Tag Archives: historia sztuki

Next Page

Plastyka toruńska 1793-1920 – zapomniane oblicze wielokulturowego miasta

Plastyka toruńska 1793-1920
Zapomniane oblicze wielokulturowego miasta 

Redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski

Seria: Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia

Wydawca:
Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIIIc/43

Książka jest pokłosiem V konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”.

Konferencja odbyła się 13 maja 2017 roku w Centrum Dialogu w Toruniu (Biblioteka Diecezjalna).

Konferencje zorganizował Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Sztuka Torunia z czasów zaborów –  jako pruska, była dotąd traktowana po macoszemu.

Wiele jej dzieł zostało rozebranych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę lub opuściło miasto wraz z Niemcami.

Książka zawiera następujące artykuły poświęcone toruńskiej plastyce XIX wieku:

1. Katarzyna Kluczwajd – Uwaga – pamięć!

2. Sławomir Majoch – Zamalowany obraz wielokulturowego miasta. Wprowadzenie do problematyki (nie)obecności artystów czasów pruskich w historii sztuki Torunia

3. Katarzyna Kluczwajd – U kogo w Toruniu zamówić portret? Wszechstronny Carl Bonath – przyczynek do związków fotografii i malarstwa

4. Adam Paczuski – Toruński grobowiec austriackiego bohatera, czyli o pomniku pułkownika Franza Bruscha von Neuberg

5. Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska – Ławka Schillera i inne pomniki w parkach Bydgoskiego Przedmieścia w okresie Cesarstwa Niemieckiego (1871-1918)

6. Joanna Kucharzewska – Wystrój wnętrz kamienicy przy ul. Mostowej 8 w Toruniu

7. Piotr Birecki – O toruńskich witrażach ewangelickich słów kilka

8. Katarzyna Krupska, Bartłomiej Łyczak – Ernst August Plengorth (1800-1882) – życie i twórczość toruńskiego złotnika

Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu

 

Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu

Redakcja naukowa: Anna Błażejewska, Katarzyna Kluczwajd, Elżbieta Pilecka

Wydawca: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIV/163

W serii „Dzieje i skarby kościołów toruńskich” ukazało się dotychczas sześć tomów:

 1. Dzieje i skarby Kościoła Świętojańskiego w Toruniu 
 2. Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu 
 3. Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza 
 4. Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu 
 5. Kościół Świętojański w Toruniu – nowe rozpoznanie
 6. Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu 

Dominikański przyklasztorny kościół św. Mikołaja jest zaliczany do czwórki największych średniowiecznych kościołów Torunia.

Był charakterystycznym elementem nowożytnej panoramy miasta.

Jako jedyny z nich nie dotrwał do naszych czasów.

Został rozebrany po kasacie klasztoru w 1819 roku przez władze pruskie.

Wyposażenie kościoła przeniesiono w większości do innych toruńskich i pobliskich kościołów.

W 2016 roku Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizował dwudniową konferencje naukową poświęconą tej świątyni.

Polecana książka „Dzieje i skarby dominikańskiego kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu” jest pokłosiem tej konferencji.

Zamieszczone w zbiorze studia wyszły w większości spod pióra historyków sztuki.

1. Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska – Relikty architektury kościoła i klasztoru dominikańskiego w Toruniu w świetle badań archeologicznych

2. Jakub Adamski – Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie

3. Liliana Krantz-Domasłowska – Konteksty bliższe i dalsze – średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu

4. Elżbieta Pilecka – Casus detalu architektonicznego kościoła dominikanów toruńskich a problem definiowania specyfiki sztuki regionalnej

5. Anna Błażejewska – Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa – głos w dyskusji

6. Anna Pacan – Kult maryjny w zakonie dominikanów w okresie średniowiecza – zarys problematyki

7. Joanna Utzig – wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu

8. Aleksandra Kasprzak – Obrazy Męki Pańskiej z prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu – próba identyfikacji

9. Tomasz Wardzyński – Nagrobek Tylickich z kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu a geografia wpływów rzeźby gdańskiej i małopolskiej na północnych ziemiach Korony w 1. tercji XVII wieku

10. Teresa Tylicka – Kościół pw. św. Mikołaja i klasztor oo. dominikanów w Toruniu na rysunkach Georga Friedricha Steinera i kartach albumu tzw. Pseudo-Steinera jako przejaw zainteresowań kolekcjonerskich

11. Alicja Saar-Kozłowska – Plac dominikański w strukturze współczesnego miasta od XIX wieku

Katarzyna Kluczwajd – Dzieje sztuki Torunia – pytania i odpowiedzi

 

Katarzyna Kluczwajd

Dzieje sztuki Torunia
Pytania i odpowiedzi

Prelekcja

23. Toruński Festiwal Książki

Środa – 14 czerwca 2017

Dom Organizatora TNOiK

W środę 14 czerwca 2017 roku o godz. 16.00 w Domu Organizatora Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Toruniu przy Czerwonej Drodze 8 odbyła się kolejna impreza w ramach 23. Toruńskiego Festiwalu Książki.

Bohaterka spotkania była pani Katarzyna Kluczwajd – znana toruniarką, historyk sztuki, zabytkoznawcą, regionalistką, badaczką i popularyzatorką wiedzy o dziejach kultury i sztuki Torunia.

Jest ona pomysłodawczynią, organizatorką, redaktorką naukową, autorką i współautorką wielu wystaw, konferencji naukowych, serii wydawniczych, książek i artykułów.

Zobaczyliśmy interesująca prezentację, której autorka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie „Sztuka Torunia jest… jaka?”.

Prelegentka opowiedziała o licznych publikacjach, które napisała, współtworzyła lub była ich redaktorką, żeby wymienić tylko niektóre z nich:

 • Dzieje sztuki Torunia
 • Toruń jest… jaki?
 • Dzieje i skarby kościoła Mariackiego w Toruniu
 • Dzieje i skarby kościoła Świętojakubskiego w Toruniu
 • Dzieje i skarby Kościoła Świętojańskiego w Toruniu
 • Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza
 • Kościół Świętojański w Toruniu – nowe rozpoznanie
 • Zabytki lewobrzeżnego Torunia : zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane
 • Budownictwo szkieletowe w Toruniu : pruski mur : nielubiane dziedzictwo
 • Historyzm toruński XIX-XX wieku : architektura, miejsca i codzienność
 • Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989
 • Opus temporis : toruńskiej katedry historia najnowsza
 • Toruńskie zegary i zegarmistrzowie

Bohaterka spotkania opowiadała jak zmieniała się wiedza na temat sztuki Torunia w trakcie powstawania tych publikacji.

Dowiedzieliśmy się o wielu niespodziewanych i ważnych odkryciach:
– o odkryciach dokonywanych przez konserwatorów pracujących w Katedrze św. Janów,
– o odkryciach toruński zegarów z XVII wieku w zagranicznych muzeach
– o odkryciach wedut – malarskich widoków Torunia z XVIII i XIX wieku na zagranicznych aukcjach

Wiedza o sztuce Torunia zmienia się również z zmianami naszej świadomości, z docenieniem sztuki XIX i XX wieku, z docenieniem dorobku niemieckich plastyków, z przywróceniem pamięci o wielokulturowości Torunia.

Niestety na naszych oczach ciągle znika wiele zabytków małej architektury, budynków przemysłowych, domów z pruskiego muru.

To tylko drobny ułamek i pobieżny przegląd bogatej tematyki spotkania, w czasie którego pani Katarzyna Kluczwajd dzieliła się z nami swoja wiedzą zdobytą w ciągu kilkudziesięciu lat badań i poszukiwań.

Sala konferencyjna Domu Organizatora była wypełniona po brzegi.

Moderatorem spotkania był Krzysztof Przegiętka.

Organizatorzy zadbali nawet o kawę dla słuchaczy.