Tag Archives: Grudziądz

Previous Page · Next Page

Maciej Wiśniewski – Stacja kolejowa Grudziądz

 

Maciej Wiśniewski

Stacja kolejowa Grudziądz

Wydawca: SGK – Tomasz Kowalski

Grudziądz 2017

Sygnatura SIRr XIX/23

Maciej Wiśniewski z wielkim znawstwem i pasją przedstawił historię stacji kolejowej w Grudziądzu.

Wiedza o grudziądzkiej kolei pochodzi z przekazów ustnych kolejarzy seniorów i pracowników lokomotywowni, archiwalnych zdjęć i widokówek, archiwów i muzeów, gdzie zgromadzono mapy, opisy i dokumenty.

Książka to również przewodnik po dziejach techniki, po historii polskich parowozów, po przeszłości i teraźniejszości taboru kolejowego.

Autor przez 15 lat zbierał materiały do monografii, stanowiącej pierwsze naprawdę obszerne podsumowanie historii węzła kolejowego w Grudziądzu.

Opracowanie jest bogato ilustrowane, zawiera mnóstwo map i planów, archiwalnych zdjęć i dokumentów.

Kolejne rozdziały książki dotyczą następujących zagadnień:

 • Kalendarium stacji Grudziądz
 • Budowa linii kolejowych na Pomorzu
 • Budowa stacji i dworca w Grudziądzu
 • Most kolejowy
 • Rozbudowa stacji Grudziądz
 • Niepodległość
 • II wojna światowa
 • Odbudowa
 • Nowy dworzec
 • Diesel w akcji
 • Nowe czasy
 • Tabor
 • Lokomotywy parowe
 • Parowozy po II wojnie światowej
 • Spalinowe
 • Tabor dziś
 • Ostatni akord parowozowni
 • Upadek dworca
 • Bocznice
 • Wąskie tory w Grudziądzu
 • Stacje węzła Grudziądz
 • Wybrane terminy stosowane na kolei
 • Jak „czytać” nazwy lokomotyw?
 • Ciekawostki
 • SU 45 168
 • Dworzec i Wodociągi
 • Gruβ aus Graudenz
 • Wizyta parowozu OI 49 59 w Grudziądzu
 • Grupa Arriva w Polsce

Wpisani w dzieje miasta : znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków

 

Wpisani w dzieje miasta
Znani i mniej znani ludzie Grudziądza na przestrzeni wieków

Pod redakcją Wiesława Sieradzana
Przy współpracy Wioletty Pacuszki
i Anny Wajler

Wydawca:
Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi

Grudziądz 2016

Sygnatura SIRr IIIA/113

W związku ze 125. rocznicą lokacji Grudziądza (18 czerwiec 1291) środowisko związane z czasopismem naukowym „Rocznik Grudziądzki” podjęło inicjatywę wydania opracowania poświęconego wybitnym postaciom z dziejów miasta.

To bardzo cenna publikacja zważywszy na fakt, że Grudziądz nie doczekał się jeszcze własnego słownika biograficznego.

W książce „Wpisani w dzieje miasta” znalazły się biogramy Grudziądzan od XII do XX wieku.

Opracowanie składa się z 47 biografii.

Najliczniej reprezentowani są przedstawiciele kultury i nauki, dalej życia społecznego, politycznego i administracyjnego.

Wśród autorów biogramów są osoby z Polski i Niemiec, badacze z Grudziądza, Torunia, Warszawy, Poznania i Bydgoszczy.

Największy wkład mieli pracownicy Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz historycy z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czytelnicy znajdą w książce biogramy następujących postaci:

 1. Chrystian z Oliwy (1170-1245), misjonarz, cysters, biskup Prus, założyciel zakonu rycerskiego braci dobrzyńskich
 2. Mikołaj z Ryńska (ok. 1360-1411), rycerz ziemi chełmińskiej
 3. Piotr z Grudziądza (1392-po 1452), kompozytor, poeta łaciński
 4. Mikołaj Kopernik (1473-1543), astronom, prawnik, lekarz, ekonomista, kanonik warmiński
 5. Jan Stobeusz (1580-1646), kompozytor
 6. Paul von Gontzenbach (1724-1799), Szwajcar w służbie pruskiej, pułkownik, projektant twierdzy Grudziądz
 7. Georg Gottfried Kallenbach (1805-1865), historyk architektury
 8. Konstanty Florkowski (1819-1894), konserwator muzealny, archeolog-amator
 9. Xaver Froelich (1822-1898), historyk
 10. Gustav Breuning (1827-1902), malarz-pejzażysta, miłośnik „starożytności”
 11. Joseph Herzfeld (1832-1898), przemysłowiec
 12. Siegfried Otto Louis Anger (1837-1911), przewodniczący Towarzystwa Starożytności (Altertumsgesellschaft) w Grudziądzu
 13. Georg Jalkowski (1852-1902), księgarz, wydawca
 14. August Ventzki (1856-1922), przemysłowiec
 15. Julian Antoni Łukaszewicz (1857-1937), ksiądz, pisarz, publicysta, archiwista, działacz polityczny i społeczny
 16. Gustav Karl Ludwig Roethe (1859-1926), mediewista, filolog, germanista, historyk literatury
 17. Jan Michał Rakowski (1859-1939), dziennikarz, działacz społeczno-kulturalny
 18. Alfred Wohl (1863-1939), chemik
 19. Wiktor Kulerski (1865-1935), dziennikarz, wydawca
 20. Alojzy Teofil Ruchniewicz (1867-1955), przemysłowiec
 21. Arnold Kriedte (1869-1945), księgarz
 22. Damazy Klimek (1870-1939), Honorowy Obywatel Grudziądza, drogerzysta, działacz narodowy
 23. Stefan de Castenedolo Kasprzycki (1870-1936), Generał Dywizji Wojska Polskiego, komendant Centralnej Szkoły Kawalerii / Obozu Szkolnego Kawalerii w Grudziądzu
 24. Wilhelm Burza (1871-1945), malarz
 25. Sigmund Lipinsky (1873-1940), malarz
 26. Johannes Gronowski (1874-1958), polityk
 27. Julian Szychowski (1876-1951), adwokat, działacz narodowy, senator RP, Honorowy Obywatel Grudziądza
 28. Franciszek Konitzer (1882-1952), malarz, grafik
 29. Alfons Hoffmann (1885-1963), profesor inżynier, twórca pomorskiego systemu energoelektrycznego
 30. Wacława Bernard Szczeblewski (1888-1965), malarz
 31. Władysław Łęga (1889-1965), kapelan Wojska Polskiego, honorowy kustosz Muzeum w Grudziądzu
 32. Józef Włodek (1891-1944), inżynier, prezydent Grudziądza 1920-1939
 33. Samuel Zelik Halperin (1893-1933), przemysłowiec
 34. Stanisław Michałowski (1903-1984), wiceprezydent Grudziądza
 35. Lisamaria Meirowsky (1904-1942), lekarz
 36. Erwin Levy (1907-1991), psycholog
 37. Władysław Staruszkiewicz (1908-1970), pedagog, działaczka społeczna
 38. Horst Drawert (1910-1976), botanik
 39. Antoni Czortek (1916-2004), bokser, mistrz Polski, wicemistrz Europy
 40. Zofia Staruszkiewicz (1918-1996), lekkoatletka
 41. Tadeusz Kaube (1921-1942), członek grudziądzkiej konspiracji
 42. Henryk Modest Czyż (1923-2003), dyrygent, kompozytor, pedagog
 43. Augustyn Hipolit Bloch (1929-2006), kompozytor, organista
 44. Krzysztof Jan Cander (1936-2006), malarz
 45. Ryszard Milczewski-Bruno (1940-1979), poeta, prozaik, felietonista, rysownik
 46. Bronisław Malinowski (1951-1981), mistrz olimpijski, lekkoatleta, Honorowy Obywatel Grudziądza
 47. Piotr Czesław Janowski (1951-2008), wybitny skrzypek

By czas nie przyćmił pamięci : 25-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu

By czas nie przyćmił pamięci
25-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu

Opracowanie: Wiesława Grabowska, Janusz Hinz, Małgorzata Piłat, Jolanta Wojciechowska

Wydawca: IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

Grudziądz 2016

Sygnatura SIRr XXXI/109

IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu powstało w 1991 roku.

Do 2005 roku szkoła mieściła się w historycznym budynku przy ul. Sienkiewicza 22.

Obecnie jej siedziba jest nowoczesny budynek przy ul. Sobieskiego 12.

„Czwórka” szczyci się wysokim poziomem kształcenia, nowoczesnymi warunkami nauczania, językowymi wyjazdami zagranicznymi, warsztatami języka niemieckiego, prężnym kołem teatralnym, sukcesami na zawodach sportowych, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, warsztatami poetyckimi i fotograficznymi.

W księdze jubileuszowej zaprezentowano sylwetki dyrektorów Liceum – Wiesławy Gołębiewskiej i Beaty Sikorskiej.

Zamieszczono rownież biogramy osób, które przepracowały w szkole ostatnie ćwierć wieku.

W księdze pamiątkowej opublikowano wspomnienia emerytowanych nauczycieli i absolwentów.

W wydawnictwie znalazło sie również miejsce na fraszki autorstwa uczniów „Czwórki”.

Publikacja zawiera też „Kalendarium IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu”, które obejmuje lata 1991-2016.

W książce wymieniono wszystkich absolwentów szkoły i wychowawców klas.

Wymieniono też nauczycieli IV LO zatrudnionych w latach 1991-2016.

Nie zapomniano o pracownikach administracji i obsługi.

Księgę jubileuszową zamykają fotografie dokumentujące życie szkoły.