Tag Archives: Bydgoszcz

Previous Page · Next Page

20 lat Biologii w Bydgoszczy – pod redakcją Haliny Ratyńskiej

 

20 lat Biologii w Bydgoszczy

pod redakcja Haliny Ratyńskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXXI/107

„20 lat Biologii w Bydgoszczy” jest księgą jubileuszową, poświęconą studiom biologicznym na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Książkę otwiera artykuł Haliny Ratyńskiej, przedstawiający sylwetkę profesora Józefa Banaszaka – twórcy Biologii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kierunek biologia uruchomiono dla studentów w roku akademickim 1993/1994.

Kolejny artykuł Józefa Banaszaka opisuje historie powstania najpierw Katedry Biologii i Ochrony Środowiska, potem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska.

Janusz Banaszak jest też autorem tekstu na temat współczesnego Instytutu Biologii Środowiska.

Instytut Biologii Eksperymentalnej opisał Jarosław Burczyk.

Badania przeprowadzone przez biologów z UKW na terenie Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiła Barbara Kieliszewska-Rokicka.

Ewa Wachowiak, Monika Bykowska i Zofia Ostrowska opisały działalność naukową studentów  w Kole Naukowym Przyrodników i Kole Naukowym Biologii Molekularnej.

Ewa Wachowiak przybliżyła sylwetki absolwentów kierunku Biologia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Księgę jubileuszową zamykają obszerne biogramy zawodowe pracowników Wydziału Nauk Przyrodniczych w latach 1993-2013.

Uzupełnieniem monografii są dołączone do książki pamiątkowe fotografie.

Kanał Bydgoski : harmonia techniki i natury

 

Kanał Bydgoski
harmonia techniki i natury

Aleksander Jankowski
przy współpracy Marii Dombrowicz
zdjęcia Andrzej Obiała
tłumaczenie Karl Wood

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr VIII/B-54

Jest to bardzo piękna, kolorowa, dwujęzyczna książka, bogato ilustrowana, wydana na najwyższym poziomie sztuki poligraficznej.

Kanał Bydgoski uruchomiono w 1774 roku.

Liczy 25 kilometrów.

Monografia Kanału Bydgoskiego dzieli się na cztery części.

Część I – Spojrzenie w przeszłość

Aleksander Jankowski opisał początki Kanału Bydgoskiego, żeglugę w XIX wieku i w okresie II Rzeczpospolitej.

Przeczytamy o pierwszych koncepcjach kanału i o przebiegu jego budowy.

Obejrzymy mnóstwo starych rycin, map, planów, rysunków, fotografii, pocztówek.

Autor obszernie opisał budowę tzw. Nowego Kanału w latach 1909-1915.

Dowiemy się też o powolnym zamieraniu żeglugi na kanale w latach PRL i przebudowie Ronda Grunwaldzkiego w Bydgoszczy w 1971 roku, która przyniosła unicestwienie półkilometrowego odcinak kanału.

Część II – Bydgoszczy symbioza z kanałem

Andrzej Jankowski poświęcił tą część opisaniu roli kanału w życiu gospodarczym Bydgoszczy.

Opisał również, planty wokół kanału, które tworzą przepiękny bydgoski ogród.

Część III – Flora i fauna wód i brzegów Kanału

Maria Dombrowska przedstawiła rolę kanału w środowisku przyrodniczym.

Opisała florę i faunę plant oraz przyrodę za miastem.

Część IV – Osobliwości i uroki Kanału w obiektywie

Andrzej Obiała zaprezentował dwa cykle swoich fotografii:
– „Nad pięknym modrym Kanałem” i
– „Impresje z podróży do Nakła drogą wodną”

Monika Wilkiewicz, Katarzyna Pater – 30 lat Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Monika Wilkiewicz, Katarzyna Pater

30 lat Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXIIId/44

Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zainicjował swą działalność w 1986 roku.

Autorzy księgi jubileuszowej szczegółowo przedstawili trzydziestoletnią historię Chóru Kameralnego.

Do 2015 roku chór dał 702 koncerty (w tym 272 zagraniczne).

Chórzyści brali udział w 35 międzynarodowych konkursach i festiwalach, 14 polskich i 14 regionalnych.

W tym czasie przez zespół przewinęło się 433 młodych chórzystów.

Repertuar Chóru Kameralnego objął 105 utworów kompozytorów polskich, 84 zagranicznych, 30 kolęd i 52 dzieła wokalno-instrumentalne.

Od początku istnienia chóru funkcję jego dyrygenta pełni prof. Janusz Stanecki, któremu w książce poświęcono osobny rozdział.

Autorzy księgi pamiątkowej wymienili najważniejsze osiągnięcia Chóru Kameralnego.

Wymieniono również osoby współpracujące z zespołem oraz prezesów chóru.

Księga zawiera listę członków Chóru Kameralnego w latach 1986-2015.

Autorzy opracowali też szczegółowe kalendarium działalności artystycznej Chóru Kameralnego.

Księgę uzupełnia jeszcze zestawienie repertuaru chóru.

Na zakończenie wymieniono nagrody, wyróżnienia i dyplomy Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w latach 1986-2015.

Księgę jubileuszową wzbogaca bogata dokumentacja fotograficzna.