Jesteś tutaj:

Tag: fortyfikacje

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Janusz Pokrzywnicki Przyczółek Mostowy

Janusz Pokrzywnicki

Przyczółek Mostowy

Atlas Twierdzy Toruń
Zeszyt 10

Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXV/32z.10

Jest to już dziesiąta publikacja w serii „Atlas Twierdzy Toruń”

 • zeszyt 1 – Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń
 • zeszyt 2 – Fort Kolejowy
 • zeszyt 3 – Fort Jakuba
 • zeszyt 4 – Fort I – Jan III Sobieski
 • zeszyt 5 – Fort II – Stefan Czarniecki
 • zeszyt 6 – Bramy Twierdzy Toruń
 • zeszyt 7 – Fort IX – Bolesław Chrobry
 • zeszyt 8 – Fort IV – Żółkiewski
 • zeszyt 9 – Początki Pruskiej Twierdzy Toruń
 • zeszyt 10 – Przyczółek Mostowy

Polecamy opracowanie dziejów projektowania i budowy Przyczółka Mostowego – największego powierzchniowo dzieła Twierdzy Toruń.

Co więcej do dzisiaj zachowały się prawie wszystkie jego elementy składowe.

Niestety źródła kartograficzne i dokumentacja budowy przyczółka są niedostateczne.

Źródłem ilustracji zawartych w Atlasie jest zasób kartograficzny Geheimes Staatsarchive Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem.

Najstarszy zachowany projekt Przyczółka pochodzi z 1824 roku.

Przyczółek był stopniowo rozbudowywany i modernizowany przez cały XIX wiek.

W atlasie znalazły się 42 ilustracje z planami, przekrojami, widokami, fotografiami, mapami i projektami Przyczółka Mostowego i jego elementów składowych.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Fort Wielka Księża Góra

Fort Wielka Księża Góra = Grosser Pfaffenberg
Twierdza Grudziądz

Opracowanie: Włodzimierz Grabowski, Piotr Nowiński 

Wydawca: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku. Informacja Turystyczna  

Grudziądz 2017

Sygnatura SIRr XXV/66

Fort na Wielkiej Księżej Górze stanowił najpotężniejszy obiekt fortyfikacyjny na wschodzie Cesarstwa Niemieckiego.

Budowę fortu rozpoczęto w 1889 roku i stale go rozbudowywano.

Znajdują się w nim:

 • schrony piechoty
 • betonowe stanowiska przewoźnych wieżyczek armat
 • wartownie
 • bateria pancerna haubic
 • schron amunicyjny
 • brama
 • stanowiska obserwacyjne
 • otwarta brama artylerii
 • schron sanitarny
 • dom wałmistrza

W książce opisano szlak zwiedzania fortu przez turystów.

Jest w niej wiele zdjęć, rysunków i planów.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Twierdza Toruń Fortyfikacje 1944/45

Kamil Tomczyk, Włodzimierz Grabowski, Jakub Franczak, Tomasz Iwaszkiewicz, Tomasz Kowalski, Paweł Pilarski, Mariusz Wojciechowski

Twierdza Toruń : fortyfikacje 1944/45
Przewodnik

Wydawca: SGK – Tomasz Kowalski

Grudziądz 2018

Sygnatura SIRr XXV/65

W ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie turystyka forteczna.

Pomorze Nadwiślańskie jest obszarem bogatym w nowożytne fortyfikacje.

W przewodniku „Twierdza Toruń : fortyfikacje 1944/45” opisano  bardzo mało znane fortyfikacje polowe zbudowane przez Niemców pod koniec II wojny światowej.

W przewodniku opisano pierścień umocnień wokół Torunia oraz związaną z nim pozycję polową Drwęcy.

Autorzy zaprezentowali również  najciekawsze obiekty cywilne jakie mogą napotkać zwiedzający fortyfikacje (cmentarze, kościoły, dwory, stacje kolejowe).

Książka jest owocem wieloletnich badań autorów – nie tylko archiwalnych, ale co ważniejsze terenowych.

Przewodnik proponuje zwiedzającym aż 25 ciekawych tras wycieczek.

Opisano w nim 200 obiektów.

Autorzy starali się podać dokładnie sposoby dojścia do poszczególnych fortyfikacji – wyróżniono 123 pozycje GPS.

Przewodnik zawiera 470 zdjęć, 50 schematów i planów

W ramach serii „Fortyfikacje Pomorza Nadwiślańskiego” wydawnictwa „SGK – Tomasz Kowalski” z Grudziądza ukazały się do tej pory następujące przewodniki:

 • Twierdza Malbork : przewodnik (2015)
 • Twierdza Grudziądz : przewodnik (2016)
 • Twierdza Chełmno : przewodnik (2016)
 • Twierdza Toruń : fortyfikacje 1944/45 (2018)

Do góry

Skip to content