Tag Archives: fotografia przyrodnicza

Waldemar Dolata – Od Wełny po Noteć : osobliwości przyrody Pałuk i powiatu żnińskiego

 

Waldemar Dolata

Od Wełny po Noteć
Osobliwości przyrody Pałuk i powiatu żnińskiego

 Wydawca: Hufiec „Pałuki” w Żninie

Żnin 2009

Sygnatura SIRr XII/72

Album ze zdjęciami przyrodniczymi poświęcony jest bogactwu krajobrazu, flory i fauny Pałuk.

Region leży miedzy dwiema rzekami – Wełną na południu i Notecią na północy i wschodzie.

Pałuki obejmują obszar położony  na terenie sześciu powiatów: żnińskiego, nakielskiego, gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, chodzieskiego i mogileńskiego.

Region charakteryzują liczne jeziora i lasy.

Jeziora połączone są rzekami, co ułatwia uprawianie turystyki wodnej.

Rzeźbę terenu tworzą liczne wzniesienia porozcinane dolinami rzecznymi.

Na Pałukach doliczono się 130 jezior.

Atrakcją powiatu żnińskiego jest Pałucka Pętla Kajakowa, która liczy aż 115 km.

Osobliwością regionu są kamieniołomy i hałdy stanowiące pozostałość po eksploatacji wyrobisk wapiennych.

Fotografie w albumie ukazują zwierzęta i rośliny z pałuckich lasów, łąk i akwenów wodnych.

Na zdjęciach znalazły się również pomniki przyrody, parki i rezerwaty.

Całość przeplata tekst pełen interesujących ciekawostek.

Jan Koprowski – Przyroda gminy Brzuze i okolic

 

Jan Koprowski

Przyroda gminy Brzuze i okolic

Wydawca: Drukarnia Laser-Graf
na zlecenie Gminy Brzuze

Brzuze 2017

Sygnatura SIRr XII/70

Gmina Brzuze znana jest z urody krajobrazu i malowniczego ukształtowania terenu.

Znajduje się tu 16 pięknych jezior.

Obok rozległych gruntów rolnych zachowały się też lasy.

Niezwykle cenne okazy flory i fauny mają swoje siedliska na marginalnych obszarach intensywnych upraw rolniczych – mokradłach i użytkach suchogruntowych.

Autor przedstawił środowisko geograficzne gminy Brzuze, jej przynależność regionalną i uwarunkowania klimatyczne.

Scharakteryzował aktualne krajobrazy gminy.

Zaprezentował krajobrazy przyrodnicze, obejmujące rzeźbę terenu, rzeki, jeziora, mokradła, szatę roślinną i świat zwierząt.

Przedstawił też krajobrazy przyrodniczo-kulturowe gminy – ślady historycznego osadnictwa, zagrody, użytki rolne, nieużytki podmokłe, nieużytki suche, zadrzewienia śródpolne, infrastrukturę techniczną, obiekty użyteczności publicznej, kościoły, kaplice, cmentarze, figurki i krzyże.

Ostatni rozdział monografii poświęcony jest ochronie i promocji przyrody.

Zawarte w opracowaniu materiały są efektem długoletnich badań i obserwacji terenowych.

Ksiąska jest też wyrazem pasji fotograficznej lokalnych miłośników przyrody.

Album liczy blisko 500 zdjęć.

 

Przyroda toruńskiego poligonu – pod redakcją Jerzego Holca

 

Przyroda toruńskiego poligonu : praca zbiorowa

pod redakcją Jerzego Holca 

Wydawca:
Toruń : Jerzy Holc
Zielona Góra : AWF „Aves”

2017

Sygnatura SIRr XII/65

„Przyroda toruńskiego poligonu” to niezwykle piękny album fotografii przyrodniczej.

Publikacja powstała przy współpracy z naukowcami akademickimi.

Autorami zdjęć są doświadczeni fotografowie przyrody: Jerzy Holc, prof. Jarosław Buszko, Liliana Cieszyńska, Tomasz Krzyśków, dr hab. Piotr Sewerniak.

Zdjęciom towarzyszy tekst, którego autorami są Jerzy Holc, Roman Kłosiński, prof. Andrzej Nienartowicz, dr Dariusz Kamiński, dr Edyta Adamska, dr Anna Kujawa, dr Piotr Olszewski, dr Tomasz Brauze, dr hab. Piotr Sewerniak.

Toruński poligon liczy 2500 hektarów powierzchni.

Długość poligonu wynosi 16 kilometrów, a jego szerokość to 13 km.

Służy artylerzystom do doskonalenia swego kunsztu w czasie szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Od wielu stuleci jest nieużytkowany gospodarczo przez człowieka.

Mimo, że jest to teren suchy i pełen nieurodzajnych piasków powstały tu bogate i różnorodne siedliska flory i fauny.

Obszar poligonu jest w dużej części niezalesiony i pokryty przepięknymi wrzosowiskami.

Rosną tu cenne porosty oraz grzyby wieloowocnikowe.

Na terenie poligonu zdarzają się pożary, które nie pozwalają zdominować tego miejsca przez jeden gatunek.

Na poligonie żyje ponad połowa wszystkich polskich gatunków motyli dziennych.

Bogaty jest świat ptaków i gadów.

Występuje tu nawet wilk.

Ozdobą poligonu jest jeleń szlachetny.