dittmann 1896.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23689
1915 Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg mit Vororten für das Jahr 1915 : XXXII. Jahrgang / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski ; mit einem Stadt- und einem Theaterplan. – -Bromberg : A. Dittmann 1915.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13834
1922 Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1922 / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska 1922.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13868
1923 Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1923 / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska 1923.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=12004
1926 Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy wydana w roku 1926 / opracował i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz 1926.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13836
1928 Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy na rok 1928 / opracował i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz 1928.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23440

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności – redakcja Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski

 

Bydgoszcz wojskowa
Szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności 

Redakcja: Albert S. Kotowski, Sławomir Sadowski

Wydawca: Muzeum Wojsk Lądowych

Bydgoszcz 2017

Sygnatura SIRr XXV/64

Zbiór szkiców poświęconych dziejom wojskowym Bydgoszczy jest owocem projektu badawczego „Bydgoszcz wojskowa. Szkice z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności” prowadzonego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  i Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Tom podzielony jest na dwie części.

W części pierwszej przedstawiono chronologicznie dzieje wojskowe Bydgoszczy.

Część druga ma charakter problemowy i porusza wybrane aspekty życia wojskowego miasta.

CZEŚĆ I – Zarys dziejów Garnizonu wojskowego

1. Tomasz Nowakowski – Wojskowa Bydgoszcz. Od czasów najdawniejszych do końca XV w.

2. Zbigniew Zyglewski – Wojsko w Bydgoszczy (XVI w. – 1815 r.)

3. Albert S. Kotowski – Zarys dziejów garnizonu bydgoskiego w latach 1815-1918

4. Włodzimierz Jastrzębski – Dzieje garnizonu wojskowego w Bydgoszczy w latach 1920-1939

5. Krzysztof Drozdowski – Garnizon niemiecki w Bydgoszczy w latach II wojny światowej

6. Sławomir Sadowski – Garnizon bydgoski w strukturze organizacyjnej polskich Sił Zbrojnych w latach 1945-1989

7. Sławomir Sadowski – Garnizon wojskowy w Bydgoszczy po 1989 r.

CZEŚĆ II – jednostki wojskowe, infrastruktura, wpływ garnizonu na życie miasta, wydarzenia, biografie

8. Marek Zwiefka – Bydgoska architektura wojskowa do 1939 r.

9. Albert S. Kotowski – Infanterie-Regiment Graf Schwerin 1813-1913. Bydgoskie obchody stulecia istnienia jednostki

10. Marek Holak – Jeździectwo wojskowe w Bydgoszczy w okresie międzywojennym

11. Krzysztof Drozdowski – Konkurs orkiestr wojskowych D.O.K. VIII w Bydgoszczy 8-9 września 1923 r.

12. Łukasz M. Nadolski – Zniszczenia wojenne Bydgoszczy w 1945 roku

13. Sadowski Sławomir – Generalicja bydgoska w latach 1918-1939

14. Joanna M. Iwaszkiewicz – Generalicja bydgoska w latach 1945-1989

15. Tadeusz Łukaszczyk – Wojskowa Bydgoszcz w notatniku kapelana 1992-1993