Tag Archives: Chojnice

Maksymilian Grzegorz – Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego

Maksymilian Grzegorz 

Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2016

Sygnatura SIRr XXVIII/39g

Profesor Maksymilian Grzegorz jest uznanym badaczem dziejów państwa krzyżackiego.

Opublikował łącznie około 1121 książek, artykułów, recenzji, wydawnictw źródłowych oraz artykułów popularnonaukowych.

W „Słowniku historyczno – geograficznym ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego” znajdziemy  cenne informacje na temat poszczególnych wsi i miast:
– rodzaj osady, jej przynależność polityczna, administracyjna, kościelna
– granice osady i znajdujące się na jej terenie obiekty fizjograficzne i komunikacyjne
– własność osady, jej obszar, zaludnienie, podział społeczny i zawodowy mieszkańców
– dwory, folwarki, młyny, karczmy, klasztory
– prawo lokacyjne, sołtys, wójt, rada miejska, ława miejska, targi
– kościoły, kaplice, parafie, plebani, proboszczowie
– historia osady, klęski elementarne, zniszczenia wojenne,
– sławne osobistości
– zabytki architektury
– źródła historyczne i literatura historyczna

Opracowanie uzupełnia mapa sieci osadniczej ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego.

Profesor Maksymilian Grzegorz opublikował już kilka słowników, które w sumie składają się na wielki projekt „Słownika historyczno-geograficznego Pomorza Gdańskiego w średniowieczu”:

  1. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa tucholskiego w średniowieczu
  2. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa świeckiego w średniowieczu
  3. Słownik historyczno-geograficzny prokuratorstwa bytowskiego komturstwa gdańskiego/malborskiego w średniowieczu
  4. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa lęborskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
  5. Słownik historyczno-geograficzny okręgu mirachowskiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
  6. Słownik historyczno-geograficzny okręgu puckiego komturstwa gdańskiego w średniowieczu
  7. Słownik historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej w granicach komturstwa człuchowskiego
  8. Słownik historyczno-geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
  9. Słownik historyczno-geograficzny okręgu sobowidzkiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu
  10. Słownik historyczno-geograficzny wójtostwa grabińskiego i okręgu rybickiego szkarpawskiego komturstwa malborskiego w średniowieczu