Tag Archives: Fryderyk Chopin

Next Page

Fryderyk Chopin w Toruniu

 

Fryderyk Chopin w Toruniu

pod redakcją Michała Targowskiego

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IIIB/Chopin

Toruń miał to wielkie szczęście, że w 1825 roku odwiedził nasze miasto 15. letni Fryderyk Chopin, który spędzał wakacje w pobliskiej Szafarni.

Fryderyk Chopin opisał swój pobyt w Toruniu w liście do przyjaciela Jana Matuszyńskiego.

Młody Chopin mieszkał w Toruniu w Pałacu Fengerów przy ulicy Mostowej.

Pobyt Chopina w Toruniu był potem wielokrotnie upamiętniany przez mieszkańców naszego miasta.

Wyrazem pamięci o tym wydarzeniu była sesja popularnonaukowa zorganizowana 26 listopada 2015 roku w Ratuszu Staromiejskim przez Towarzystwo Miłośników Torunia i Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Pokłosiem tej sesji jest książka „Fryderyk Chopin w Toruniu”, która zawiera referaty wygłoszone na konferencji chopinistycznej.

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów:

1. List Fryderyka Chopina do Jana Matuszyńskiego o pobycie w Toruniu latem 1825 roku

2. Michał Targowski
– Wizyta Fryderyka Chopina w Toruniu w 1825 roku

3. Agnieszka Zielińska
– Toruń w czasach Fryderyka Chopina

4. Piotr Birecki
– Pałac Fengerów. Na toruńskim szlaku Fryderyka Chopina

5. Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska
– Udane i nieudane próby upamiętnienia Fryderyka Chopina w międzywojennym Toruniu

6. Karolina Smolarek
– Kalendarium wybranych wydarzeń chopinowskich w Toruniu 1825-2015

Kujawskie legendy

belkaniebieska2

27062016

 

Kujawskie legendy

Wydawnictwo „Krukowiak”

Cykl „Redecz Krukowy i okolice… kraina prastara”

Brześć Kujawski 2013

Sygnatura SIRr XXXIIb/71

belkaniebieska2

„Kujawskie legendy” to jeden z 55. tomów cyklu „Redecz Krukowy i okolice… kraina prastara”, który od 2010 roku ukazuje się w Wydawnictwie „Krukowiak” Janusza Borkowskiego.

„Kujawskie legendy” są zbiorem utworów wielu kujawskich autorów:

 • Anna Koprowska-Głowacka
 • Kazimierz Kornacki
 • Urszula Lisowska
 • Bogdan Lisowski
 • Antoni Benedykt Łukaszewicz
 • Grażyna Ode-Zwolińska
 • Krystyna Sarnowska
 • Maria Szafran
 • Małgorzata Świątczak
 • Janusz Tomczak
 • Barbara Trabszo
 • Janusz Borkowski

Utwory zamieszczone w zbiorze to nie tylko opowiadania, ale również wiersze, a nawet utwory sceniczne.

Ich tematyka jest bardzo rozległa, poświęcona miedzy innymi: Włocławkowi, Kujawom, pałacowi w Falborzu, Jezioru Święte koło Skępego i jezioru w Sadłużku, księciu Władysławowi Hermanowi, walkom Słowian, Fryderykowi Chopinowi, dworkowi w Kłóbce, Ciechocinkowi.

Są też wśród tekstów utwory dla dzieci i dla dorosłych.

Gorąco polecamy.

belkaniebieska2

Fryderyk Chopin w Toruniu – sesja popularno naukowa

belkaniebieska2

08122015

Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej

„Fryderyk Chopin w Toruniu”

Toruń, 26. 11. 2015 r.

Dnia 26 listopada 2015 r. pracowniczki Sekcji Bibliografii Regionalnej uczestniczyły w sesji popularnonaukowej „Fryderyk Chopin w Toruniu”, która odbyła się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.


Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Torunia i Muzeum Okręgowe w Toruniu, przy dofinansowaniu Gminy Miasta Toruń.

Po krótkim wstępie i przywitaniu gości przez dr Michała Targowskiego, przystąpiono do realizacji punktów programu spotkania.

Na początku odbył się recital utworów Fryderyka Chopina w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Zagrane zostały dwa młodzieńcze polonezy Chopina oraz jeden z najbardziej popularnych utworów kompozytora Noktur Es-dur. Po tym udanym występie, przystąpiono do wygłaszania 4 referatów, pochodzących z wydawnictwa „Fryderyk Chopin w Toruniu”, zaprezentowanego podczas tej sesji.

Wizytę młodego Fryderyka Chopina w Toruniu w 1825 roku bardzo ciekawie przedstawił dr Michał Targowski. W swoim wystąpieniu dr Targowski omówił okoliczności, w jakich mogło dojść do wizyty młodego kompozytora w grodzie Kopernika. Zostało podkreślone, że jedynym źródłem informacji na temat pobytu jest list Chopina do kolegi, Jana Matuszyńskiego z opisem tego wakacyjnego wyjazdu. List nie zachował się w oryginalne i nie jest datowany, ale pewny jest rok wizyty, a także spis odwiedzonych miejsc wymienionych przez Chopina w liście.

Toruń w czasach Chopina opisała za pomocą wykresów statystycznych dr hab. Agnieszka Zielińska. Krótko została przedstawiona historia XIX-wiecznego Torunia, a następnie zaprezentowano wyniki badań demograficznych za ten okres. Można się było w szczególności dowiedzieć o liczbie mieszkańców Torunia, co wpływało na jej zmiany, a także o zatrudnieniu, czy też wyznaniu ludności tego terenu.

Dr Piotr Birecki przedstawił referat – „Pałac Fengerów – toruńska przystań Fryderyka Chopina”, w którym opisał historię budynku na tle dziejów urbanistycznych miasta z tego okresu.

Na zakończenie dr Katarzyna Pękacka-Falkowska zaprezentowała „Udane i nieudane próby upamiętnienia Fryderyka Chopina w międzywojennym Toruniu”. Do udanych prób należy zaliczyć zmianę nazwy ulicy, czy też wstawienie tablicy pamiątkowej (ul. Mostowa 14), do nieudanych: próba postawienia pomnika i zorganizowanie Dni Chopinowskich (bardzo niska frekwencja).

belkaniebieska2