Tag Archives: etnografia

Previous Page · Next Page

Dorota Kalinowska – Gzik, żur i prażucha

 

Dorota Kalinowska

Gzik, żur i prażucha
Tradycje kuchni kujawskiej

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Włocławek 2014

Sygnatura SIRr IX/53

Dorota Kalinowska jest etnografem z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Pasjonuje się kujawską kuchnią regionalną i sztuką ludową.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilka jej książek:

1. Gzik, żur i prażucha : tradycje kuchni kujawskiej / Dorota Kalinowska ; [fot. Krzysztof Cieślak et al.]. – Wyd. 2, popr. i uzup. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 2014.
2. Rękodzieło ludowe / Dorota Kalinowska. – Włocławek : Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2004.
3. Strój ludowy na Kujawach / Dorota Kalinowska. – Włocławek : Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2002.
4. Tradycyjne pożywienie ludowe na Kujawach / Dorota Kalinowska. – Włocławek : Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, 2002.

Książka „Gzik ,żur i prażucha” jest owocem wielu lat studiów autorki, badań terenowych i wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami kujawskich wsi.

To bardzo szerokie i szczegółowe opracowanie poświęcone tradycjom kuchni kujawskiej.

Książka jest starannie wydana i bogato ilustrowana.

Autorka opisała produkty spożywcze używane w kuchni kujawskiej.

Wiele miejsca poświęciła wyposażeniu kuchni wiejskiej i sprzętom kuchennym.

Obszernie wyjaśniła domowe metody przetwórstwa i konserwacji żywności na kujawskiej wsi.

Ciekawie też opowiedziała o zwyczajach żywieniowych mieszkańców Kujaw – różnicach między pożywieniem codziennym a świątecznym.

W końcu przytoczyła aż 125 przepisów na tradycyjne kujawskie potrawy.

Z lektury opracowania czytelnik dowie się co to jarmuż i kiszczok, parzybroda i rosopitka, kwaśnica i żur, bynce, chlastoki i gzik, owijunki i pirzok, prażucha i szkaplerze, leberka i amoniaczki.

Józef Gajek – Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

belka

11122014Józef Gajek

Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

Wstęp, katalog i redakcja
Anna Kwaśniewska

Instytut Kaszubski w Gdańsku
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorski
w Wejherowie

Gdańsk-Wejherowo 2009

Sygnatura SIRr IX/49

 

Profesor Józef Gajek (1907-1987) jeszcze przed II wojną światową zajął się badaniami etnograficznymi na Kaszubach i Pomorzu.

Niestety przed 1939 rokiem zdążył opublikować tylko kilka artykułów na ten temat.

W 2004 roku materiały z badań Józefa Gajka (w tym również nieopublikowane) zostały zakupione przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Spuścizna profesora została tam opracowana przez dr hab. Annę Kwaśniewską.

Dzięki niej niepublikowane dotąd materiały ukazały się w końcu drukiem.

„Struktura etniczna i kulturalna Pomorza” zawiera następujące teksty Józefa Gajka:

– niepublikowane artykuły i sprawozdania z badań prowadzonych na Kaszubach i Pomorzu przed 1939 r.
– trzy opublikowane przed 1939 r. artykuły, które znajdują się w trudno dziś dostepnych czasopismach i publikacjach
– wstepne opracowanie materiałów z badań nad strojem ludowym, wykonane przez J. Gajka w oparciu o wyniki ankiety z 1938 r,
– materiały ilustracyjne do rekonstrukcji strojów ludowych, wykonane na podstawie wskazówek J. Gajka w 1938 r.
– katalog spuścizny naukowej j. Gajka, znajdującej się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, opracowany przez Annę Kwaśniewską.

Bardzo gratulujemy Instytutowi Kaszubskiemu i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wydania tej cennej publikacji.

Książkę polecamy etnologom, etnografom, ludoznawcom, regionalistom kaszubskim i pomorskim i wszystkim miłośnikom Kaszub i Pomorza.

belka

Tajemnice codzienności – Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Tajemnice codzienności
Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw
do Bałtyku (1850-1950)

Pod redakcją: Hubert Czachowski,
Hanna M. Łopatyńska

Wydawca: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Toruń 2010

Sygnatura SIRr IX/47

 

Polecana książka dokumentuje wystawę „Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)” zorganizowaną w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Jest to wystawa stała i cały czas można się jeszcze z nią zapoznać.

Wystawę zorganizowano na jubileusz 50-lecia Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Ekspozycja objęła 1400 najcenniejszych obiektów ze zbiorów muzeum.

Na wystawie można zobaczyć co mieszkańcy wsi i małych miast z terenu Kujaw i Pomorza jedli, w co się ubierali, jak pracowali, jakich narzędzi używali, jak odpoczywali i świętowali.

Książka nie jest tylko zwykłym katalogiem wystawy.

To jednocześnie monografia i album.

Tekst podzielono na następujące rozdziały:

  1. Natura i historia
  2. Bliskie ciału
  3. Rytm życia
  4. Praca
  5. Jak świętowano i w co wierzono
  6. W wolnym czasie
  7. Nowe horyzonty
  8. Poszukiwanie piękna

Teksty w publikacji wyszły spod pióra następujących osób: Hubert Czachowski, Jolanta Jakubowska, Aleksandra Jarysz, Elżbieta Juchniewicz, Kuba Kopczyński, Hanna M. Łopatyńska, Teresa Okoniewska, Bozena Olszewska, Justyna Słomska-Nowak, Grażyna Szelągowska, Artur Trapszyc, Kinga Turska-Skowronek.

Książkę wyróżnia bogata ikonografia – zamieszczono w niej mnóstwo dużych, wyraźnych i kolorowych zdjęć przedstawiających eksponaty z wystawy.