Tag Archives: historia kościoła

Next Page

Waldemar Rozynkowski – Zamek Bierzgłowski

 

Waldemar Rozynkowski

Zamek Bierzgłowski

Wydawnictwo „Koronis”
Diecezjalne Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski 

Zamek Bierzgłowski 2015

Sygnatura SIRr XIII/161

Prof dr. hab. Waldemar Rozynkowski jest historykiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest również diakonem stałym diecezji toruńskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek, których jest autorem bądź redaktorem, a poświęconych historii średniowiecza lub historii Kościoła.

Opracowanie „Zamek Bierzgłowski” rozpoczyna rozdział poświęcony początkom miejscowości, która powstała w połowie XIII wieku.

Dalej znajdziemy opis warownego domu zakonnego, który wybudowali w Bierzgłowie Krzyżacy.

Zamek Bierzgłowski pełnił w średniowieczu  funkcje siedziby komtura i prokuratora.

Stał się wówczas także ośrodkiem życia religijnego zakonników-rycerzy.

Autor omawia następnie dzieje Zamku Bierzgłowskiego w okresie nowożytnym, w czasie zaborów i w okresie międzywojennym.

W latach 1946-1950 Zamek Bierzgłowski był siedzibą ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka – ordynariusza diecezji łuckiej.

Władze PRL przejęły Zamek Bierzgłowski, który został zwrócony Kościołowi w 1992 roku.

Obecnie jest siedzibą Diecezjalnego Centrum Kultury.

Książka jest ilustrowania mnóstwem wielobarwnych fotografii, przedstawiających odrestaurowany zamek.

Waldemar Rozynkowski – Barbarka – o historii, tradycji i pamięci

 

Waldemar Rozynkowski

Barbarka
O historii, tradycji i pamięci

Wydawca: Parafia rzymskokatolicka św. Antoniego

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XIII/162

Prof dr. hab. Waldemar Rozynkowski jest historykiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest również diakonem stałym diecezji toruńskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt książek, których jest autorem bądź redaktorem, a poświęconych historii średniowiecza lub historii Kościoła.

Opracowanie pod tytułem „Barbarka. O historii, tradycji i pamięci” otwiera rozdział dotyczący początków Barbarki.

Kolejne poświęcone są św. Barbarze – jej życiu i kultowi.

Następnie przeczytamy o najstarszej kaplicy na Barbarce założonej według tradycji już w 1299 roku.

Dowiemy się o rozwoju kultu na Barbarce w XVI-XIX wieku.

Poznamy historię cmentarza, który istniał na Barbarce.

Zapoznamy się z informacjami o cudownym źródle.

Przeczytamy o rozwoju Barbarki w okresie międzywojennym, kiedy miejsce to zaczęło pełnić funkcje rekreacyjne.

Poznamy również dramatyczne wydarzenia z 1939 roku związane z martyrologią i męczeństwem mieszkańców Torunia rozstrzelanych w lasach Barbarki przez Niemców.

Wśród zamęczonych przez Niemców był ks. Leon Dzienisz pierwszy proboszcz parafii św. Antoniego na Wrzosach, który był więziony półtorej roku w obozie koncentracyjnym w Dachau koło Monachium.

Książkę zamykają Modlitwa do św. Barbary i Litania do św. Barbary.

Alojzy Szudrowicz – Kapituła kruszwicka : w tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy

 

Alojzy Szudrowicz

Kapituła kruszwicka
W tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy

Wydawnictwo Pejzaż

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/175

W 1013 roku zostało powołane biskupstwo Kruszwickie.

W 1124 roku siedziba biskupstwa została przeniesiona do Włocławka.

Z istnieniem diecezji wiąże się powstanie w Kruszwicy kapituły katedralnej.

Kościołem katedralnym była pierwotnie katedra św. Wita, a po jej zniszczeniu w 1096 roku katedra św. Piotra w Kruszwicy.

Od 1559 roku to kościół pw. św. Piotra i Pawła.

Monografia Alojzego Szudrowicza składa się z pięciu rozdziałów, które przedstawiają w porządku chronologicznym dzieje kapituły w Kruszwicy.

Na początku autor przedstawia różne poglądy na temat powstania i istnienia biskupstwa w Kruszwicy.

Przybliża też spór o przeniesienie czy połączenie biskupstwa z Włocławkiem.

Autor odnosi się również do kwestii istnienia w Kruszwicy w średniowieczu kolejno dwóch kapituł przy kościele św. Wita i kościele św. Pawła.

W przypadku każdej z kapituł opisano jej powstanie, majątek i organizacje.

Obszernie zostało opisane funkcjonowanie kapituły przy kościele św. Piotra i Pawła w czasach nowożytnych.

Pomocne okazały się tu statuty kapituły z 1516 i 1670 roku.

Przedstawiono organizacje kapituły, jej majątek, bibliotekę.

Opisano stosunek kapituły do do reformacji i odnowy potrydenckiej.

Przedstawiono szczegółowo pełnienie przez kanoników Służby Bożej.

Osobny rozdział poświęcono walce o przetrwanie kapituły w XIX wieku.

Podano też informacje o udziale kanoników w powstaniach narodowych.

Na zakończenie opracowania przybliżono okoliczności nadania kapitule nowych statutów w okresie międzywojennym oraz opisano jej najnowszą historię w okresie po 1945 roku,

Uzupełnieniem książki jest aneks, w którym wymieniono prałatów i kanoników kruszwickich od początku XII wieku do 2013 roku