Tag Archives: duchowieństwo

Previous Page · Next Page

Robert Zadura – Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski : męczennik, patron harcerstwa polskiego

 

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski
Męczennik, patron harcerstwa polskiego

Opracował: Robert Zadura

Toruń 2009

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski

Książka Roberta Zadury ” Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Męczennik, patron harcerstwa polskiego” została wydana w 10-tą rocznicę beatyfikacji.

Jest to niezwykle piękny album pamiątkowy.

Zawiera bogatą dokumentację fotograficzną bł. ks. Frelichowskiego (1913-1945).

O bohaterze książki pisaliśmy już obszernie na blogu Informatorium:

Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

Polecana dziś bardzo starannie wydana i opracowana publikacja ukazuje błogosławionego na różnych etapach jego życia.

Zaprezentowano jego dzieciństwo i młodość, dom w Chełmży, rodziców i rodzeństwo.

Następnie opisano lata spędzone w Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Omówiono działalność duszpasterską bł. ks. Frelichowskiego jako wikarego w Wejherowie a potem w pofranciszkańskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu.

Obszernie przedstawiono martyrologię ks. Frelichowskiego, kolejne niemieckie wiezienia i obozy koncentracyjne, w których był męczony aż do swojej śmierci w Dachau.

Ostatni rozdział książki opisuje rozwój kultu błogosławionego, jego beatyfikację, miejsca, w których znajdują się relikwie ks. Frelichowskiego.

Album zawiera bardzo dużo fotografii pochodzących zarówno od osób prywatnych, od rodziny księdza, z muzeów i archiwów, zbiorów parafii Wniebowzięcia NMP i bł. ks, S.W. Frelichowskiego w Toruniu, obozów koncentracyjnych w Dachau i Sachsenhausen.

Album został opublikowany w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Radosław Krajniak – Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku

 

Radosław Krajniak

Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku
Studium prozopograficzne

Wydawnictwo ECE
Europejskie Centrum Edukacyjne

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/146

Radosław Krajniak jest historykiem, doktorantem w Zakładzie Historii Krajów Bałtyckich w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autor podjął się zadania odtworzenia składu osobowego kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku oraz napisania biogramów wszystkich wymienionych w źródłach duchownych członków kapituły.

Kapituła chełmżyńska była jedną z czterech, obok pomezańskiej (Kwidzyn), sambijskiej (Królewiec) i warmińskiej (Frombork), które ufundował Zakon Krzyżacki na terenie swego państwa.

Zadanie autora było tym trudniejsze, ze nie zachowały się podstawowe źródła, gdyż archiwum kapitulne zostało zniszczone jeszcze w XV wieku w trakcie wojen polsko-krzyżackich.

Kapituła w Chełmży została powołana w 1251 roku przez biskupa chełmińskiego Heidenreicha.

Kanonicy chełmżyńscy przyjęli regułę krzyżacką, choć pierwotnie podlegali regule augustiańskiej.

Rezydowali oni przy Katedrze Świętej Trójcy w Chełmży.

Rok 1466 to rok zakończenia wojny trzynastoletniej i inkorporacji Prus Królewskich do Polski.

Na czele kapituły stali prepozyci.

W jej skład wchodzili jeszcze pozostali prałaci: dziekani, kustosze, kantorzy, scholastycy.

Autor opisał również plebanów kościoła parafialnego pw. św, Mikołaja w Chełmży, oficjałów chełmińskich, wikariuszy generalnych, urzędników kapitulnych..

Szczegółowo zbadano pochodzenie terytorialne prałatów, ich pochodzenie społeczne, wykształcenie.

Opisano również pełnione przez nich funkcje poza kapitułą.

Trzon opracowania stanowi „Słownik biograficzny kapituły chełmżyńskiej do roku 1466”.

Słownik wymienia aż 115 kanoników chełmżyńskich.

Radosław Krajniak opracował obszerne biogramy wszystkich wymienionych członków kapituły.

Zbigniew Grochowski – Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

15092016

 

Zbigniew Grochowski

Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski
Patron Harcerzy Polskich i…
410 zadań i rozwiązań

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski

belkaniebieska2

Zbigniew Grochowski jest uznanym autorem wielu popularnonaukowych książek poświęconych historii miast.

Jako długoletni nauczyciel historii wypracował bardzo przystępną formę popularyzacji wiedzy wśród młodzieży.

Opublikował już kilkanaście książek, w których w formie zagadek, za pomocą pytań i odpowiedzi, opowiedział dzieje Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Krakowa, Wrocławia, Łobżenicy, Hrubieszowa, Świdnicy, Warszawy.

Wśród jego zainteresowań znajduje się również osoba bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Polecana dziś książka jest biografią błogosławionego, opracowaną w formie zadań i rozwiązań.

W książce znajdują się pytania i odpowiedzi na temat:
– rodziny Stefana Wincentego Frelichowskiego,
– jego dzieciństwa,
– nauki szkolnej,
– działalności w Związku Harcerstwa Polskiego,
– nauki w seminarium,
– pamiętnika księdza,
– jego działalności duszpasterskiej przed wybuchem wojny,
– męczeństwa w obozie śmierci w Dachau,
– procesu beatyfikacyjnego,
– Bł ks. Frelichowskiego jako patrona,
– relikwii błogosławionego.

belkaniebieska2