Tag Archives: fotografia

Next Page

Adam Węsierski – Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii

 

Adam Węsierski

Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii

Tom I-III

Wydawnictwo Tekst (t. 1-2)
Wydawnistwo Machina Druku (t. 3)

Bydgoszcz-Toruń 2014-2016

Sygnatura SIRr VIII/In-131

Adam Węsierski od wielu lat bada przeszłość ziemi śliwickiej.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu znajduje się kilkadziesiąt jego książek, wśród nich:

 • 750 lat parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej i miejscowości Śliwice
 • Dawna i współczesna rodzina śliwicka w fotografii (t. 1-3)
 • Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach
 • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie międzywojennym (1920-1939)
 • Dzieje parafii św. Katarzyny w Śliwicach w czasach zaboru pruskiego (1870-1920)
 • Dzieje Śliwic i okolic do roku 1772
 • Ksiądz proboszcz Jan Mazella, budowniczy kościoła w Jeleńczu 
 • Leksykon historyczny śliwickich wsi
 • Obchody świąt i rocznic narodowych w powiecie tucholskim w latach 1920-1939
 • Przeszłość śliwickich wsi w faktach i fotografii (t. 1-4)
 • Śliwicki etos pracy organicznej na przykładzie działalności księdza Teofila Krzeszewskiego
 • Śliwicki słownik biograficzny (t.1-2)
 • Świadectwo żarliwej wiary ojców naszych
 • Szkice z dziejów Tucholi i powiatu (t. 1-4)
 • Za mundurem panny sznurem

W czasach masowej fotografii ważną role odgrywają albumy, w których znajdują się starannie wyselekcjonowane zdjęcia.

Adam Węsierski zebrał fotografie przekazane mu przez mieszkańców Śliwic.

Zdjęcia sięgają nawet końca XIX wieku.

Większość fotografii ma charakter rodzinny.

Są to zdjęcia grupowe, wykonane nieprzypadkowo, pozowane, pamiątkowe.

Posegregowano je chronologicznie według okresów historycznych:

 • lata niewoli narodowej i zaboru pruskiego
 • lata międzywojenne
 • lata okupacji niemieckiej i terroru stalinowskiego
 • lata PRL
 • lata współczesne po 1990 r.

Osobną kategorię stanowią zdjęcia z uroczystości rodzinnych, takich jak chrzest, I Komunia Św., ślub i wesele.

Trzy albumy tworzą unikatowe wydawnictwo, stanowiące zbiorowy portret rodzin parafii i gminy Śliwice.

Elżbieta Zienda-Żywiczyńska, Adam Żywiczyński, Marcin Seroczyński – Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918-1939

 

Elżbieta Zienda-Żywiczyńska
Adam Żywiczyński
Marcin Seroczyński

Wydawca:
Towarzystwo Przyjaciół Chełmży

Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918-1939

Chełmża 2016

Sygnatura SIRr VIII/Ch-14

Feliks Skański (1899-1974) był fotoamatorem.

Zostawił po sobie niezwykle cenny i unikatowy zbiór 404 szklanych negatywów.

Przedstawiają one mieszkańców Chełmży na przestrzeni lat 1918-1939.

Autorzy książki „Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918-1939” opisali historię zbioru negatywów.

Przedstawili też biografię Feliksa Wojciecha Skańskiego.

Był żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku.

W okresie międzywojennej prowadził rodzinny sklep muzyczny.

Walczył również w kampanii wrześniowej 1939 roku.

Z niewoli sowieckiej wydostał się w szeregach armii gen. Andersa.

Brał udział w bitwie o Monte Cassino.

Po wojnie powrócił do Chełmży, ale władze komunistyczne odebrały mu jego sklep z instrumentami muzycznymi.

Autorzy książki opisali pozostawione przez niego fotografie.

Podzielono je na dwie grupy – zdjęcia Chełmżan i zdjęcia rodzinne.

Jak ustalono na negatywach Feliksa Skańskiego zachowały się portrety aż 484 Chełmżan wykonane w 1919 roku.

Chełmżanie robili sobie wówczas masowo zdjęcia, gdyż niemiecki Grenzschutz narzucił Polakom obowiązek posiadania legitymacji, bez których nie można było poruszać się po Chełmży.

41 z tych fotografii opublikowano w książce.

Zamieszczono również 24 fotografie z lat 1914-1939 przedstawiające rodzinę Stańskich i ich przyjaciół.

Książkę kończy rozdział poświęcony początkom chełmżyńskiej fotografii.

Lech Lechowicz – Grupa ZERO-61 : (1961-1969)

 

Lech Lechowicz

Grupa ZERO-61
(1961-1969)

Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
Muzeum Sztuki w Łodzi

Łódź 2016

Sygnatura SIRr XXXIIIc/39

Grupa ZERO-61 została założona w Toruniu w 1961 roku.

Była to grupa artystyczna złożona z fotografików.

W jej skład wchodzili:

 • Roman Chomicz
 • Czesław Kuchta
 • Lucjan Oczkowski
 • Józef Robakowski
 • Jerzy Wardak
 • Wiesław Wojczulanis
 • Andrzej Różycki
 • Jan Siennik
 • Wojciech Bruszewski
 • Roman Dąbek
 • Michał Kokot
 • Antoni Mikołajczyk

Założyciele grupy chcieli zacząć od zera (stąd nazwa grupy) nie zważając na zastana sytuację polityczną i artystyczną.

Grupa ZERO-61 przetrwała aż 8 lat.

Jej członków spajały bliskie więzi przyjacielskie, wspólne cele artystyczne i podobna postawa życiowa.

Lech Lechowicz przedstawił w swej książce uwarunkowania towarzyszące powstaniu grupy związane z genius loci Torunia.

Przedstawił „zerowców” na tle innych grup i na tle ówczesnych zjawisk artystycznych.

Autor przedstawił ogólną charakterystykę Grupy ZERO-61, co było niełatwe, jeśli zauważyć, ze jej programem był brak programu.

Najwięcej miejsca w książce zajęła prezentacja indywidualności wchodzących w skład grupy i charakterystyka ich twórczości.

Lech Lechowicz oddzielny rozdział poświecił wystawie w Starej Kuźni na ulicy Podchmurnej 32 w Toruniu, która zamknęła 8-letnią działalność Grupy ZERO-61.

Autor omówił historyczne relacje i powinowactwa Grupy ZERO-61 z fotografią polską i światową.

W końcu zwrócił uwagę za znaczenie zapomnianej nieco twórczości „zerowców”.

Książka jest również albumem – zawiera 158 fotografii artystów.