Tag Archives: generałowie

Janusz Królikowski – Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Janusz Królikowski

Generałowie i admirałowie
Wojska Polskiego 1943-1990
T. 1-4

Projekt okładki: Krzysztof Galus

Wydawnictwo Adam Marszałek
http://www.marszalek.com.pl/

Toruń 2010

Sygnatura SIRi XVIa/W-11

 

Janusz Królikowski jest autorem wielu artykułów poświęconych historii wojskowości
i biografistyce generalicji i admiralicji polskiej.
Spod jego pióra wyszła między innymi książka „Admirałowie Polskiej Marynarki Wojennej 1945-2004”.

Czterotomowemu opracowaniu „Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990” poświęcił on trzy lata pracy.
Oparł się na informacjach i materiałach otrzymanych od opisywanych postaci,
odbył drobiazgową kwerendę archiwalną w Centralnym Archiwum Wojskowym, przeglądając znajdujące się tam teczki akt personalnych, w końcu wykorzystał
ustalenia wcześniej wydanych publikacji.

Opracowanie zawiera biogramy 602 generałów ludowego Wojska Polskiego.
Pierwszą cenzurę sierpień 1943 roku wyznacza awans gen. Zygmunta Berlinga.
W maju 1990 roku nominacje generalskie wręczył po raz ostatni
Prezydent RP Wojciech Jaruzelski.

W tomie IV zamieszczono dodatkowo:
– niepełny wykaz radzieckich doradców wojskowych w Wojsku Polskim w latach 1954-1959
– wykaz generałów i admirałów Wojska Polskiego pozostałych po wojnie na emigracji
– wykaz generałów i admirałów mianowanych na pierwszy stopień generalski przez władze emigracyjne w Londynie w latach 1961-1990

Piotr Stawecki – Generałowie polscy

 

Księgozbiór Informatorium wzbogacił się ostatnio o nową pozycję.

28032011-1Piotr Stawecki

Generałowie polscy
Zarys portretu zbiorowego
1776-1945

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Bellona

Warszawa 2010

Sygnatura SIRi XVIa/W-10

 

belkateal

Książka opisuje losy generałów polskich sięgając ostatnich lat I Rzeczypospolitej, a kończąc na okresie II wojny światowej. Najwięcej uwagi poświęcono generalicji wojny obronnej Polski z września 1939 roku.

Całość podzielona jest na 8 rozdziałów:

 1. Generałowie Polscy w epoce wojen i powstań narodowych końca XVIII i XIX wieku
 2. Generałowie narodowości polskiej w armiach zaborczych
 3. Generalicja polska lat 1918-1926
 4. Generalicja w dziewięcioleciu 1926-1935
 5. Polityka kadrowa marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza
 6. Generałowie wojny obronnej Polski 1939 roku
 7. Losy generałów po zakończeniu wojny obronnej Polski 1939 roku
 8. Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943-1945

Opracowanie zaopatrzone jest w 13 aneksów. Wśród nich:

 • stanowiska dowódcze, sztabowe i inne generałów WP latem 1920 r.
 • generałowie polegli, zmarli z ran, rozstrzelani i straceni na szubienicy od 1794 do 1945 r.
 • lista generałów WP zamordowanych i zmarłych w Związku Radzieckim od 1939 do 1942
 • generałowie brygady mianowani  przez rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie w latach 1940-1945
 • generałowie Wojska Polskiego na froncie wschodnim w latach 1943-1945
 • generałowie odznaczeni Orderem Orła Białego

Polecamy też uzupełniające książkę „Noty generałów awansowanych na uchodźstwie 1939-1945”.

28032011