Tag Archives: filozofia

Zdzisław Pawlak – Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

 

Zdzisław Pawlak

Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku

Wydawca:  Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego

Włocławek 2019

Sygnatura SIRr XXXI/127

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawlak jest wieloletnim wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Powstało ono 450 lat temu w 1569 roku.

Jest jednym z trzech najstarszych seminariów duchownych w Polsce.

Seminarium włocławskie w 2001 roku weszło w struktury Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku jest ważnym ośrodkiem naukowym w dziedzinie filozofii.

Książka ks. prof. Zdzisława Pawlaka ukazuje włocławskie środowisko filozoficzne  i jego wkład w rozwój współczesnej filozofii polskiej, a zwłaszcza neoscholastyki.

W publikacji szeroko przedstawiono sylwetki i myśl włocławskich wykładowców filozofii:

 • ks. rektor Idzi Benedykt Radziszewski
 • ks. Adam Jankowski
 • ks. prof. Antoni Szymański
 • ks. Stanisław Gruchalski
 • ks. Wiktor Filip Potempa
 • ks. prof. Józef Iwanicki
 • ks. Antoni Warmuz
 • ks. Władysław Giszter
 • ks. prof. Stanisław Mazierski
 • ks. Tadeusz Przybylski
 • bp. prof. dr hab. Bronisław Dembowski
 • bp. prof. dr Wiesław Meringa
 • ks. prof. Zdzisław Pawlak

 

Cezary Dobies – Herbert w Toruniu : miasto i mistrz

 

Cezary Dobies

Herbert w Toruniu
Miasto i mistrz

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIB/Herbert

Cezary Dobies jest poetą i pisarzem mieszkającym na stałe w Paryżu.

Ukończył filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilka z jego książek:

1 – Artur Majka : malarstwo z motywem myśli / Cezary Dobies. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2017.

2 – Herbert w Toruniu : miasto i mistrz / Cezary Dobies. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika © copyright 2018.

3 – Herbert w Toruniu : przewodnik po latach 1947-1951 dla turystów poezjojęzycznych / Cezary Dobies. – Toruń : Wydawnictwo Tako cop. 2008. 

4 – Łańcuch : myśli powiązane / Cezary Dobies ; [rys. Artur Majka]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2016. 

5 – Lęki i leki : trzynaście wierszy i sto siedemdziesiąt aforyzmów / Cezary Dobies ; [rys. Artur Majka]. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013. 

6 – Portret okienny z chleba / Cezary Dobies. – Toruń : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury 2001.

Monografia „Herbert w Toruniu” poświęcona jest czterem latom życia Zbigniewa Herberta, które spędził w Toruniu.

W latach 1947 – 1951 studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Przeniósł się do Torunia po dwóch latach nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prawo wykładano wówczas w Harmonijce.

Wykłady dla studentów prawa z filozofii prowadził prof. Henryk Elzenberg, który został mistrzem poety.

Herbert po ukończeniu prawa, kontynuował dalej naukę na kierunku filozofia.

Filozofię wykładano w Collegium Maius przy Fosie Staromiejskiej.

W 1950 roku wykłady profesora Elzenberga zostały zawieszone przez władze komunistyczne.

Poeta ostatni rok filozofii dokończył na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie studiów Herbert pisał wiersze, opowiadania, eseje.

Był częstym gościem w kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 37, gdzie mieszkał prof. Elzenberg.

Książka „Herbert w Toruniu” ma dwóch bohaterów – Zbigniewa Herberta i Henryka Elzenberga.

Poznajemy również powojenny Toruń oraz nowozałożony Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Herbert do końca Żucia nazywał Henryka Elzenberga swoim mistrzem.

Ich przyjaźń trwała do śmierci profesora w 1967 roku.

Książkę uzupełniają  dokumenty z archiwum UMK.

Bertrand Russell – Dzieje zachodniej filozofii

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Bertrand Russell

Dzieje zachodniej filozofii
i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dziś

Przekład: Tadeusz Baszniak,
Adam Lipszyc, Michał Szczubiałka

Wydawnictwo Aletheia
Warszawa 2012

Sygnatura SIRi XVIc/FIL-16

 

Bertrand Russell (1972-1970) to legendarny juz dziś brytyjski filozof.

W 1950 roku otrzymał Literacką Nagrode Nobla.

„Dzieje zachodniej filozofii” napisał w czasie II wojny światowej.

Jest to nieakademickie, ale osobiste spojrzenie na europejską filozofię.

Napisane ze swadą, nie stroniące od wyrazistych opinii.

Przedstawiające obraz autorski, a nie szkolny i sztampowy, historii intelektualnej Zachodu.

Jest to przy tym opracowanie na  wskroś naukowe, stanowiące wyraz olbrzymiej wiedzy i  niezwykłej erudycji jego twórcy.

Osobliwością ujęcia Russella jest ukazanie związków przyczynowych miedzy życiem społeczno-politycznym a poglądami filozofów.