Tag Archives: Bydgoszcz

Previous Page · Next Page

Marek Pietrzak – Ferenc Flórián Csáky – węgierski wkład w rozwój Bydgoszczy

 

Marek Pietrzak

Ferenc Flórián Csáky
Węgierski wkład w rozwój Bydgoszczy

Wydawnictwo Pejzaż

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-51

Polecamy państwu książkę poświęconą Ferencowi Flóriánowi Csáky’emu (Franciszkowi Florianowi Czakiemu) – węgierskiemu kartografowi z XVIII wieku na służbie Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Książka została wydana w bardzo pięknej szacie graficznej i na najwyższym poziomie sztuki edytorskiej.

Zawiera mnóstwo starych rycin i map.

Wszystkie ilustracje są barwne.

Autorami tekstów są Marek Pietrzak, Tomasz Izajasz i Krzysztof Rogucki.

Największą zasługą Franciszka Floriana Czakiego było wykonanie projektu Kanału Bydgoskiego, na zlecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Stąd w książce wiele miejsca poświecono również historii budowy kanału.

Ferenc Flórián Csáky nie doczekał się realizacji swojego projektu – zmarł w 1772 roku.

Z książki dowiemy się też dużo o związkach Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Węgrami.

Autor książki Marek Andrzej Pietrzak sprawuje urząd honorowego konsula Węgier w Bydgoszczy.

Książka jest również rarytasem dla miłośników kartografii.

Zawiera wiele cennych starych map, zwłaszcza unikatowe plany Kanału Bydgoskiego i Bydgoszczy.

Zdzisław Pruss, Hanna Borawska, Stefan Pastuszewski – Bydgoski leksykon literacki

 

Zdzisław Pruss
Hanna Borawska
Stefan Pastuszewski

Bydgoski leksykon literacki

Stowarzyszenie Andrzeja Szwalbego „Dziedzictwo”
Dom Wydawniczy Margrafsen

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr IIIA/107

„Bydgoski leksykon literacki” jest już czwartą pozycją z serii, na którą składają się:

 • Bydgoski leksykon teatralny (2000)
 • Bydgoski leksykon operowy (2002)
 • Bydgoski leksykon muzyczny (2004)

„Bydgoski leksykon literacki” poświęcony jest życiu literackiemu Bydgoszczy od roku 1920 do współczesności.

Zarejestrowano w nim szereg miejsc i wydarzeń, imprez i akcji promujących literaturę i czytelnictwo.

Zawiera biogramy poetów, prozaików i dramatopisarzy.

Odnotowuje tytuły prasowe, wydawnictwa, biblioteki i popularne księgarnie.

W leksykonie znajdziemy anegdoty, ciekawostki, fragmenty wywiadów i recenzji.

Zawiera 332 hasła osobowe i rzeczowe.

Ilustrowany jest blisko 130 fotografiami.

Andrzej S. Dyszak – Gwara miejska bydgoszczan

 

Andrzej S. Dyszak

Gwara miejska bydgoszczan

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXVIII/44

Andrzej Dyszak jest prof. zw. dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jednym z jego pól zainteresowań jest polszczyzna regionalna.

„Gwara miejska bydgoszczan” składa się z dwóch części.

Część pierwsza ma charakter opisowy.

Autor scharakteryzował gwarę bydgoską, przedstawił jej wyróżniki i i składniki, omówił istniejące zapisy gwary bydgoszczan.

Cześć druga to „słownik tematyczny gwary bydgoskiej”.

Słownik ma układ rzeczowy.

Znajdują się w nim wyrazy określające:

 • ludzi,
 • wygląd człowieka,
 • cechy człowieka,
 • czynności, stany i zachowania człowieka,
 • potrzeby człowieka,
 • otoczenie człowieka,
 • cechy zjawisk i rzeczy
 • jednostki miary i części,
 • przestrzeń,
 • świat przyrody.

Słownik zawiera 575 haseł.

Hasła wyjaśniają pochodzenie słów, podają ich znaczenie oraz przytaczają przykłady użycia.

Jest to bardzo cenne opracowanie, zważywszy na fakt, ze współcześnie gwara miejska coraz szybciej zanika i bezpowrotnie znikają z obiegu słowa charakterystyczne jeszcze dla przedwojennej Bydgoszczy.