Tag Archives: Diecezja Toruńska

Jubileusz Diecezji Toruńskiej – spojrzenie w przeszłość i w przyszłość

 

Jubileusz Diecezji Toruńskiej
Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość 

pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego, Pawła Borowskiego

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/159

Diecezja Toruńska powstała 25 marca 1992 roku.

Diecezję ustanowił papież Jan Paweł II.

25. rocznicę tego wydarzenia uczczono wydaniem jubileuszowej księgi pamiątkowej.

W księdze zamieszczono wiele cennych tekstów poświęconych organizacji i duszpasterstwu Diecezji.

Spis treści

Słowo Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego

 1. dk. Waldemar Rozynkowski
  Święty Jan Paweł II a diecezja toruńska
 2. ks. Paweł Borowski, dk. Waldemar Rozynkowski
  25 lat diecezji toruńskiej. Kalendarium
 3. Wiesław Sieradzan
  Diecezja toruńska kontynuatorką wielkiego dziedzictwa historycznego i duchowego diecezji chełmińskiej
 4. ks. Jerzy Karol Kalinowski
  Biskupi w diecezji toruńskiej
 5. ks. Jerzy Karol Kalinowski
  Podziały terytorialne diecezji toruńskiej
 6. ks. Jerzy Karol Kalinowski
  Kapituły i kanonicy diecezji toruńskiej
 7. dk. Waldemar Rozynkowski
  Zakony i zgromadzenia zakonne
 8. dk. Waldemar Rozynkowski
  Diakonat stały w diecezji toruńskiej – o początkach diakonatu stałego w Polsce
 9. dk. Waldemar Rozynkowski
  Błogosławieni: m. Maria Karłowska i ks. Stefan Wincenty Frelichowski
 10. dk. Waldemar Rozynkowski
  W drodze na ołtarze: Sługa Boża ksieni Magdalena Mortęska, Sługa Boży biskup Adolf Piotr Szelążek
 11. ks. Daniel Adamowicz (red.)
  Caritas diecezji toruńskiej
 12. ks. Dariusz Zagórski
  Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej
 13. ks. Dariusz Kotecki
  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 14. dk. Waldemar Rozynkowski
  Obecność ruchów i stowarzyszeń katolickich
 15. dk. Waldemar Rozynkowski
  Stałe posługi lektora i akolity
 16. Joanna Kruczyńska
  I Synod Diecezji Toruńskiej
 17. ks. Łukasz Skarżyński
  Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
 18. Katarzyna Kluczwajd
  Odpowiedzialność za kościół. Katedra w rocznicę diecezji toruńskiej
 19. Mateusz Zmudziński
  Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej
 20. ks. Bogusław Dygdała
  Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
 21. Joanna Ciechanowska
  Muzeum Diecezjalne w Toruniu
 22. dk. Waldemar Rozynkowski
  Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego
 23. Joanna Kruczyńska
  „Maryjo, prowadź nas drogą wiary”. Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 24. Daria Neumann
  Światowe Dni Młodzieży w diecezji toruńskiej
 25. Joanna Kruczyńska
  „Głos z Torunia”

Katarzyna Kluczwajd – Odpowiedzialność za kościół. Katedra w rocznicę diecezji toruńskiej

 

Katarzyna Kluczwajd

Odpowiedzialność za kościół
Katedra w rocznicę diecezji toruńskiej

W: Jubileusz Diecezji Toruńskiej
Spojrzenie w przeszłość i w przyszłość

s. 259-264

Toruń 2017

W tym roku Diecezja Toruńska obchodzi jubileusz 25-lecia ustanowienia przez Jana Pawła II.

Z tej okazji Wydawnictwo Diecezjalne przygotowało okolicznościowy zbiór studiów pod redakcją prof. Waldemara Rozynkowskiego i ks. Pawła Borowskiego.

Miło nam poinformować, że w szacownym gronie autorów artykułów znalazła się również pani Katarzyna Kluczwajd – muzealnik, historyk sztuki, regionalistka, popularyzatorka sztuki i dziejów Torunia, kustosz Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Jej publikacja „Odpowiedzialność za kościół. Katedra w rocznicę diecezji toruńskiej” poświęcona jest najważniejszej świątyni diecezji toruńskiej – kościołowi Świętojańskiemu i trosce o ten zabytek.

Autorka opisała prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie prowadzone w katedrze w ostatnim ćwierćwieczu, organizowane przez duchownych i świeckich wystawy muzealne, sesje popularnonaukowe, imprezy miejskie związane z kościołem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, wydawnictwa książkowe poświęcone bazylice świętych Janów.

Posługa miłości – Janusz Palczewski

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Posługa miłości
15 lat Caritas Diecezji Toruńskiej

Janusz Palczewski

Wydawca:
Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex”

Toruń 2007

Sygnatura SIRr XXXIV/121

 

 

W październiku 1990 roku została reaktywowana Caritas Polska.
2 kwietnia 1992 roku (tydzień po inauguracji Diecezji Toruńskiej) biskup Andrzej Suski powołał jako pierwszą diecezjalną instytucję – Caritas Diecezji Toruńskiej.
Jej dyrektorem został ks. Daniel Adamowicz.
Książka Janusza Palczewskiego przybliża pierwszych 15 lat jej działalności (1992-2007).

Działalność charytatywna realizowana była w Kościele od zawsze.
Przykładem jej było Arcybractwo Miłosierdzia założone w 1584 roku przez Piotra Skargę.
W 1917 roku kardynał Dalbor utworzył Związek Towarzystw Dobroczynnych „Caritas” w Poznaniu.
W 1950 roku władze zakazały działalności kościelnej Caritas i przejęły jej mienie.

Autor bardzo szczegółowo omawia okoliczności powstania Caritas Diecezji Toruńskiej
i przedstawia rok po roku jej działalność.
Część kronikarska stanowi główny zrąb opracowania.

Następnie zostały wymienione dzieła Caritas Diecezji Toruńskiej:

 • Toruńskie Centrum Caritas
 • Centrum Pielęgnacji Caritas
 • Grudziądzkie Centrum Caritas
 • Działdowskie Centrum Caritas
 • Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Bliźnie
 • Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Zbicznie
 • Brodnickie Centrum Caritas z Bursą Szkolną dla dziewcząt
 • Bursa Szkolna dla chłopców w Grudziądzu
 • Bursa Akademicka w Przysieku
 • Centrum Wolontariatu Caritas w Przysieku

Przedstawiono również rozmaite formy działalności charytatywnej:

1. Jadłodajnie

2. Pomoc dzieciom i rodzinom

 • ogniska wychowawcze
 • projekt „pomoc w kryzysie” dla rodzin w różnych kryzysowych sytuacjach
 • akcja”Tornister”
 • program interwencyjny dla ofiar przemocy w rodzinie

3. Opieka medyczna

4. Opieka nad niepełnosprawnymi

5. Pomoc ubogim

 • pomoc materialna
 • program sanitarny – łaźnie (z punktami wydawania odzieży)
 • noclegownie

6. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy

7. Opieka nad osobami współuzależnionymi dla kobiet z dziećmi – ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

8. Centrum Informacji, Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu w Grudziądzu

9. Fundusz dla Janka Muzykanta

10. Ważniejsze akcje cykliczne

 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
 • akcja letniego wypoczynku
 • akcje wielkopostne

11. Inne działania – koncerty, konkursy, wyróżnienia

Książkę zamyka omówienie działań związanych z promowaniem wolontariatu, szczególnie młodzieżowego.
Odbywa się ono w formie parafialnych zespołów Caritas oraz szkolnych kół Caritas.