Tag Archives: Grudziądz

Previous Page · Next Page

Teresa Astramowicz-Leyk – Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego

 

Teresa Astramowicz-Leyk

Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego
Przekaz międzypokoleniowy na przykładzie rodu Kulerskich

Wydawca: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn 2013

SIRr IIIB/Kulerscy

Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk jest adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Jest autorką monografii „Wiktor Kulerski (1865-1935) : polityk – wydawca – dziennikarz” wydanej w Toruniu w 2006 roku.

Rozprawa „Od idei pracy organicznej do społeczeństwa obywatelskiego” poświęcona jest myśli politycznej trzech pokoleń rodu Kulerskich.

Autorka przeanalizowała działalność potomków Wiktora Kulerskiego seniora (1865-1935) – założyciela Gazety Grudziądzkiej, posła do Reichstagu i senatora II Rzeczpospolitej.

W książce ukazane zostały sylwetki Witolda Zygmunta Kulerskiego (syna) oraz Witysława Wiktora Dys Kulerskiego (wnuka).

Witold Zygmunt Kulerski (1911-1997) działał przed wojną w Stronnictwie Ludowym.

W okresie wojny zasiadał w Radzie Narodowej w Londynie i był osobistym sekretarzem premiera Stanisława Mikołajczyka.

Władze komunistyczne wtrąciły go do więzienia.

Wiktor Kulerski junior (urodzony w 1935) kontynuował tradycje niepodległościowe dziadka i ojca.

Był związany z Komitetem Obrony Robotników, działał w NSZZ „Solidarność”.

W stanie wojennym ukrywał się w podziemiu.

W 1989 roku został wybrany na posła do Sejmu.

Był wiceministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

Teresa Astramowicz-Leyk przedstawiła problem dziedziczenia i nowatorstwa idei w przekazie międzypokoleniowym.

Zaprezentowała zarówno ciągłość aksjologiczną w tradycji rodu Kulerskich jak i zmiany zachodzące w myśli politycznej tej grudziądzkiej rodziny.

Dawid Schoenwald, Mariusz Żebrowski – Ulice i zaułki Grudziądza : Wybickiego – Legionów

 

Dawid Schoenwald
Mariusz Żebrowski

Ulice i zaułki Grudziądza 
Wybickiego – Legionów

Wydawca: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

Grudziądz 2015

Sygnatura SIRr VIII/Gr-54

Jest to już druga książka z serii „Ulice i zaułki Grudziądza” wydawanej przez Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

  • Ulice i zaułki Grudziądza : Aleja 23 Stycznia i okolice / Dawid Schoenwald – Grudziądz 2012
  • Ulice i zaułki Grudziądza : Wybickiego – Legionów / Dawid Schoenwald, Mariusz Żebrowski – Grudziądz 2015

Historia dzisiejszych ulic Wybickiego i Legionów to dzieje grudziądzkiego handlu, życia publicznego i towarzyskiego – szczególnie bogata od początku XIX wieku aż do wybuchu II wojny światowej.

Przy ulicy Kwidzyńskiej (Wybickiego) i Lipowej (Legionów) działały słynne grudziądzkie hotele i restauracje.

Wzdłuż arterii wybudowano wspaniałe wielopiętrowe kamienice.

Działały tu muzea, biblioteki, urzędy, szkoły, kina, a nawet loża masońska.

Znajdowały się tu również koszary.

Szczęśliwie II wojna światowa oszczędziła północną część Grudziądza, gdzie położone są obie ulice.

Książka jest pokłosiem wystawy zorganizowanej w Muzeum w Grudziądzu.

Jest to niezwykły album zawierający mnóstwo starych fotografii, pocztówek, dokumentów, rycin, map i planów, panoram Grudziądza, widoków ulic, zdjęć poszczególnych budynków i ich wnętrz, reklam i anonsów prasowych

Każda fotografia została dokładnie opisana przez autorów.

Autorzy zabrali czytelników w spacer po przedwojennym Grudziądzu.

Poruszamy się od kamienicy do kamienicy, od numeru do numeru, kolejno wschodnią i zachodnią stroną każdej z ulic.

Dawid Schoenwald – Ulice i zaułki Grudziądza : Aleja 23 Stycznia i okolice

 

Dawid Schoenwald

Ulice i zaułki Grudziądza 
Aleja 23 Stycznia i okolice

Wydawca: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

Grudziądz 2012

Sygnatura SIRr VIII/Gr-56

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu może pochwalić się już dwiema publikacjami z serii „Ulice i zaułki Grudziądza”.

  • Ulice i zaułki Grudziądza : Aleja 23 Stycznia i okolice / Dawid Schoenwald – Grudziądz 2012
  • Ulice i zaułki Grudziądza : Wybickiego – Legionów / Dawid Schoenwald, Mariusz Żebrowski – Grudziądz 2015

„Aleja 23 Stycznia i okolice” otwiera cykl wystaw i publikacji poświęconych grudziądzkim skwerom, placom i ulicom.

Aleję 23 Stycznia tworzyły niegdyś ul. Górnotoruńska – ul. Trzeciego Maja, oraz Rynek Zbożowy – plac 23 Stycznia.

Była to w XIX wieku i w okresie międzywojennym najbardziej ruchliwa arteria Grudziądza.

Powstawały przy niej sklepy, warsztaty, kina, hotele, restauracje.

Ulica miała niepowtarzalny koloryt i urok.

Niestety II wojna światowa przyniosła całkowite zniszczenie większości budynków.

Historyczny obraz tętniącej życiem alei 23 Stycznia przywróciła wystawa zorganizowana przez Muzeum w Grudziądzu.

Zgromadzono na niej unikatowe dokumenty, fotografie, plany, reklamy, pocztówki.

Pokłosiem wystawy jest publikacja „Ulice i zaułki Grudziądza : Aleja 23 Stycznia i okolice”.

Książka jest bardzo elegancko wydana.

Zawiera mnóstwo ilustracji, którym towarzyszy obszerny komentarz.

Każde zdjęcie jest dokładnie opisane.

Szczegółowo wyjaśniono najdrobniejsze elementy widoczne na fotografiach.

Zebrano zdjęcia prezentujące poszczególne kamienice położone przy alei 23 Stycznia.

Przewracając karty albumu odbywamy spacer po nieistniejącym już Grudziądzu.