Tag Archives: Duszpasterstwo Akademickie w Toruniu

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Aleksandra Jankowska-Wojdyło, Michał Białkowski – Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976-1980

 

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Aleksandra Jankowska-Wojdyło, Michał Białkowski

Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976-1980

Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

Toruń 2017

Sygnatura SIRr VIb/9-50

W 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników.

W jego działalność w Toruniu włączyło się wiele osób, szczególnie począwszy od 1978 roku.

Dynamiczne środowisko opozycyjne istniało również w Grudziądzu.

Działacze opozycji antykomunistycznej drukowali i rozrzucali ulotki, przywozili i kolportowali niezależne czasopisma i książki, organizowali spotkania samokształceniowe, występowali w obronie więzionych i prześladowanych politycznie.

Byli to na ogół młodzi ludzie.

Ich samych spotykały represje, byli więzieni, bici, poniżani, pozbawiani pracy.

Opozycje wspierało również Duszpasterstwo Akademickie oraz Klub Inteligencji Katolickiej.

Monografia składa się z czterech artykułów:

Wojciech Polak – Opozycja demokratyczna w Toruniu w latach 1978-1980

Aleksandra Jankowska-Wojdyło – Wydarzenia Czerwca 1976 r. w Grudziądzu i ich skutki

Sylwia Galij-Skarbińska – Rola duszpasterstwa akademickiego ojców jezuitów w Toruniu w kształtowaniu postaw opozycyjnych

Michał Białkowski – Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu jako środowisko kontestacji i oporu wobec systemu komunistycznego. Zarys działalności do 13 grudnia 1981 r.

Loyola u Kopernika – Jezuici w Toruniu w latach 1945-2015

 

Loyola u Kopernika
Jezuici w Toruniu w latach 1945-2015

pod red. Krzysztofa Dorosza SJ,
Waldemara Rozynkowskiego

 Wydawnictwo Rhetos

Warszawa 2016

Sygnatura SIRr XXXIV/161 

W książce zebrano referaty jakie zostały wygłoszone na konferencji naukowej „Loyola u Kopernika. Jezuici w Toruniu w latach 1945-2015”.

Konferencja odbyła się 21 maja 2015 roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

Zbiór poświęcony jest powojennym dziejom jezuitów toruńskich.

Ważnym wydarzeniem stało się objęcie przez nich w 1945 roku staromiejskiego kościoła Ducha Świętego, który wcześniej służył społeczności ewangelickiej.

Już w 1946 roku przy kościele utworzono Duszpasterstwo Akademickie.

Prężna działalność jezuitów skutkowała prześladowaniami i wzmożoną inwigilacją ze strony organów bezpieczeństwa.

W latach stanu wojennego jezuici wspierali społeczny opór przeciwko systemowi komunistycznemu.

Doszło wówczas do znanych wydarzeń w dniu obchodów Święta 3 Maja w 1982 roku, kiedy to policja zaatakowała wychodzących z kościoła akademickiego studentów i mieszkańców Torunia.

Spis treści

Homilia Ojca Prowincjała Tomasza Kota SJ 
z okazji 70 lat obecności jezuitów w kościele Ducha Świętego w Toruniu

Dr Andrzej Paweł Bieś SJ
Odbudowa struktur Towarzystwa Jezusowego w granicach państwa polskiego po II wojnie światowej

Witold Konopka
Jezuici w Toruniu w latach 1945-1955

Dr Wojciech Sławiński
Objęcie przez jezuitów kościoła byłej parafii staromiejskiej Kościoła ewangelicko-unijnego w Toruniu w 1945 r. Aspekty prawno-historyczne

Dr Michał Białkowski
Zanim byli jezuici. Początki duszpasterstwa akademickiego w Toruniu w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie

Dr Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska
Początki Duszpasterstwa Akademickiego Jezuitów w moich wspomnieniach

Dr Przemysław Ruchlewski
Próby rozbicia środowiska toruńskich jezuitów przez organy bezpieczeństwa i administrację państwową

Dr Izabela Mazanowska
Ojciec Longin Szymczukiewicz – duszpasterz na trudne czasy

Dr Michał Białkowski
Akademia wolności. Duszpasterstwo Akademickie Jezuitów w czasach o. Władysława Wołoszyna (1963-1988)

Prof. Kazimierz Maliszewski
Rola i znaczenie działalności Duszpasterstwa Akademickiego Jezuitów w środowisku uniwersyteckim Torunia w latach 1963-1988

Prof. Waldemar Rozynkowski
Grupy i wspólnoty działające w ramach duszpasterstwa akademickiego w latach osiemdziesiątych

Prof. Wojciech Polak
Działania ojców jezuitów w Toruniu wspierające opór społeczny przeciwko systemowi komunistycznemu w latach 1980-1989 na tle sytuacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Prof. Waldemar Rozynkowski
Jezuicki opis wydarzeń w Toruniu w dniu 3 maja 1982 r.

Dr Krzysztof Dorosz SJ
Nowe inicjatywy Duszpasterstwa Akademickiego Jezuitów po 2000 r.

Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska – Wspomnienia o moim uniwersytecue

 

Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska

Wspomnienia o moim uniwersytecie

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XXXIa/75

Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska rozpoczęła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1945 roku.

W 1950 roku ukończyła astronomię, jako pierwszy absolwent tego kierunku.

W 1959 roku obroniła doktorat i wykładała na UMK aż do przejścia na emeryturę w 1989 roku.

Jej wspomnienia składają się z dwóch części.

W części pierwszej autorka opisała kolejno studia i pracę na uniwersytecie od jego zarania.

Z lektury dowiemy się jak wyglądały początki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Duszpasterstwa Akademickiego i  Obserwatorium Astronomicznego UMK.

Część druga wspomnień obejmuje 15 biografii profesorów i absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, z którymi autorka była blisko związana.

Są wśród nich:

 • Andrzej Bielski
 • Władysław Dziewulski
 • Melityna Gromadska
 • Henryk Szarski
 • Wilhelmina Iwanowska
 • Danuta Jabłońska-Frąckowiak
 • Aleksander Jabłoński
 • Leon Jeśmanowicz
 • Edmund Kamiński
 • Andrzej Lisicki
 • Krystyna Porębska Rożałowska
 • Helena Putowska
 • Irena Szczurek
 • Zofia Wolniewicz
 • Andrzej Woszczyk