Tag Archives: Bydgoszcz

Next Page

Marek K. Jeleniewski – Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy

 

Marek K. Jeleniewski

Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2012

Sygnatura SIRr XXXVd/38

Dr hab. Marek K. Jeleniewski jest adiunktem na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Specjalizuję się w naukach o polityce.

Jest też regionalistą i miłośnikiem Bydgoszczy.

W Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępnych jest szereg jego publikacji naukowych i popularnonaukowych.

 1. Bydgoska Szkoła Techniczna / Marek K. Jeleniewski. – Bydgoszcz : BDW Margrafsen 2006.
 2. Bydgoskie obrazki / Marek K. Jeleniewski. – Bydgoszcz : Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen 2006.
 3. Bydgoskie wybory 1920-1939 / Marek K. Jeleniewski. – Bydgoszcz : Pozkal 1994.
 4. Bydgoszczy czar = The charm of Bydgoszcz / [tekst Marek K. Jeleniewski ; zdj. Bogdan Dąbrowski et al. ; tł. Lucyna Tate]. – Bydgoszcz : Bydgoski Dom Wydawniczy „Margrafsen” 2011.
 5. Była sobie Bydgoszcz / Marek K. Jeleniewski. – Bydgoszcz : Bydgoski Dom Wydawniczy „Margrafsen” 2010.
 6. Powiat bydgoski : przewodnik turystyczny / [teksty Marek Jeleniewski et al.]. – Bydgoszcz : Meritum Bożena Wasińska : na zlec. Starostwa Powiatowego [2006].
 7. Powiat bydgoski : inny niż wszystkie / [autor tekstów Marek K. Jeleniewski ; zdj. Marek Chełminiak]. – Bydgoszcz : Starostwo Powiatowe : Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen 2006.
 8. Powiat bydgoski : inny niż wszystkie / [aut. tekstów Marek K. Jeleniewski ; zdjęcia Marek Chełminiak]. – Bydgoszcz : Starostwo Powiatowe : „Margrafsen” 2004.
 9. Razem z gazem 150 lat / [aut. tekstu, wybór il. i podpisy Marek K. Jeleniewski ; il. Jerzy Szwankowski et al.]. – Bydgoszcz : Bydgoski Dom Wydawniczy „Margrafsen” 2010.
 10. Z biegiem lat z biegiem Brdy / Marek K. Jeleniewski ; Urząd Miasta Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Margrafsen, 2002.
 11. Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy / Marek K. Jeleniewski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012.

Dysertacja „Życie społeczno-polityczne XX-lecia międzywojennego w świetle polskiej prasy w Bydgoszczy” jest książką z dziedziny historii prasy i polityki.

Autor opisał bydgoska prasę lokalną do 1939 roku.

Wyjaśnił podstawy prawne funkcjonowania prasy jeszcze w Księstwie Warszawskim, pod zaborem pruskimi i w okresie II Rzeczypospolitej.

Obszernie przedstawił rozwój polskiej prasy lokalnej w Bydgoszczy, zarówno prasy ogólnoinformacyjnej, jak i szkolnej oraz parafialnej.

Marek K. Jeleniewski przeanalizował relacje między prasą a partiami politycznymi w okresie międzywojennym.

Opisał prasę w służbie Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowej Partii Robotniczej, endecji, Polskiej Partii Socjalistycznej, Niezależnej Socjalistycznej Partii Pracy i sanacji.

W monografii przedstawiono również stanowisko prasy wobec wybranych problemów Bydgoszczy i regionu takich, jak niepodległość, zmiany demograficzne i terytorialne, mniejszości narodowe, szkolnictwo i nauka, życie kulturalne, samorządność, walka o stołeczność wojewódzką, nadchodzące zagrożenie wojenne.

Rozprawa omawia również stosunek prasy bydgoskiej do ważnych wydarzeń politycznych ogólnokrajowych takich, jak zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza, zamach majowy czy sprawę brzeską.

Ryszard Pujszo – Judocy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

Ryszard Pujszo

Judocy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2012

Sygnatura SIRr IIIA/112

Ryszard Pujszo – autor opracowania jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Jednocześnie był trenerem sekcji judo na uczelni.

Ma za sobą karierę wyczynowego judoki w BKS „Polonia”.

Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, brązowym medalistą Mistrzostw Europy, uczestnikiem Mistrzostw Świata i Akademickich Mistrzostw Świata.

Treningi judo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego odbywały się już w 1972 roku.

Sama sekcja judo powstała w 1976 roku.

Ryszard Pujszo opracował kilkadziesiąt biogramów dawnych i obecnych studentów – judoków, którzy związani byli z bydgoską akademią.

Niektórzy z nich odnosili sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski czy w Akademickich Mistrzostwach Świata.

W książce opisano sylwetki zarówno zawodników, jak i trenerów.

Biografie ukazane są na szerokim tle historycznym i sportowym.

Mowa jest o historii judo na świecie, w Polsce i na Uniwersytecie.

Opisano rolę judo w rekreacji ruchowej, ale wspomniano też o sukcesach naukowych studentów, trenujących judo.

Osobny rozdział poświęcono judokom, którzy zasłynęli z osiągnięć na polu działalności kulturalnej, artystycznej i medialnej.

Nie zapomniano również o byłych judokach – dziś pracownikach naukowych Uniwersytetu.

Jan Falkowski, Margarita Ilieva, Iwona Józefowicz, Hubert Rabant – Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku

 

Jan Falkowski, Margarita Ilieva,
Iwona Józefowicz, Hubert Rabant

Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku
Wybrane zagadnienia

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-53

Monografia została przygotowana przez naukowców z Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Autorzy opisali rolę, miejsce i atrakcyjność Bydgoszczy w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Polski i regionu kujawsko-pomorskiego.

Osobny rozdział poświęcono osobom niepełnosprawnym w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim

Autorzy zajęli się również zmianami w rozwoju gospodarczym Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego na początku obecnego stulecia.

Opisali także zmiany w rozwoju infrastruktury transportowej i zmiany w transporcie w Bydgoszczy i okolicznych gminach.

Książkę kończy rozdział poświęcony kierunkom i tendencjom rozwoju Bydgoszczy i jej strefy podmiejskiej w świetle koncepcji zagospodarowania przestrzennego i strategi rozwoju do 2030 roku.