Tag Archives: Getynga

Dwadzieścia lat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 1996-2015

 

Dwadzieścia lat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 1996-2015

Redakcja naukowa: Leszek Żyliński

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXXIIa/25

Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego przyznawana jest od 1996 roku.

Jej pierwszymi laureatami byli Wisława Szymborska i Günter Grass.

Patronem nagrody jest Samuel Bogumił Linde – twórca pierwszego „Słownika języka polskiego”, wywodzący się z toruńskiej rodziny o korzeniach szwedzko-niemieckich.

Nagrodę otrzymuje co roku dwoje pisarzy Polak i Niemiec.

Przyznawana jest na przemian raz w Toruniu, raz w Getyndze.

Toruń i Getynga są miastami partnerskimi od czterdziestu lat (1978).

Książka poświęcona 20-tej rocznicy Nagrody Miast Partnerskich podzielona jest na dwie części.

Część I obejmuje słowo wstępne prezydenta Torunia Michała Zalewskiego i nadburmistrza Getyngi Rolfa-Georga Köhlera.

Profesor Leszek Żyliński pisze o dwudziestoleciu Nagrody, a Michał E. Staśkiewicz o więziach partnerskich.

Dalej wymienieni są laureaci Nagrody oraz członkowie kapituły.

Możemy też zapoznać się z tekstem Regulaminu Nagrody.

W końcu zamieszczono wypowiedzi dotychczasowych laureatów.

Część I zamykają liczne fotografie dokumentujące 20 lat wręczania Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi.

Część II poświęcona jest dwudziestej edycji Nagrody w 2015 roku.

Zawiera tekst laudacji Marty Kijowskiej na cześć Stefana Chwina oraz laudacji Martina Pollacka na cześć Marie-Luise Scherer.

Zapoznać możemy się rownież z podziękowaniami obojga laureatów.

Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 2009 i 2010

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Nagroda Miast Partnerskich
Torunia i Getyngi
im. Samuela Bogumiła Lindego
2009 i 2010

Wydawca:
Agencja Autorska ANANKE

Urząd Miasta Torunia

Toruń 2011

SIRr XXXIIa/23

 

Nagroda Lindego przyznawana jest od 1996 przez władze Torunia i Getyngi autorom, których „słowo tworzy ideały i wartości, łącząc ludzi, społeczeństwa i narody we wspólnej rozmowie”.

Nagrodę otrzymuję jednocześnie Polak i Niemiec,
a wręczana jest na zmianę w Toruniu bądź Getyndze.

W 2009 roku nagrodę otrzymali Durs Grünbein i Adam Zagajewski,
a w 2010 roku Adam Krzemiński i Karl Schlögel.

W prezentowanej książce znajdą państwo omówienie sylwetek laureatów oraz laudacje wygłoszone z okazji wręczenia im Nagrody Miast Partnerskich.