Tag Archives: Folia Toruniensia

Previous Page · Next Page

Folia Toruniensia – najlepszym czasopismem z dziedziny bibliologii w Index Copernicus

 

Folia Toruniensia

Najlepszym czasopismem
z dziedziny
bibliologii i informatologii

Index Copernicus International
Journals Master List
2016

Miło nam poinformować o olbrzymim sukcesie wydawanego przez Książnicę Kopernikańska czasopisma „Folia Toruniensia”.

„Folia Toruniensia” uzyskała aż 86 punktów w międzynarodowej bazie indeksującej czasopisma naukowe Index Copernicus International za 2016 rok.

https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml

Baza ICI uwzględnia 26 czasopism bibliologicznych z całej Polski.

Pokonaliśmy czasopisma wydawane nawet przez uniwersytety.

„Folia Toruniensia” jest obecnie wydawana przez:
– Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu oraz
– Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydanie czasopisma jest dofinansowywane przez:
– Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz
– Gminę Miasta Toruń

Folia Toruniensia – Tom 16/ 2016 – dostępny on-line

Projekt okładki Lech Tadeusz Karczewski

 

Folia Toruniensia

Tom 16 / 2016

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Janusz Tandecki

Redaktor tematyczny:
dr Mariusz Balcerek

Wydawca:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Książnica Kopernikańska
w Toruniu

Chcielibyśmy serdecznie poinformować państwa, że najnowszy tom „Folia Toruniensia” jest już dostępny w internecie.

Książnica Kopernikańska wydaje czasopismo od 2000 roku.
„Folia Toruniensia” jest periodykiem naukowym.
Czasopismo jest recenzowane i punktowane – 6 pkt.

„Folia Toruniensia” dostępna jest  on-line na stronie
http://ksiaznica.torun.pl/o-nas/folia-toruniensia/folia-toruniensia-162016

W numerze 16 można przeczytać następujące teksty:

ARTYKUŁY

Barbara Centek
„Niech sobie piszą…”, działalność wydawnicza Samorządu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ostatniej dekadzie PRL

Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec
Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Janusz Tandecki
Edycja IV tomu Protokołów Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z lat 1536-1542. Metoda i stan zaawansowania prac

Dreikopel Tomasz
Ustawy Gimnazjum Toruńskiego z 1568 r. (cz. II –przepisy porządkowe). Przekład z języka łacińskiego

STUDIA I DYSKUSJE

Krystyna Konieczna
Książki tłoczone dużą czcionką w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich obieg

Iwona Olińska
„Zaproponuj zakup” – model zakupu czy crowdsourcing?

SPRAWOZDANIA

Grzegorz Barecki
Zmiany w opracowaniu „Bibliografii artykułów z gazet i tygodników polskich” wprowadzone w 2016 roku

Monika Kozłowska, Katarzyna Kulig
Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej – sprawozdanie z 35. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

RECENZJE

Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej (Janusz Tandecki)  

Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Iwona Imańska)  

Recenzja książki Zefiryna Jędrzyńskiego:  Było jak było. O młodości, redagowaniu „Nowości”, „Gazety Pomorskiej”, polityce i przyjaźni (Jarosław Poraziński)

Marcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska  z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne (Mikołaj Modrzyński)  

„Folia Toruniensia” w nowej bazie EBSCO

belka

FT_15_okładka1

Projekt okładki Lech Tadeusz Karczewski

 

Folia Toruniensia

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Janusz Tandecki

Redaktor tematyczny:
dr Mariusz Balcerek

Wydawca:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Książnica Kopernikańska
w Toruniu

 

belka

„Folia Toruniensia” w nowej bazie EBSCO

Przedsiębiorstwo EBSCO Information Services, zajmujące się dostarczaniem informacji, stworzyło niedawno nową: One Belt, One Road Reference Source. Jej nazwa ma nawiązywać do jedwabnego szlaku, łączącego Chiny z Europą.

Z założenia ma to być kolekcja międzynarodowych czasopism i publikacji z około 65 państw, tworzących Nowy Jedwabny Szlak. Obecnie baza oferuje ponad 5300 pełnotekstowych czasopism, sprawozdań i materiałów konferencyjnych. Wśród nich znalazł nasz naukowy periodyk – Folia Toruniensia. Obok bazy Library & Information Science Source, jest to już druga kolekcja EBSCO uwzględniająca FT.

Zakres tematyczny nowej bazy jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje takie dziedziny jak: architektura, ekonomia, geografia, historia, inżynieria, językoznawstwo, komunikacja, polityka, rolnictwo i technologia.

 

Bibliografia:

EBSCO Information Services Helps Global Researchers Prepare for the One Belt, One Road Multi-Region Trade Initiative, [w:] EBSCO Information Services [online], [dostęp 14 XI 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ebsco.com/news-center/press-releases/ebsco-information-services-helps-global-researchers-prepare-for-the-one-bel

The Number One Resource for One Belt One Road Research, [w:] EBSCOhost Research Databases [online], [dostęp 14 XI 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.ebscohost.com/academic/one-belt-one-road-reference-source

belka