Tag Archives: II Pokój Toruński

Next Page

Toruń miastem pokoju – II Pokój Toruński

 

Toruń miastem pokoju
II Pokój Toruński

Redakcja naukowa: Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/4-54

Książka „Toruń miastem pokoju – II Pokój Toruński” jest specjalną publikacją przygotowaną z okazji 550. rocznicy zakończenia wojny trzynastoletniej i podpisania kończącego ją w 1466 roku II pokoju toruńskiego.

W publikacji zebrano artykuły znawców historii XV wieku, znawców monarchii jagiellońskiej i państwa krzyżackiego, badaczy dziejów średniowiecznego i nowożytnego Torunia.

Ich wspólną inspiracją jest Ii pokój toruński w rozmaitych ujęciach – miejskim, historycznym, sfragistycznym, dyplomatycznym, religijnym czy artystycznym.

W tomie zamieszczono następujące studia:

Krzysztof Kwiatkowski – Toruń miastem pokoju w późnym średniowieczu

Adam Szweda – II pokój toruński

Marcin Hlebionek – Uwagi o pieczęciach przy dokumentach II pokoju toruńskiego

Sławomir Jóźwiak – Sposoby zaprzysięgania polsko-krzyżackich traktatów pokojowych w XV w. na tle zachodnioeuropejskich procedur ratyfikacyjnych

Adam Kucharski – Trudna koegzystencja konfesyjna – Toruń miastem pokoju religijnego w epoce wczesnonowożytnej? Fakty i opinie (XVI-XVIII w.)

Piotr Birecki – Czy Marian Jaroczyński, twórca II Traktatu Toruńskiego, to drugi jan Matejko?

Marian Biskup – Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466

 

Marian Biskup

Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466

Wydawnictwo Napoleon V

Oświęcim 2014

Sygnatura SIRr VIb/4-53

Prof. Marian Biskup (1922-2012) był wybitnym polskim mediewistą i znawcą stosunków polsko-krzyżackich.

Napisał kilkanaście monografii naukowych i setki artykułów naukowych.

Wydawnictwo Napoleon V z Oświęcimia przypomniało czytelnikom jego najważniejszą rozprawę „Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466”.

Najnowsze wydanie jest reedycją wydania z 1967 roku.

W książce omówiono przyczyny wojny trzynastoletniej.

Przedstawiono przebieg wojny.

Podzielono ja na dwie fazy:

  • 1454 – 1461 – okres przewagi pospolitego ruszenia polskiego
  • 1462 – 1466 – okres przewagi sił zaciężnych Polski

Wojnę zakończyło zawarcie II pokoju toruńskiego 19 października 1466 roku.

Traktat został zaprzysiężony w Dworze Artusa w Toruniu przez króla Kazimierza Jagiellończyka i wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausen.

Toruń miastem pokoju – II pokój toruński – konferencja naukowa

belkaniebieska2

28102016

Toruń miastem pokoju.

II pokój toruński

 

Konferencja naukowa

z okazji 550 rocznicy

zawarcia II pokoju toruńskiego

Toruń 26 X 2016

belkaniebieska2

Tydzień po międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej: „Prusy Królewskie i Krzyżackie po II Pokoju Toruńskim 1466-1525”  w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK miała miejsce kolejna impreza upamiętniająca zawarcie II pokoju toruńskiego. Tę drugą sesję zatytułowano: „Toruń miastem pokoju. II pokój toruński”. Jej organizatorem byli: Towarzystwo Miłośników Torunia i Instytut Historii i Archiwistyki UMK.

Tytułowa impreza odbyła się w Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych im. Profesora Karola Górskiego (Collegium Humanisticum, C.039). Sesję poprowadził profesor Piotr Oliński z UMK. Na początku prowadzący przedstawił ideę zebrania. Następnie streścił wszystkie wystąpienia, które ukazały się już drukiem w książce: Toruń miastem pokoju. II pokój toruński, red. P. Oliński i W. Rozynkowski, Toruń 2016. Podczas obrad wspomnianą pozycję można było nabyć od przedstawicieli To-Mi-to w promocyjnej cenie.

Sama konferencja była stosunkowo krótka, gdyż złożyło się na nią 6 15-minutowych wystąpień. W jednym przypadku prowadzący sesję, profesor Oliński, w zastępstwie nieobecnego referenta przedstawił jego wystąpienie (Adam Kucharski – Trudna koegzystencja konfesyjna – Toruń miastem pokoju religijnego w epoce wczesnonowożytnej? Fakty i opinie XVI-XVIII w.).

Organizatorzy przewidzieli po dwie dyskusje, w połowie konferencji i na jej zakończenie. Ostatecznie skończyło się na jednej uwadze Słuchaczki. Było to nawiązanie do ostatniego referatu, poświęconego obrazowi „II Traktat Toruński”, który szczęśliwie przetrwał II wojnę światową, czego niestety nie można powiedzieć o wielu innych, utraconych działach sztuki.

belkaniebieska2

Program konferencji ze strony To-Mi-To
http://www.tomito.cba.pl/aktualnosci.html (dostęp 27 X 2016):

Powitanie i prezentacja książki

Krzysztof Kwiatkowski – Toruń miastem pokoju w późnym średniowieczu

Adam Szweda – II pokój toruński

Marcin Hlebionek – Uwagi o pieczęciach przy dokumentach II pokoju toruńskiego

Sławomir Jóźwiak – Sposoby zaprzysięgania polsko-krzyżackich traktatów pokojowych w XV w. na tle zachodnioeuropejskich procedur ratyfikacyjnych

Adam Kucharski – Trudna koegzystencja konfesyjna – Toruń miastem pokoju religijnego w epoce wczesnonowożytnej? Fakty i opinie XVI-XVIII w.

Piotr Birecki – Czy Marian Jaroczyński, twórca II Traktatu Toruńskiego to drugi Jan Matejko?

Dyskusja

belkaniebieska2