Tag Archives: Działdowo

Fritz Gause – Dzieje okręgu i miasta Działdowa

 

Fritz Gause 

Dzieje okręgu i miasta Działdowa

Wydawca: Działdowska Agencja Rozwoju

Działdowo 2015

Sygnatura SIRr VIII/D-1

Działdowska Agencja Rozwoju wydała obszerną rozprawę niemieckiego historyka Fritza Gause (1893-1973).

Rękopis monografii powstał jeszcze przed II wojną światową.

Pierwsze niemieckie wydanie książki ukazało się w 1958 roku.

Polskie wydanie przetłumaczyła Małgorzata Szymańska-Jasińska.

Wprowadzenie napisał i publikację opracował Grzegorz Jasiński.

Przedsłowie do wydania polskiego napisał prof. Janusz Małłek.

Wprawdzie rozprawa jest typowa dla narodowej ideologii niemieckich badań wschodnich, ale zasługuje na uwagę ze względu na zebranie olbrzymiego i i nieraz nawet drobiazgowego materiału faktograficznego na temat przeszłości Działdowa.

Pod tym względem Fritz Gause nie ustępuje polskim historykom.

Ładysław „Elek” Cichosz – Działdowskie Katarzynki : dwadzieścia lat minęło

 

Ładysław „Elek” Cichosz

Działdowskie Katarzynki
Dwadzieścia lat minęło

Wydawca:
Burmistrz Miasta Działdowo
Działdowska Agencja Rozwoju S.A

Działdowo 2017

Sygnatura SIRr IIIA/122

Św. Katarzyna Aleksandryjska jest patronką Działdowa.

Od 1997 roku przyznawana jest statuetka „Katarzynki” osobom zasłużonym dla Działdowa.

Na czele kapituły stoi burmistrz Działdowa.

Autorem statuetki „Katarzynki” jest działdowski artysta – rzeźbiarz Tadeusz Białowicz.

Uroczyste gale były prowadzone przez prawie 20 lat przez autora książki Ładysława Cichosza.

Nagrodę otrzymało już 71 osób oraz „Huta Szkła Działdowo”.

W jubileuszowej publikacji przypomniano sylwetki wszystkich laureatów.

Po Działdowie przewodnik niezwykły – pod red. Mariana Andrzeja Odachowskiego

 

Po Działdowie przewodnik niezwykły 

Praca zbiorowa
pod red. Mariana Andrzeja Odachowskiego

Wydawca: 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

Działdowo 2016

Sygnatura SIRr XIII/152

Przewodnik przybliża dzieje Działdowa – miasta położonego na pograniczu mazowiecko-prusko-krzyżacko-niemiecko-polskim.

Książka jest pierwszą tak szeroko zakrojoną próbą oddania aktualnego stanu wiedzy na temat Działdowa przydatnej turystom i mieszkańcom miasta.

Przewodnik prowadzi czytelnika śladami zapomnianych cmentarzy, pomników, tablic pamiątkowych, detali architektonicznych, średniowiecznego zamku, gotyckiego kościoła, ratusza, młyna, reprezentacyjnych ulic dzisiejszego Działdowa.

Dzięki książce poznamy zabytki Działdowa, pomniki przyrody, osobliwości miasta i szlaki turystyczne.

W przewodniku znajdziemy plany miasta, biogramy znanych i zasłużonych Działdowian oraz kalendarium historyczne.