Tag Archives: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej – pod redakcją Katarzyny Minczykowskiej

Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Opracowanie: Katarzyna Minczykowska, Barbara Rojek, Anna Rojewska, Elżbieta Skerska, Dorota Zawacka-Wkarecy

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXIXb/38

 

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej działa od 1990 roku, pierwotnie pod nazwą Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.

Elżbieta Zawacka już w latach 60-tych XX wieku rozpoczęła gromadzenie materiałów źródłowych do trzech tematów:

 • Wojskowa Służba Kobiet
 • dzieje konspiracji na Pomorzu
 • działalność „Zagrody”, czyli Wydziału Łączności Zagranicznej Komendy Głównej Armii Krajowej

Obecnie na zbiory Fundacji składa się już 8099 teczek osobowych..

Zawartość teczek od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania historyków, dziennikarzy i rodzin kombatantów.

„Informator o zbiorach archiwalnych Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” zawiera omówienia materiałów dotyczących konspiracji pomorskiej w latach 1939-1945, wojennej służby kobiet i Wydziału Łączności Zagranicznej KG ZWZ-AK „Zagroda”.

Omówiono ogólną zawartość poszczególnych zespołów akt oraz przedstawiono pochodzenie zbiorów.

Najważniejszą częścią Informatora są wykazy teczek osobowych – podające liczbę porządkową, tytuł i treść jednostki (nazwisko, imię, pseudonim) i numer inwentarzowy.

Dodatkowo na końcu Informatora zamieszczono Indeks osobowy.

Anna Mikulska, Joanna Mikulska – Katalog muzealiów ze zbiorów Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

 

Anna Mikulska, Joanna Mikulska

Katalog muzealiów ze zbiorów Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek 

Wydawca: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXIXb/37

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej działa od 1990 roku, pierwotnie pod nazwą Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.

Fundacja gromadzi materiały archiwalne, dokumenty i muzealia dotyczące działalności Armii Krajowej na Pomorzu oraz wojskowej służby Polek.

Katalog muzealiów prezentuje pamiątki przekazane przez Elżbietę Zawacką oraz przez kombatantów i kombatantki, ich rodziny, osoby zbierające pamiątki z okresu II wojny światowej.

Często darczyńcami były osoby mieszkające na stałe poza granicami Polski.

Muzealia przekazane przez darczyńców maja duża wartość emocjonalną i osobistą, wiążą się z dramatycznymi przeżyciami ofiarodawców.

Wiele z nich przez lata było przechowywanych z pietyzmem.

Katalog podzielił muzealia na kilka grup:

 1. Przysposobienie Wojskowe Kobiet
 2. Armia Krajowa
 3. Polskie Siły zbrojne na Zachodzie
 4. Ludowe Wojsko Polskie
 5. Obozy i więzienia
 6. Varia

Katalog opisuje 472 obiekty muzealne.

Opis każdego zawiera nazwę eksponatu, jego datowanie, materiał, z którego powstał, nazwisko darczyńcy i numer inwentarzowy.

Wśród muzealiów znajdują się:

 • mundury
 • ordery
 • odznaczenia
 • dokumenty
 • biało-czerwone opaski
 • pasy i klamry od pasów
 • furażerki
 • naszywki
 • lornetki
 • taśmy z nabojami
 • medaliki
 • pieczątki
 • pistolety
 • nadajniki radiowe
 • orzełki
 • kompasy
 • chlebaki
 • baretki
 • nieśmiertelniki
 • łóżka polowe
 • spadochrony
 • scyzoryki
 • koce,
 • buty
 • hełmy
 • maski przeciwgazowe
 • menażki
 • latarki
 • śpiwory
 • figurki z chleba
 • medaliki z chleba
 • różańce z chleba
 • chusty obozowe
 • tabliczki jenieckie