Tag Archives: Bydgoszcz

Previous Page · Next Page

Kanał Bydgoski : harmonia techniki i natury

 

Kanał Bydgoski
harmonia techniki i natury

Aleksander Jankowski
przy współpracy Marii Dombrowicz
zdjęcia Andrzej Obiała
tłumaczenie Karl Wood

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-54

Jest to bardzo piękna, kolorowa, dwujęzyczna książka, bogato ilustrowana, wydana na najwyższym poziomie sztuki poligraficznej.

Kanał Bydgoski uruchomiono w 1774 roku.

Liczy 25 kilometrów.

Monografia Kanału Bydgoskiego dzieli się na cztery części.

Część I – Spojrzenie w przeszłość

Aleksander Jankowski opisał początki Kanału Bydgoskiego, żeglugę w XIX wieku i w okresie II Rzeczpospolitej.

Przeczytamy o pierwszych koncepcjach kanału i o przebiegu jego budowy.

Obejrzymy mnóstwo starych rycin, map, planów, rysunków, fotografii, pocztówek.

Autor obszernie opisał budowę tzw. Nowego Kanału w latach 1909-1915.

Dowiemy się też o powolnym zamieraniu żeglugi na kanale w latach PRL i przebudowie Ronda Grunwaldzkiego w Bydgoszczy w 1971 roku, która przyniosła unicestwienie półkilometrowego odcinak kanału.

Część II – Bydgoszczy symbioza z kanałem

Andrzej Jankowski poświęcił tą część opisaniu roli kanału w życiu gospodarczym Bydgoszczy.

Opisał również, planty wokół kanału, które tworzą przepiękny bydgoski ogród.

Część III – Flora i fauna wód i brzegów Kanału

Maria Dombrowska przedstawiła rolę kanału w środowisku przyrodniczym.

Opisała florę i faunę plant oraz przyrodę za miastem.

Część IV – Osobliwości i uroki Kanału w obiektywie

Andrzej Obiała zaprezentował dwa cykle swoich fotografii:
– „Nad pięknym modrym Kanałem” i
– „Impresje z podróży do Nakła drogą wodną”

Monika Wilkiewicz, Katarzyna Pater – 30 lat Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Monika Wilkiewicz, Katarzyna Pater

30 lat Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXIIId/44

Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zainicjował swą działalność w 1986 roku.

Autorzy księgi jubileuszowej szczegółowo przedstawili trzydziestoletnią historię Chóru Kameralnego.

Do 2015 roku chór dał 702 koncerty (w tym 272 zagraniczne).

Chórzyści brali udział w 35 międzynarodowych konkursach i festiwalach, 14 polskich i 14 regionalnych.

W tym czasie przez zespół przewinęło się 433 młodych chórzystów.

Repertuar Chóru Kameralnego objął 105 utworów kompozytorów polskich, 84 zagranicznych, 30 kolęd i 52 dzieła wokalno-instrumentalne.

Od początku istnienia chóru funkcję jego dyrygenta pełni prof. Janusz Stanecki, któremu w książce poświęcono osobny rozdział.

Autorzy księgi pamiątkowej wymienili najważniejsze osiągnięcia Chóru Kameralnego.

Wymieniono również osoby współpracujące z zespołem oraz prezesów chóru.

Księga zawiera listę członków Chóru Kameralnego w latach 1986-2015.

Autorzy opracowali też szczegółowe kalendarium działalności artystycznej Chóru Kameralnego.

Księgę uzupełnia jeszcze zestawienie repertuaru chóru.

Na zakończenie wymieniono nagrody, wyróżnienia i dyplomy Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w latach 1986-2015.

Księgę jubileuszową wzbogaca bogata dokumentacja fotograficzna.

Ewelina Boesche-Kopczyńska – 40 lat Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Ewelina Boesche-Kopczyńska

40 lat Wydziału Dyrygentury, Jazzu
i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXIIId/43

Szkolnictwo muzyczne wyższego stopnia narodziło się w Bydgoszczy w 1904 roku wraz z powołaniem Bromberger Konservatorium der Musik.

W 1974 roku odrodziło się w regionie wyższe szkolnictwo muzyczne dzięki utworzeniu w Bydgoszczy Filii Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi.

Uczelnia usamodzielniła się w 1979 roku.

Od początku powstania szkoły działał Wydział Wychowania Muzycznego.

Jego tradycje kontynuuje dziś Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.

Ewelina Boesche-Kopczyńska w księdze jubileuszowej Wydziału przedstawiła okoliczności jego powstania i historię przeobrażeń Wydziału.

Autorka przybliżyła też sylwetki dziekanów Wydziału.

W księdze opisano strukturę Wydziału oraz kierunki studiów.

Dokładnie omówiono działalność artystyczno-pedagogiczną Wydziału, działające na nim zespoły wokalne, zespoły instrumentalne oraz organizację poranków muzycznych.

W księdze wyliczone też zostały przeprowadzone przewody kwalifikacyjne.

Autorka opisała również funkcjonujące na Wydziale studia podyplomowe.

W księdze zamieszczono listę absolwentów Wydziału oraz listę nauczycieli akademickich.

Księgę pamiątkową zamyka lista studentów Wydziału – laureatów krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych.

Księgę wzbogaca bogata dokumentacja fotograficzna.