Tag Archives: edukacja regionalna

Dla ludzi, dla miasta i regionu : Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi 1963-2013

 

Hanna Glama
Maria Olick
Joanna Edwarczyk

Dla ludzi, dla miasta i regionu
Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi
1963-2013

Wydawca: MEANDER

Tuchola 2013

Sygnatura SIRr XXIXa/45

Książka została wydana z okazji 50-tej rocznicy utworzenia Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi.

Wydawnictwo okolicznościowe poświęcone jest historii Borowiackiego Towarzystwa Kultury, jego działalności wydawniczej oraz działaniom na polu edukacji regionalnej.

Publikacja składa się z trzech tekstów:

  • Hanna Glama, Maria Olick – Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi w życiu społeczności lokalnej 1963-2013
  • Joanna Edwarczyk – Działalność czasopiśmiennicza Borowiackiego Towarzystwa Kultury
  • Maria Olick – By Mała Ojczyzna nie była pustosłowiem. Rola Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi w edukacji regionalnej lokalnego społeczeństwa

Borowiackie Towarzystwo Kultury położyło wielkie zasługi dla rozpropagowania haftu kaszubskiego w jego odmianie tucholskiej i borowiackiej.

Organizuje się kursy haftu, konkursy hafciarskie, kluby hafciarek.

Wśród wielu form działalności Towarzystwa wyróżnić należy organizację Wystaw Sztuki Ludowej i towarzyszące im Biesiady Twórców.

Osiągnięciem Towarzystwa było również powołanie tucholskiego kabaretu „Zajączek”.

Za sprawą Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi są organizowane konkursy fotograficzne.

Towarzystwo jest też pomysłodawcą tucholskich plenerów artystycznych.

Członkowie Towarzystwa organizują również święto patronki Tucholi – św. Małgorzaty.

Borowiackie Towarzystwo Kultury wydawało i wydaje szereg periodyków i jednodniówek.

Wśród nich są:

  • Tucholanin
  • Borowiackie Wieści
  • Zapiski Tucholskie
  • Posłaniec świętej Małgorzaty
  • Na bulwy czas

W końcu członkowie Towarzystwa prowadzą warsztaty dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów poświęcone kulturowemu dziedzictwu Borów Tucholskich.

Współpracują w tym względzie ze szkołami, przedszkolami, muzeum, biblioteką i domem kultury.

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

belkaniebieska2

15062016

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Pod redakcja:
Waldemar Rozynkowski,
Małgorzata Strzelecka,
Michał Targowski

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XIII/145

belkaniebieska2

Pisaliśmy już o serii książek „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego”, która wydaje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Swoją własną serie książek poświęconych historii regionalnej wydaje również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pod tytułem „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Również i ta seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

W ramach serii ukazały się do tej pory następujące publikacje:

 

1. Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.
Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
3. Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

 

Książka „Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim” podzielona jest na dwie części.

Pierwsza część zawiera referaty naukowe toruńskich historyków i historyków sztuki.

Autorami tekstów drugiej części są dydaktycy i nauczyciele praktycy opisujący realizowane przez szkoły projekty z zakresu edukacji regionalnej.

CZĘŚĆ HISTORYCZNA

1. Sławomir Jóźwiak – Zamki krzyżackie w średniowiecznych źródłach pisanych

2. Jerzy Dygdała – Siedziby szlachty chełmińskiej w XVI-XVIII wieku

3. Szczepan Wierzchosławski – Polskie dwory ziemiańskie na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX wieku

4. Tomasz Krzemiński – Krytyka działalności społecznej ziemiaństwa polskiego Prus Zachodnich w opinii prasy ruchu ludowego na przełomie XIX i XX stulecia

5. Karolina Zimna-Kawecka – Zamki, pałace, dwory regionu pomorskiego w okresie II RP – rola działań konserwatorskich w zakresie edukacji historyczno-kulturalnej

6. Robert Stodolny – Ziemianie okolic Aleksandrowa Kujawskiego i ich wpływ na powstanie i rozwój miejscowości

CZĘŚĆ METODYCZNA

Zbigniew Żuchowski – „W małym dworku pośród pół” – dwory gminy Wąpielsk w okresie międzywojennym oraz ich wykorzystanie w edukacji regionalnej

Ilona Radomska – Tropem mieszkańców siedzib ziemiańskich nad Skrwą i Wkrą – z doświadczeń edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu

Dariusz Chrobak – Zamki, pałace i dworki ziemi dobrzyńskiej w działaniach edukacyjnych w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych

Mirosława Otlewska – „Moje magiczne Ostromecko” na lekcjach historii w gimnazjum

Łukasz Oliwkowski – Na tropie grodzisk. O archeologicznej wyobraźni gimnazjalistów i Jana Kasprowicza

belkaniebieska2