Tag Archives: Gąsawa

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom II

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

Tom II

Zbiór studiów pod redakcją Dariusza Karczewskiego

Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Inowrocław. Koło Strzelno

Strzelno 2009

Sygnatura SIRr VIb/1-39t.2

Od 2006 roku działa w Strzelnie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Miejscowi historycy i pasjonaci historii zajmują się badaniem i upowszechnianiem dziejów regionu.

Organizują prelekcje, sesje naukowe i wystawy.

Dzięki ich staraniom rozpoczęto wydawanie w Strzelnie zbioru studiów pod tytułem „Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego”.

Drugi tom cyklu zawiera 10 artykułów naukowych:

1. Marcin Danielewski – Grody pogranicza kujawsko-wielkopolskiego od połowy X do końca XIII wieku

2. Bronisław Nowak – Wielkopolscy spadkobiercy Mościców ze Ściborza

3. Aleksander Jankowski – Niebiańskie źródła reguły Ordo Monasterii w programie ikonograficznym dekoracji ściennej drewnianego kościoła w Gąsawie

4. Daria Kurzawa, Dariusz Kurzawa – Rzeszynek – z dziejów nadgoplańskiej wsi

5. Ryszard Nowicki – Przyczynek do dziejów majątku lubostrońskiego. Intercyza przedślubna Marii Radziwiłłównej i Witolda Skórzewskiego z roku 1892

6. Rafał Budny – Zarys dziejów strzeleńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w okresie zaboru pruskiego

7. Lidia Wakuluk – Materiały źródłowe do dziejów powiatu strzeleńskiego w latach 1919-1932

8. Paweł Politowski – Pułkownik Stanisław Wyskota Zakrzewski (1902-1986) – bohater z Kujaw

9. Jacek Sech – Jerzego Wojciecha Szulczewskiego listy i kartki do Antoniego Słowińskiego pisane. Korespondencja z lat 1962-1969

10. Zofia Zielińska – Muzyczne tradycje rodziny Żurowskich z Mogilna

Powiązane wpisy:

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom I

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom II

Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – Tom III

Gąsawa – malownicza gmina na PałukachGąsawa
Malownicza gmina na Pałukach
Historia, gospodarka, kultura, turystyka

Wydawca: Gminny Zespół Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej

Gąsawa 2008

Sygnatura SIRr VIII/In-152

Monografia poświęcona Gminie Gąsawa powstała dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu autorów, lokalnych patriotów i miłośników Gąsawy, którzy studiowali zapisy w archiwalnych dokumentach, opracowaniach i wspomnieniach.

Monografia przedstawia przeszłość oraz teraźniejszość Gminy Gąsawy.

O miejscowości wspomina już dokument papieski z 1136 roku.

W książce opisano wspaniałe miejscowe świątynie, szkoły, organizacje społeczne, gospodarcze, rolnicze, bogatą kulturę, sportowe sukcesy mieszkańców.

Dzięki opracowaniu poznamy kościoły parafialne w Gąsawie, Chomiąży Szlacheckiej i Ryszewku.

Poznamy działalność Urzędu Gminy, Towarzystwa Przemysłowego, Banku Spółdzielczego, kółek rolniczych, Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, organizacji kobiecych, organizacji kombatanckich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Zdrowia, Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zapoznamy się również z działalnością Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz historią hokeja na trawie w Gminie Gąsawa.

Autorzy przedstawili również szeroki wachlarz przedsięwzięć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Gmina Gąsawa może się również pochwalić atrakcjami turystyczno-krajobrazowymi i zabytkami, w jakie obfituje region Pałuk i Kraina Jezior.

Na terenie gminy odbywa się coroczny festyn archeologiczny w Biskupinie.

Książkę zamyka wybór legend pałuckich.

Wydawnictwo wyróżnia się zachwycającą szata graficzną oraz wieloma fotografiami, tak archiwalnymi, jak i współczesnymi.

Aleksander Jankowski – Drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie

Aleksander Jankowski

Drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie
Pałucki genius loci odkrywany w ciesielskim kunszcie i mistrzowskim pędzlu 

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2014

Sygnatura SIRr XXXIV/182

Dr hab. Aleksander Jankowski jest profesorem Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy i uznanym historykiem sztuki.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej posiadamy m.in. jego następujące opracowania:
1 – Drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie : pałucki genius loci odkrywany w ciesielskim kunszcie i mistrzowskim pędzlu
2 – Kanał Bydgoski : harmonia techniki i natury
3 – Kościół p. w. św. Mikołaja w Gąsawie
4 – Pałac w Lubostroniu : Fryderyka Skórzewskiego pomnik rodowej dumy i zamiłowania sztuk plastycznych…
5 – Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku u progu reformacji : ikonografia – funkcje – styl
6 – Kościół katedralny w Bydgoszczy / studia pod redakcją Aleksandra Jankowskiego i Dariusza Karczewskiego

Gąsawa na Pałukach szczyci się XVII-wiecznym kościołem drewnianym pw. św. Mikołaja, który stanowi perłę sakralnej architektury drewnianej Polski i Europy.

Świątynia zachwyca niezwykle pięknie zdobionym wnętrzem i barokowymi ołtarzami.

W 1999 roku na jej ścianach i stropie odkryto barokowe malowidła – unikatowe w skali europejskiej.

Nad kościołem króluje wizerunek Gąsawskiej Madonny – Matki Bożej Pocieszenia.

Monografia świątyni opatrzona jest licznymi kolorowymi fotografiami, dzięki którym możemy naocznie podziwiać jej zatrzymane w czasie piękno – utrwalone dzięki pracom remontowo-konserwarorskim.