Tag Archives: duchowieństwo

Previous Page · Next Page

Radosław Krajniak – Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku

 

Radosław Krajniak

Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku
Studium prozopograficzne

Wydawnictwo ECE
Europejskie Centrum Edukacyjne

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/146

Radosław Krajniak jest historykiem, doktorantem w Zakładzie Historii Krajów Bałtyckich w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor podjął się zadania odtworzenia składu osobowego kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku oraz napisania biogramów wszystkich wymienionych w źródłach duchownych członków kapituły.

Kapituła chełmżyńska była jedną z czterech, obok pomezańskiej (Kwidzyn), sambijskiej (Królewiec) i warmińskiej (Frombork), które ufundował Zakon Krzyżacki na terenie swego państwa.

Zadanie autora było tym trudniejsze, ze nie zachowały się podstawowe źródła, gdyż archiwum kapitulne zostało zniszczone jeszcze w XV wieku w trakcie wojen polsko-krzyżackich.

Kapituła w Chełmży została powołana w 1251 roku przez biskupa chełmińskiego Heidenreicha.

Kanonicy chełmżyńscy przyjęli regułę krzyżacką, choć pierwotnie podlegali regule augustiańskiej.

Rezydowali oni przy Katedrze Świętej Trójcy w Chełmży.

Rok 1466 to rok zakończenia wojny trzynastoletniej i inkorporacji Prus Królewskich do Polski.

Na czele kapituły stali prepozyci.

W jej skład wchodzili jeszcze pozostali prałaci: dziekani, kustosze, kantorzy, scholastycy.

Autor opisał również plebanów kościoła parafialnego pw. św, Mikołaja w Chełmży, oficjałów chełmińskich, wikariuszy generalnych, urzędników kapitulnych..

Szczegółowo zbadano pochodzenie terytorialne prałatów, ich pochodzenie społeczne, wykształcenie.

Opisano również pełnione przez nich funkcje poza kapitułą.

Trzon opracowania stanowi „Słownik biograficzny kapituły chełmżyńskiej do roku 1466”.

Słownik wymienia aż 115 kanoników chełmżyńskich.

Radosław Krajniak opracował obszerne biogramy wszystkich wymienionych członków kapituły.

Zbigniew Grochowski – Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

15092016

 

Zbigniew Grochowski

Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski
Patron Harcerzy Polskich i…
410 zadań i rozwiązań

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski

belkaniebieska2

Zbigniew Grochowski jest uznanym autorem wielu popularnonaukowych książek poświęconych historii miast.

Jako długoletni nauczyciel historii wypracował bardzo przystępną formę popularyzacji wiedzy wśród młodzieży.

Opublikował już kilkanaście książek, w których w formie zagadek, za pomocą pytań i odpowiedzi, opowiedział dzieje Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Krakowa, Wrocławia, Łobżenicy, Hrubieszowa, Świdnicy, Warszawy.

Wśród jego zainteresowań znajduje się również osoba bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Polecana dziś książka jest biografią błogosławionego, opracowaną w formie zadań i rozwiązań.

W książce znajdują się pytania i odpowiedzi na temat:
– rodziny Stefana Wincentego Frelichowskiego,
– jego dzieciństwa,
– nauki szkolnej,
– działalności w Związku Harcerstwa Polskiego,
– nauki w seminarium,
– pamiętnika księdza,
– jego działalności duszpasterskiej przed wybuchem wojny,
– męczeństwa w obozie śmierci w Dachau,
– procesu beatyfikacyjnego,
– Bł ks. Frelichowskiego jako patrona,
– relikwii błogosławionego.

belkaniebieska2

Parafia Najświętszego Zbawiciela we Włocławku – opracował ks. Kazimierz Rulka

belkaniebieska2

29092015Parafia Najświętszego Zbawiciela
we Włocławku

Opracował ks. Kazimierz Rulka

przy współpracy parafian
pod kierunkiem ks. proboszcza
Zbigniewa Szygendy

Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne

Włocławek 2008

Sygnatura SIRr XXXIV/138

belkaniebieska2

Parafia Najświętszego Zbawiciela we Włocławku została erygowana 19 kwietnia 1958 roku.

Przez 30 lat wierni zbierali się w tymczasowej kaplicy przy ul. Jagielońskiej.

W 1988 roku otwarto kościół parafialny przy Parku Łokietka.

Książka „Parafia Najświętszego Zbawiciela we Włocławku” powstała na jubileusz 50-lecia parafii.

Dzieli się na dwie chronologiczne części: przed i po 1988 roku.

Dzięki opracowaniu dowiemy się jak wiele trudności musiano pokonać w czasach Polski Ludowej, żeby najpierw wybudować kaplicę, a po trzydziestu latach kościół.

Poznamy też życie religijne parafii:
– sprawowanie mszy i nabożeństw
– sprawowanie sakramentów
– życie liturgczne
– nauczanie i wychowanie religijne
– służbę liturgiczną
– uroczystości kościelne

W książce szeroko zaprezentowano działalność charytatywna parafii, opiekę duszpasterską nad wojskiem i policją, życie kulturalne parafii oraz muzykę w parafii.

Publikację uzupełniają aneksy:
– biogramy administratorów i proboszczów
– wizytacje kanoniczne i dziekańskie
– misje
– wykaz proboszczów i wikariuszy
– pracownicy kościelni
– statystyka parafii

Wielkim walorem opracowania jest bogata dokumentacja fotograficzna, liczne zdjęcia prezentujące budowę kościoła, uroczystości kościelne, widok i wnętrze nieistniejącej już kaplicy przy ul. Jagiellońskiej.

Serdecznie gratulujemy parafianom kościoła Najświętszego Zbawiciela i wszystkim mieszkańcom Włocławka tak ciekawej i cennej publikacji.

belkaniebieska2