Tag Archives: działalność charytatywna

Posługa miłości – Janusz Palczewski

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Posługa miłości
15 lat Caritas Diecezji Toruńskiej

Janusz Palczewski

Wydawca:
Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex”

Toruń 2007

Sygnatura SIRr XXXIV/121

 

 

W październiku 1990 roku została reaktywowana Caritas Polska.
2 kwietnia 1992 roku (tydzień po inauguracji Diecezji Toruńskiej) biskup Andrzej Suski powołał jako pierwszą diecezjalną instytucję – Caritas Diecezji Toruńskiej.
Jej dyrektorem został ks. Daniel Adamowicz.
Książka Janusza Palczewskiego przybliża pierwszych 15 lat jej działalności (1992-2007).

Działalność charytatywna realizowana była w Kościele od zawsze.
Przykładem jej było Arcybractwo Miłosierdzia założone w 1584 roku przez Piotra Skargę.
W 1917 roku kardynał Dalbor utworzył Związek Towarzystw Dobroczynnych „Caritas” w Poznaniu.
W 1950 roku władze zakazały działalności kościelnej Caritas i przejęły jej mienie.

Autor bardzo szczegółowo omawia okoliczności powstania Caritas Diecezji Toruńskiej
i przedstawia rok po roku jej działalność.
Część kronikarska stanowi główny zrąb opracowania.

Następnie zostały wymienione dzieła Caritas Diecezji Toruńskiej:

 • Toruńskie Centrum Caritas
 • Centrum Pielęgnacji Caritas
 • Grudziądzkie Centrum Caritas
 • Działdowskie Centrum Caritas
 • Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Bliźnie
 • Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy w Zbicznie
 • Brodnickie Centrum Caritas z Bursą Szkolną dla dziewcząt
 • Bursa Szkolna dla chłopców w Grudziądzu
 • Bursa Akademicka w Przysieku
 • Centrum Wolontariatu Caritas w Przysieku

Przedstawiono również rozmaite formy działalności charytatywnej:

1. Jadłodajnie

2. Pomoc dzieciom i rodzinom

 • ogniska wychowawcze
 • projekt „pomoc w kryzysie” dla rodzin w różnych kryzysowych sytuacjach
 • akcja”Tornister”
 • program interwencyjny dla ofiar przemocy w rodzinie

3. Opieka medyczna

4. Opieka nad niepełnosprawnymi

5. Pomoc ubogim

 • pomoc materialna
 • program sanitarny – łaźnie (z punktami wydawania odzieży)
 • noclegownie

6. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy

7. Opieka nad osobami współuzależnionymi dla kobiet z dziećmi – ofiar przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym

8. Centrum Informacji, Aktywizacji Zawodowej i Wolontariatu w Grudziądzu

9. Fundusz dla Janka Muzykanta

10. Ważniejsze akcje cykliczne

 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
 • akcja letniego wypoczynku
 • akcje wielkopostne

11. Inne działania – koncerty, konkursy, wyróżnienia

Książkę zamyka omówienie działań związanych z promowaniem wolontariatu, szczególnie młodzieżowego.
Odbywa się ono w formie parafialnych zespołów Caritas oraz szkolnych kół Caritas.