Tag Archives: Chełmno

Next Page

Marek G. Zieliński – Szpital Powiatowy w Chełmnie 1914-2014

 

Marek G. Zieliński

Szpital Powiatowy w Chełmnie
1914-2014

Wydawca:
Szpital Powiatowy w Chełmnie
Wydawnictwo ZET Wrocław

Chełmno 2014

Sygnatura SIRr XXVI/21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie uczcił jubileusz 100-lecia Szpitala Powiatowego okolicznościowym pamiątkowym wydawnictwem.

Szpital wybudowano według projektu Wilhelma Winklera.

Pierwszym dyrektorem szpitala został dr Georg Meillefert.

W książce „Szpital Powiatowy w Chełmnie” omówiono sylwetki kolejnych dyrektorów szpitala.

Dowiemy się z niej, jakie zabiegi wykonywano w szpitalu, jak zwiększała się liczba pacjentów i lekarzy, jak rozbudowywano budynki szpitalne.

Szpital przeżył dramatyczne chwile w czasie II wojny światowej, kiedy to został spalony i znacznie zniszczony.

Katastrofalną sytuację pogłębiła epidemia duru brzusznego i plamistego, jaka wybuchła latem 1945 roku.

W szpitalu pracował wówczas tylko jeden lekarz – jego dyrektor dr Bronisław Osiecki.

Wielką rolę w funkcjonowaniu szpitala odgrywały siostry miłosierdzia, które jednak z przyczyn politycznych usunięto ze szpitala w 1965 roku.

W książce opisano również organizacje, personel i dzieje poszczególnych oddziałów szpitala, aż do dnia obecnego.

Publikacja zawiera bardzo dużo cennych i unikalnych informacji.

Są to wiadomości bardzo dobrze udokumentowane w zasobach archiwum szpitala, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy i w Toruniu, w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmińskiej, w publikacjach prasowych z początków XX wieku.

Księga jubileuszowa bogata jest też w fotografie, ilustrujące przeszłość i teraźniejszość Szpitala Powiatowego w Chełmnie.

Anna Soborska-Zielińska – Chełmno i jego mieszkańcy na starej fotografii

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

06102016a

 

Anna Soborska-Zielińska

Chełmno i jego mieszkańcy
na starej fotografii

Wydawca:
Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Chełmno 2014

Sygnatura SIRr VIII/C-23

belkaniebieska2

Anna Soborska-Zielińska zebrała i opracowała blisko 400 fotografii, pochodzących głównie ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełminskiej.

Dotarła również do wielu chełmińskich rodzin i ich prywatnych archiwów.

Na fotografiach utrwalono miasto i ludzi z przełomu XIX i XX wieku.

Prezentowana publikacja to nie tylko album.

Każde zdjęcie zostało bogato i starannie opisane, opisano związane z nim wydarzenia i osoby.

Dzięki albumowi poznamy wygląd miasta, stroje mieszkańców, ich życie codzienne.

Opublikowane fotografie obejmują okres od lat 60-tych XIX wieku do 1945 roku.

Album podzielony jest na trzy części :

– Z dziejów chelmińskiej fotografii
– Chełmno…
– … i jego mieszkańcy

Trzecia część przedstawia portrety 26 chełmińskich rodzin.

belkaniebieska2

Jacek Lewicki, Wojciech Lewicki – Chełmińscy myśliwi

belkaniebieska2

02052016

Jacek Lewicki
Wojciech Lewicki

Chełmińscy myśliwi
Historia i działalność Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie

Wydawca:
Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie
Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen

Chełmno 2013

Sygnatura SIRr XXI/50

belkaniebieska2

Monografia upamiętnia 90. rocznicę powstania Polskiego Związku Łowieckiego oraz 60. rocznicę powstania Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie.

Księga Jubileuszowa dzieli się na dwie części.

Część pierwsza „Z kart historii łowiectwa…” ma układ chronologiczny.

Poświęcona jest dziejom łowiectwa pomorskiego i w szczególności chełmińskiego począwszy od lat zaboru pruskieg0 (1772-1918) na roku 1978 kończąc.

Osobne rozdziały autorzy poświecili myśliwskiemu „Albumowi fotograficznemu” rodziny Sczanieckich z Narwy oraz sylwetce Kazimierza Szlachetko – zasłużonego leśniczego, myśliwego i chełmińskiego działacza społecznego, założyciela Koła Łowieckiego „Leśnik/Orzeł” w 1953 roku.

Część druga „Działalność Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie w latach 1979-2013″ podzielona jest na rozdziały tematyczne.

Kolejno przedstawiono organy statutowe, członków i symbole Koła Łowieckiego „orzeł’.

Opisano obwody łowieckie i gospodarkę łowiecką.

Wiele miejsca poświęcono kulturze, etyce i tradycjom łowieckim.

Omówiono strzelectwo myśliwskie, kynologię i sokolnictwo.

Scharakteryzowano stronę internetową kola.

Osobny rozdział stanowi opowiadanie myśliwskie „Olbrzym” autorstwa Jerzego Lewickiego.

Wydawnictwo wyróżnia się niezwykle staranną edycją.

Zostało wydane na papierze kredowym, w twardej okładce.

Bardzo wzbogaca je mnóstwo kolorowych fotografii archiwalnych i współczesnych

Autorzy zadbali również o indeks osób i nazw geograficznych.

belkaniebieska2