Tag Archives: Henryk Stroband

Katarzyna Kolendo-Korczak – Praecepta politica w toruńskim ratuszu

Katarzyna Kolendo-Korczak

Praecepta politica w toruńskim ratuszu
Niezachowany cykl malowideł z Sali Rady z 1603 roku i jego europejski kontekst

Wydawca:
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Liber Pro Arte

Warszawa 2014

SIRr XXXIIIb/152

Dr Katarzyna Kolendo-Korczak jest adiunktem w Instytucie Sztuki PAN.

Podjęła się karkołomnego zadania odtworzenia i interpretacji malowideł stanowiących dekorację stropu Sali Rady toruńskiego ratusza.

Dekorację stworzył Anton Möller w latach 1602-1603.

Niestety uległa ona całkowitej zagładzie trzysta lat temu w roku 1703 podczas wielkiego pożaru wywołanego bombardowaniem szwedzkim.

Zniszczone dzieło znane jest z drobiazgowego opisu, jaki zawierają wskazówki burmistrza Henryka Strobanda, zawarte w zamówieniu złożonym malarzowi.

Dodatkowo po pożarze burmistrz Jan Baumgarten sporządził „Memoranda”, w których opisał wygląd dekoracji przed ich zniszczeniem.

Autorka dysertacji nie tylko rekonstruuje przedstawienia, znajdujące się na dekoracji, ale również ich źródła literackie, wzorce ikonograficzne i co najważniejsze przesłanie ikonograficzne.

Ideowy program dekoracji, jej wymowa stanowiły „przykazania polityczne” dla toruńskich rajców i propagandowy wyraz polityki reform wprowadzanych w mieście przez burmistrza Strobanda.

Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów:

  1. Dzieło sztuki znane tylko z opisu
  2. Historia powstania dekoracji, pomysłodawcy i twórcy
  3. Dwanaście tablic toruńskich. Opis, źródła i próba interpretacji.
  4. Dekoracja toruńska w pejzażu intelektualnym europy 2. połowy XVI wieku
  5. Dekoracje budowli miejskich i domów prywatnych Torunia i Gdańska w 2 połowie XVI i 1. połowie XVII wieku
  6. Dekoracja toruńska na tle dekoracji budowli municypalnych w Europie

Henryk Stroband (1548-1609) – burmistrz toruński

Henryk Stroband (1548-1609)
Burmistrz toruński
W czterechsetną rocznicę śmierci

Pod red. Krzysztofa Mikulskiego
Okładka: Krzysztof Galus

Seria:Biblioteka ToMiTo
http://tomito.cba.pl
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2010

Sygnatura SIRr IIIB/Stroband

 

Henryk Stroband Starszy to jeden z najwybitniejszych toruńczyków.

Zasłynął z wielu reform instytucji miejskich, które przeprowadził w Toruniu, zmieniając go w nowoczesne miasto.

Dzięki jego staraniom zreformowano gimnazjum akademickie, rozwinięto działalność drukarni.

Zainicjował też przebudowę ratusza oraz miejskich fortyfikacji.

 

Prezentowana publikacja składa się z czterech artykułów, których autorami są naukowcy
z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Krzysztof Mikulski
Toruń w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku

Michał Targowski
Strobandowie w Toruniu

Janusz Małłek
Burmistrz Henryk Stroband (1548-1609), reformator instytucji miejskich i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu

Piotr Birecki
Toruń burmistrza Henryka Strobanda, czyli miasto doskonałe