Tag Archives: Golub-Dobrzyń

Next Page

Jan Jagodziński – Golub-Dobrzyń wspomnienia wierszem pisane

 

Jan Jagodziński

Golub-Dobrzyń
wspomnienia wierszem pisane

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Rypin 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/111

Jan Jagodziński urodził się przed wojna w Dobrzyniu nad Drwęcą, gdzie zamieszkuje od urodzenia.

W czasie wojny spędził jako młody chłopiec 3 lata na robotach przymusowych w Niemczech.

Po wojnie pracował jako nauczyciel w szkołach w Świedziebni, Sokołowie I Golubiu-Dobrzyniu.

Aktywnie działał społecznie w Chórze Seniorów „Halka”, w Radzie Parafialnej i Akcji Katolickiej.

Jest Honorowym Członkiem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Na emeryturze zaczął pisać wiersze.

Ukazało się kilka tomików jego poezji:

  • W mojej małej ojczyźnie (1997)
  • Bogu i ludziom (2000)
  • Gdzie ziemia dobrzyńska z chełmińską się splata (2010)
  • Golub-Dobrzyń wspomnienia wierszem pisane (2014)

W tomiku „Golub-Dobrzyń wspomnienia wierszem pisane” znajdziemy 28 wierzy poety.

Utwory poświęcone są m.in. staremu Golubiowi i Dobrzyniowi nad Drwęca.

Autor bohaterami wierszy uczynił również poszczególne ulice Golubia-Dobrzynia.

Tomik zamyka wiersz „Pochwała miasta Rypina”.

Na bój Polacy, na święty bój… – Powstanie Styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy – studia i szkice

Na bój Polacy, na święty bój… –
Powstanie Styczniowe i jego echa w dorzeczu Drwęcy
Studia i szkice

pod redakcją Mirosława Krajewskiego

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum 
na zlecenie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń 2013

Sygnatura SIRr VIb/6-37

Zbiór studiów i szkiców został wydany dla uczczenia 150. rocznicy powstania styczniowego.

Powstanie styczniowe odbiło się szerokim echem w okolicach Golubia i Dobrzynia.

Z dorzecza Drwęcy rekrutowało się wielu powstańców walczących na ziemi dobrzyńskiej i północnym Mazowszu.

Książka jest hołdem dla powstańców styczniowych złożonym przez uczniów szkół średnich, którzy są autorami części artykułów.

Tom składa się z dwóch części.

Część pierwsza zawiera studia napisane przez profesjonalnych historyków, poświęcone ogólnym zagadnieniom powstania.

Część druga  dotycząca udziału społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, składa się z tekstów autorstwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo Golubsko-Dobrzyńskie i ich nauczycieli.

Całość zredagował naukowo profesor Mirosław Krajewski.

Spis treści:

1 Wiesław Jan Wysocki – O ojców grób bagnetów poostrz stal… Dziedzictwo pokolenia Styczniowej Nocy

2 Marek Beyger – Jak doszło do wybuchu powstania styczniowego?

3 Marek Beyger, Henryk Składanowski – Józef Piłsudski a powstanie styczniowe

4 Jarosław Kaliński – Literackie świadectwa powstania styczniowego

5 Edward Bartkowski – Polityka represji władz carskich wobec Polaków – uczestników powstania styczniowego 

6 Zbigniew Karpus, Jacek Lindner – Powstanie styczniowe – jeden z mitów założycielskich II RP 

7 Michał Kropkowski – Powstanie styczniowe w wybranych miejscowościach ziemi dobrzyńskiej 

8 Marcin Wróblewski, Mateusz Owsianikow – Przebieg powstania styczniowego na ziemiach obecnego powiatu golubsko-dobrzyńskiego

9 Radosław Skrzeszewski –  Przebieg powstania styczniowego w dorzeczu Drwęcy 

10 Marlena Jeziorska – Miejsca związane z powstaniem styczniowym w obecnym powiecie golubsko-dobrzyńskim 

11 Szymon Wiśniewski –  Ostatnie polskie powstanie XIX wieku 

12 Karol Mazurkiewicz, Justyna Mroczek – Bohaterowie walk powstania styczniowego po obu stronach Drwęcy 

13 Przemysław Warnel – Uczestnicy powstania styczniowego z dorzecza Drwęcy 

14 Jakub Pokwicki – Natalis Sulerzyski cichy bohater powstania styczniowego 

15 Leszek Żuchowski – Wojciech Falarski uczestnik powstania styczniowego z Kowalewa Pomorskiego 

16 Dariusz Szpejankowski – Nieznani powstańcy spod Łapinóżka 

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu 1918-2018

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
1918-2018 

Zespół redakcyjny: Katarzyna Batorska, Beata Jabłońska, Joanna Jabłońska, Marlena Łęgowska, Małgorzata Malinowska, Ewa Sicińska, Anna Staszewska, Anna Tuliszewska, Renata Tułodziecka, Nikola Włodarczyk, Hanna Zadrożna

Golub-Dobrzyń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/120

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku utworzono w Dobrzyniu nad Drwęcą Publiczną Szkołę Powszechną.

Była ona zaczątkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

Zespół składa się obecnie ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu oraz od 2012 roku z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu.

Z okazji jubileuszu stulecia Szkoły pracownicy Zespołu Szkół Miejskich przygotowali księgę pamiątkową ze wspomnieniami dyrektorów, nauczycieli i pracowników i uczniów Szkoły.

Kilkadziesiąt wspomnień uzupełnia kalendarium fotograficzne szkoły.

W książce opublikowano również rys historyczny dziejów Publicznej Szkoły Powszechnej w latach 1945-1951 pióra Edwarda Bartkowskiego.

Zamieszczono kalendarium historii Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu w latach 1918-2018.

Osobny rozdział poświęcono działalności Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w latach 2012-2018.

W książce znajdziemy wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole w latach 1918-2018.

Możemy przeczytać również wiersze poświęcone Szkole napisane przez jej uczniów Martynę Kornacką i Ksawerego Kozerskiego.