Tag Archives: historia sztuki

Previous Page · Next Page

Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w Toruniu”

 

Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w Toruniu”

pod redakcja Emanuela Okonia

Wydawca:
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XXXIIIb/156

Gwido Chmarzyński (1906-1973) był przed wojną kustoszem Muzeum Miejskiego w Toruniu, a po wojnie wykładowcą historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 1934 roku ukazała się jego rozprawa „Sztuka w Toruniu. Zarys dziejów” – monumentalne opracowanie historii artystycznej miasta na tle stosunków duchowo-religijnych i społeczno-gospodarczych.

Z okazji 80 rocznicy ukazania się  tego dzieła Muzeum Okręgowe w Toruniu i Towarzystwo Naukowe w Toruniu przygotowały jego reedycję.

Reedycja została złożona czcionką: Antykwa Toruńska.

Przedwojenny tekst został poprzedzony dwoma artykułami.

Są to studia poświęcone osobie Gwidona Chmarzyńskiego oraz analiza jego publikacji.

Bardzo ważną częścią wydawnictwa są ilustracje.

Redakcja skonfrontowała przedwojenne fotografie zamieszczone w albumie „Toruń dawny i dzisiejszy” Gwidona Chmarzyńskiego ze współczesnymi zdjęciami Andrzeja A. Skowrońskiego.

Spis treści:

  • Emanuel Okoń  – Wstęp
  • Józef Poklewski – Profesor Gwido Chmarzyński (1906-1973). Badacz – pedagog – organizator – człowiek
  • Elżbieta Pilecka – Dzieje sztuki Torunia – stare i nowe ujęcia problemu. Refleksje na marginesie opracowań sztuki miasta profesora Gwidona Chmarzyńskiego
  • Gwido Chmarzyński – Sztuka w Toruniu. Zarys dziejów
  • Ilustracje

Jacek Tylicki – Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy

 

Jacek Tylicki 

Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy

Wydawca:
Muzeum w Brodnicy
„Multi” B. Grzybowska – T. Siekierski 

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr I/54

Profesor UMK, dr hab. Jacek Tylicki jest wybitnym specjalistą w zakresie historii europejskiej sztuki nowożytnej (malarstwa, rysunku, rzeźby i grafiki).

Spod jego pióra wyszły bardzo ważne dysertacje, znajdujące się w zbiorach Książnicy:

  • Bartłomiej Strobel : malarz epoki wojny trzydziestoletniej / Toruń 2000
  • Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku / Toruń 2005

„Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy” powstały dzięki kwerendzie odbytej przez autora w Centralnym Archiwum Ewangelickim w Berlinie.

Znajdują się tam księgi metrykalne parafii ewangelickiej w Brodnicy z lat 1630-1797.

W księgach tych znajduje się wiele informacji o przedstawicielach rzemiosł artystycznych – zwłaszcza o złotnikach.

Są wymieniani w księgach również rzeźbiarz i malarze.

Księgi metrykalne wymieniają mistrzów i czeladników.

Monografia zawiera blisko 30 biogramów

Spotkanie „Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu widziany na nowo”

belkaniebieska2

torun-miasto-zabytkow

 

„Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu widziany na nowo.
O konserwacji świątyni i odkrytych zabytkach”

Spotkanie

13 marca 2015  – piątek

Książnica Kopernikańska w Toruniu

 

 

Spotkanie pod tytułem „Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu widziany na nowo. O konserwacji świątyni i odkrytych zabytkach” odbyło się 13 marca 2015 roku o godz. 18.00 w Książnicy Kopernikańskiej.

To już kolejne spotkanie z cyklu „Toruń Miasto Zabytków”. 

Organizatorem imprezy jest Książnica Kopernikańska i toruński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Gościem honorowym spotkania był ks. Wojciech Kiedrowicz proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Toruniu.

Spotkanie poświęcone było pracom konserwatorskim jakie w 2014 roku w kościele św. Jakuba przeprowadziła toruńska firma „Relief”.

Relacje konserwatorów poprzedził referat Marii Rdesińskiej na temat historii świątyni św. Jakuba i nowych odkryciach znajdujących się w niej zabytków. Licznie zgromadzona publiczność dowiedziała się wielu pasjonujących informacji m.in.: o ołtarzu i obrazie św. Michała Archanioła, o obrazie „Mater Misericordiae”, o epitafium z 1638 roku czy elementach oprawy Krucyfiksu Życia.

Następnie konserwatorzy z firmy „Relief” zrelacjonowali prace restauratorskie jakie przeprowadzono w kościele św. Jakuba w ubiegłym roku w prezbiterium i zakrystii świątyni. Prace te nadzorowała specjalna komisja złożona z historyków sztuki i konserwatorów. Wśród odnowionych zabytków wymienić można miedzy innymi malowidła ścienne na sklepieniu i przęsłach prezbiterium, glazurową inskrypcję fundacyjną, odkryty lawaterz w zakrystii, szafy wnękowe.

Spotkanie zakończyło się wylosowaniem wśród słuchaczy pamiątkowych książek.

belkaniebieska2