Tag Archives: Bydgoszcz

Next Page

Maria Daniel – Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945 : Bydgoszcz – Horodło – Grudziądz

Maria Daniel

Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945
Bydgoszcz – Horodło – Grudziądz

Wstęp i opracowanie Aleksandra Burdziej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Towarzystwo Naukowe W Toruniu

Toruń 2017

Sygnatura SIRr  VIb/8-68

II wojna światowa odcisnęła swoje piętno na milionach polskich rodzin.

Prawda o niej opiera się na osobistych świadectwach świadków i ofiar.

Ich wspomnienia są dziś ważniejsze nawet od prac historyków, bazujących na archiwalnych dokumentach.

Wspomnienia Marii Daniel (rocznik 1928) są szczególnie interesujące.

Była ona córką kapitana Wojska Polskiego Feliksa Kocińskiego.

Dzieciństwo spędziła na kresach, a krótko przed wybuchem wojny przeprowadziła się do Bydgoszczy.

Przedstawiła ona dramatyczny obraz ucieczki rodzin oficerskich na Wschód we wrześniu 1939 roku.

Tam rodziny uciekające przed Niemcami stały się obiektem napaści ze strony Związku Radzieckiego.

Maria Daniel opisała powrót do rodzinnego Grudziądza i spędzone w tym mieście koszmarne lata niemieckiej okupacji.

Poznajemy życie codzienne polskiej ludności na okupowanym przez Niemców Pomorzu w latach 1939-1945.

Maria Daniel była świadkiem zaciekłych sześciodniowych walk o Twierdzę Grudziądz i jej kapitulacji w 1945 roku.

Swoje wspomnienia wojenne uzupełnia o „Epilog”, w którym opisuje trudny los rodzin przedwojennych oficerów w Polsce Ludowej.

Wspomnienia kończy na 1952 roku.

Maria Daniel spisała swe wspomnienia z dystansu kilkudziesięciu lat – dopiero w latach 1998-2016.

Są jednak napisane niezwykle żywo, barwnie, z dużym ładunkiem emocji, dbałością o oddanie szczegółów i detali.

Wspomnienia Marii Daniel opracowała i przygotowała do druku jej wnuczka Aleksandra Burdziej.

Krzysztof Halicki – Sekrety Bydgoszczy

 

Krzysztof Halicki

Sekrety Bydgoszczy

Księży Młyn Dom Wydawniczy

Łódź 2017

Sygnatura SIRr VIII/B-56

Książka „Sekrety Bydgoszczy” to niezwykła gratka dla miłośników miasta nad Brdą oraz dla pasjonatów miejskich legend, ciekawostek i osobliwości.

Krzysztof Halicki zebrał 40 niezwykłych opowieści o przedwojennej, okupacyjnej  i powojennej Bydgoszczy.

Autor, pracownik Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i badacz dziejów przedwojennej policji bydgoskiej, oparł się na solidnym materiale archiwalnym.

W książce znajdziemy szkice poświęcone następującym tematom:

 1. Hotel pod Orłem
 2. przechwytywanie niemieckiej korespondencji wojskowej z pędzącego pociągu
 3. bunt i ucieczka 188 aresztantów w 1981 r.
 4. konspiracyjne szkoły lotnictwa
 5. pobyt Jeroma Davida Salingera w Bydgoszczy
 6. konspiracyjne mieszkania Armii Krajowej
 7. Dom Towarowy Braci Mateckich
 8. statek m/s  „Bydgoszcz”
 9. kręcenie „Czterech pancernych i psa”
 10. matematyk Marian Rejewski
 11. sprowadzenie do Polski ciała Juliusza Słowackiego
 12. wybuch w Zachemie w 1952 r.
 13. książki po Leninie
 14. pływak Henrych Jercha
 15. fałszywe banderole tytoniowe
 16. mistrz kolarski Feliks Więcek
 17. kąpielisko – glinianka na Bartodziejach
 18. para kochanków – oszustów
 19. śmierć prezydenta Leona Barciszewskiego w 1939 r.
 20. pobyt Poli Negri
 21. budowa Opery Nova
 22. wydarzenia 18 listopada 1956 r.
 23. Zakłady Rowerowe „Romet”
 24. wizyta Józefa Piłsudskiego
 25. „krwawa niedziela”
 26. honorowy obywatel marszałek Michał Żymierski
 27. agent policji Józef Mützenmacher 
 28. zakłady obuwnicze „Kobra”
 29. zagadkowe seryjne morderstwa
 30. Luciano Pavarotti w Bydgoszczy
 31. Pomorska gra Liczbowa „Łuczniczka”
 32. proces prezydenta Jana Maciaszka
 33. zbrodnia Tadeusza Rączki
 34. fabryka materiałów wybuchowych DAG Bromberg
 35. występy cyrku krokodyli
 36. kąpielisko „Riviera”
 37. księgarnia „Współczesna”
 38. sterylizacja mniejszości etnicznych przez Niemców
 39.  wioślarskie Mistrzostwa Europy w Brdyujściu w 1929 r.
 40. prostytucja w okresie międzywojennym

Księgi adresowe miasta Bygdoszczy

 

W Informatorium Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dostępny jest pokaźny zasób bydgoskich ksiąg adresowych z okresu zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej.

Wszystkie księgi zostały zeskanowane i są dostępne również w internecie na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki-Cyfrowej.

Nasza kolekcja obejmuje lata 1897 – 1928.

1897 Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg und dessen Vororten auf das Jahr 1897 / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski. -Bromberg : A. Dittmann 1896.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23689
1915 Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg mit Vororten für das Jahr 1915 : XXXII. Jahrgang / auf Grund amtlicher und privater Unterlagen bearb. von C. Gardiewski ; mit einem Stadt- und einem Theaterplan. – -Bromberg : A. Dittmann 1915.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13834
1922 Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1922 / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska 1922.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13868
1923 Adresy Miasta Bydgoszczy na rok 1923 / Władysław Weber. – Bydgoszcz : Nakład Księgarnia Bydgoska 1923.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=12004
1926 Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy wydana w roku 1926 / opracował i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz 1926.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=13836
1928 Książka Adresowa Miasta Bydgoszczy na rok 1928 / opracował i wydał Władysław Weber. – Bydgoszcz 1928.  http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=23440