Tag Archives: dwory i pałace

Previous Page

Katarzyna Podczaska – Dworki i pałace gminy Inowrocław

 

Katarzyna Podczaska

Dworki i pałace gminy Inowrocław

Wydawca: FORZA CUIAVIA

Inowrocław 2014

Sygnatura SIRr XXXIIIb/153

Dr Katarzyna Podczaska jest wybitnym badaczem zabytków przeszłości z terenu Kujaw.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej dostępnych jest bardzo dużo jej książek.

1. Dworki i pałace gminy Inowrocław / Katarzyna Podczaska ; [zdj. Włodzimierz Podczaski]. – Inowrocław : Forza Cuiavia dr Katarzyna Podczaska Promocja Regionalna, 2014.
2. Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu Kujawskim : 800 lat historii / Katarzyna Hewner. – Inowrocław ; Gniezno : Gaudentinum, 1998.
3. Leksykon sołectw gminy Pakość / Katarzyna Podczaska. – Inowrocław ; Pakość : Forza Cuiavia, Katarzyna Podczaska Promocja Regionalna, 2014.
4. Ludzisko : historia parafii / Katarzyna Hewner. – Ludzisko : [Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja], 2005.
5. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku / Katarzyna Hewner. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Ciechocinek : [s. n.], 2002.
6. Piękna i maszkara : motywy ornamentalne w architekturze Inowrocławia 2 połowy XIX – 1 ćwierci XX wieku / Katarzyna Hewner. – Bydgoszcz : Wydawnictwo „Mirex” Mirosław Kaliński, cop. 2007.
7. Przewodnik po Kruszwicy dla dzieci / [tekst, na motywach legend Jana Długosza, Oskara Kolberga i Józefa Trzcińskiego Katarzyna Podczaska ; rys. Artur Hejna]. – Inowrocław : Forza Cuiavia Katarzyna Podczaska Promocja Regionalna, 2010.
8. Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw i pogranicza Wielkopolski : Choceń, Inowrocław, Mogilno, Radziejów / [tekst Katarzyna Podczaska ; zdj. Włodzimierz Podczaski et al.]. – [Inowrocław] : „Forza Cuiavia” dr Katarzyna Podczaska Promocja Regionalna, 2014.

Monografia „Dworki i pałace gminy Inowrocław” zawiera opis wszystkich tego typu obiektów znajdujących się w okolicach Inowrocławia.

Autorka opisała następujące dwory:

 1. Borkowo
 2. Cieślin
 3. Czyste
 4. Gnojno
 5. Góra
 6. Jacewo
 7. Jaksice
 8. Kłopot
 9. Komaszyce
 10. Krusza Podlotowa
 11. Krusza Zamkowa
 12. Kruśliwiec
 13. Latkowo
 14. Łojewo
 15. Marulewy
 16. Olszewice
 17. Orłowo
 18. Piotrkowice
 19. Pławin
 20. Pławinek
 21. Sikorowo
 22. Sławecinek
 23. Słońsko
 24. Trzaski

Poszczególne rozdziały zawierają opisy historii danej wsi, dziejów właścicieli dworu, charakterystykę jego architektury, informacje o parku dworskim, fotografie i plany.

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

belkaniebieska2

15062016

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Pod redakcja:
Waldemar Rozynkowski,
Małgorzata Strzelecka,
Michał Targowski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XIII/145

belkaniebieska2

Pisaliśmy już o serii książek „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego”, która wydaje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Swoją własną serie książek poświęconych historii regionalnej wydaje również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pod tytułem „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Również i ta seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

W ramach serii ukazały się do tej pory następujące publikacje:

 

1. Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
3. Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

 

Książka „Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim” podzielona jest na dwie części.

Pierwsza część zawiera referaty naukowe toruńskich historyków i historyków sztuki.

Autorami tekstów drugiej części są dydaktycy i nauczyciele praktycy opisujący realizowane przez szkoły projekty z zakresu edukacji regionalnej.

CZĘŚĆ HISTORYCZNA

1. Sławomir Jóźwiak – Zamki krzyżackie w średniowiecznych źródłach pisanych

2. Jerzy Dygdała – Siedziby szlachty chełmińskiej w XVI-XVIII wieku

3. Szczepan Wierzchosławski – Polskie dwory ziemiańskie na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX wieku

4. Tomasz Krzemiński – Krytyka działalności społecznej ziemiaństwa polskiego Prus Zachodnich w opinii prasy ruchu ludowego na przełomie XIX i XX stulecia

5. Karolina Zimna-Kawecka – Zamki, pałace, dwory regionu pomorskiego w okresie II RP – rola działań konserwatorskich w zakresie edukacji historyczno-kulturalnej

6. Robert Stodolny – Ziemianie okolic Aleksandrowa Kujawskiego i ich wpływ na powstanie i rozwój miejscowości

CZĘŚĆ METODYCZNA

Zbigniew Żuchowski – „W małym dworku pośród pół” – dwory gminy Wąpielsk w okresie międzywojennym oraz ich wykorzystanie w edukacji regionalnej

Ilona Radomska – Tropem mieszkańców siedzib ziemiańskich nad Skrwą i Wkrą – z doświadczeń edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu

Dariusz Chrobak – Zamki, pałace i dworki ziemi dobrzyńskiej w działaniach edukacyjnych w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych

Mirosława Otlewska – „Moje magiczne Ostromecko” na lekcjach historii w gimnazjum

Łukasz Oliwkowski – Na tropie grodzisk. O archeologicznej wyobraźni gimnazjalistów i Jana Kasprowicza

belkaniebieska2

Adam Stenzel – Pałace i dwory ziemi wąbrzeskiej

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Adam Stenzel

Pałace i dwory ziemi wąbrzeskiej

Wydawnictwo:
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Wąbrzeźno 2011

Sygnatura SIRr XXXIIIb/46

 

 

Adam Stenzel to grudziądzki regionalista, kolekcjoner, pasjonat lokalnej historii,
badacz dziejów ziemiaństwa, miłośnik wiejskiej architektury rezydencjonalnej.

Autor wykorzystał wiele unikatowych źródeł, wspomnień, pamiętników,
listów, kronik, archiwaliów).

Opracowanie zawiera opisy 28 dworów i pałaców z następujących miejscowości:

 1. Bartoszewice
 2. Błędowo
 3. Czaple
 4. Czaple – Cholewice
 5. Dębieniec
 6. Dębowa Łąka
 7. Działowo
 8. Goryń
 9. Józefkowo
 10. Kurkocin
 11. Małe Radowiska
 12. Mgowo
 13. Niedźwiedź
 14. Nielub
 15. Orłowo
 16. Ostrowite
 17. Piątkowo
 18. Pluskowęsy
 19. Płużnica
 20. Radzyń Chełmiński (Dwór na Zielonej Górze)
 21. Ryńsk
 22. Stara Ruda
 23. Szychowo
 24. Trzcianek
 25. Uciąż
 26. Wałycz
 27. Węgorzyn
 28. Wronie

Opisy informują o położeniu zespołów dworsko-parkowych lub pałacowo-parkowych, zawierają przedstawienie historii poszczególnych miejscowości, omówienie zmian właścicieli dóbr, charakteryzują architekturę danego dworu lub pałacu, oraz przybliżają zabytkowe parki, które otaczały ziemiańskie siedziby.