Tag Archives: fotografia

Next Page

Bogusław Uziembło – Marszałek Piłsudski w fotografii ze Zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

Bogusław Uziembło

Marszałek Piłsudski w fotografii ze Zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu
150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Piłsudski Józef

W zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu zachowało się kilkadziesiąt fotografii przedstawiających marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 150 rocznicę śmierci Marszałka Bogusław Uziembło przygotował album – katalog tych zdjęć.

Fotografie zostały bardzo szczegółowo opracowane.

Opisano okoliczności ich powstania, występujące na nich osoby i budynki.

Opracowanie zostało podzielone na cztery części.

Część I – Z Zułowa do Belwederu

To właściwie krótka biografia Józefa Piłsudskiego opisująca jego dom rodzinny, udział w rewolucji 1905 roku, powstanie Legionów, wojnę polsko-bolszewicką i działalność polityczną w odrodzonej Rzeczypospolitej.

Część II – Od Torunia do Grudziądza

To historia wizyty marszałka Piłsudskiego na Kujawach i Pomorzu w dniach 5-8 czerwca 1921 roku.

Marszałek odwiedził wówczas Toruń, gdzie odznaczył marynarzy za męstwo w wojnie z bolszewikami.

Potem udał się do Bydgoszczy, Fordonu, Chełmna, Świecia i Grudziądza.

Fotografie z wizyty Marszałka wykonał toruński fotograf Herman Spychalski.

Część III – Z Belwederu na Wawel

Jest to fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego po jego śmierci w dniu 12 maja 1935 roku.

Część IV – Toruńskie pomniki marszałka Piłsudskiego

Na zdjęciach można obejrzeć:

 • tymczasowy pomnik z Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu (1928)
 • pomnik na placu św. Katarzyny (1928) – wysadzony przez Niemców w 1939 roku
 • most drogowy im . Józefa Piłsudskiego  przeniesiony do Torunia z Opalenia w 1928 roku
 • Dom Społeczny im. Józefa Piłsudskiego (1935) – dziś Dom Studencki nr 1
 • Gmach Muzeum Ziemi Pomorskiej im. Józefa Piłsudskiego (1937) – dzisiaj siedziba Wydziału Matematyki i Informatyki UMK
 • tablicę ku czci Józefa Piłsudskiego odsłoniętą w 1936 roku na budynku Ratusza w Podgórzu (wówczas jeszcze odrębne miasto)

Bogusław Uziembło – Marynarka Wojenna II Rzeczypospolitej w fotografii ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

Bogusław Uziembło

Marynarka Wojenna II Rzeczypospolitej w fotografii ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXV/62

 

Toruń w okresie II Rzeczypospolitej był ważnym ośrodkiem wojskowym.

W mieście stacjonowały wszystkie rodzaje sił zbrojnych:
– wojska lądowe
– wojska powietrzne
– wojska morskie
– wojska artyleryjskie
– kawaleria
– saperzy

W Toruniu stacjonowali marynarze z Flotylli Wiślanej.

W mieście mieściła się również szkoła oficerów Marynarki Wojennej.

Pamiątki po marynarzach zachowały się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Są to liczne fotografie przedstawiające portrety zbiorowe i indywidualne, zdjęcia z ćwiczeń i przemarszów.

Autor opracowania wykonał olbrzymią pracę zmierzającą do zidentyfikowania postaci i miejsc uwiecznionych na tych fotografiach.

Ogromna większość fotografii pochodzi ze zbioru Wieńczysława Dońskiego – lekarza wojskowego i fotografa amatora.

Wykorzystano również zdjęcia Stanisława Kozaka, Olgierda Turka-Tarnawskiego, Tomasza Leśniaka.

Fotografie dokumentują:

 • szkoły oficerów Marynarki Wojennej w Toruniu
 • Tymczasowe Instruktorskie Kursy dla Oficerów Marynarki Wojennej
 • Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej
 • Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej
 • zajęcia na terenie szkoły
 • zajęcia morskie
 • pierwszą promocję oficerską
 • promocje oficerskie na ORP „Bałtyk”
 • uroczystości
 • bale
 • kadrę i podchorążych
 • rejsy szkolne
 • ORP „Iskra ”
 • ORP „Wilia”
 • Flotyllę Wiślana
 • Puck
 • Gdynię
 • okręty
 • wizyty zagraniczne
 • Polską Marynarkę Wojenną na Zachodzie 
 • ORP „Grom”
 • ORP „Piorun”
 • ORP „Orkan”
 • ORP „Kujawiak”
 • ORP „Błyskawica”

Do albumu załączono wspomnienia kmdr. por. Jana Busiakiewicza z okresu jego pobytu w toruńskiej szkole.

Andrzej Kamiński – Toruń w obiektywie fotoreportera 1960-2000

 

Andrzej Kamiński

Toruń w obiektywie fotoreportera 1960-2000

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2017

Sygnatura SIRr VIII/T-184

 

Andrzej Kamiński jest artystą fotografikiem.

Od chwili powstania „Nowości” w 1967 aż do przejścia na emeryturę był fotoreporterem toruńskiego dziennika.

Już pół wieku dokumentuje zmiany zachodzące w Toruniu i życie jego mieszkańców.

Przemierzył miasto wzdłuż i wszerz setki razy.

Na swoich fotografiach uwiecznił nieistniejące już budynki, modę, samochody.

W albumie ” Toruń w obiektywie fotoreportera 1960-2000″ możemy zobaczyć, jak miasto zmieniało się w ciągu czterech dekadach.

Jak wyburzano zrujnowane kamienice, jak na ich miejsce powstawały nowe osiedla.

Jak toruńskie przedmieścia zmieniały krajobraz z wiejskiego na miejski.

Jak konne wozy zastępowały samochody.

Jak targi i jarmarki zmieniały się w sklepy wielkopowierzchniowe.

Jak zmieniały się ubiory mieszkańców i stroje kobiece.

Gdzie mieszkańcy mogli wypoczywać, gdzie chodzić do kina, a gdzie na kąpieliska.

Dzięki albumowi osoby starsze wrócą wspomnieniami do dzieciństwa, osoby młodsze zobaczą Toruń, którego już nie ma.

Lata 1960-2000 to wielkie zmiany jakie zaszły w Toruniu.

Podwoiła się liczba jego mieszkańców.

Pruski mur zastąpiła wielka płyta.

Kocie łby ustąpiły miejsca asfaltowym ulicom.

Powstały i upadły wielkie zakłady przemysłowe.

Upadł komunizm i narodził się kapitalizm.

Album zawiera 400 fotografii.