Tag Archives: ikonografia

Teresa Tylicka, Jacek Tylicki – Thorunensia i inne rysunki z XVIII-wiecznej kolekcji pastora Jana Jakuba Haselaua

 

Teresa Tylicka
Jacek Tylicki

Thorunensia i inne rysunki z XVIII-wiecznej kolekcji pastora Jana Jakuba Haselaua

 Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXXIIIb/172

Jan Jakub Heselau był luterańskim pastorem staromiejskiego kościoła ewangelickiego.

Znany jest ze swojej bibliofilskiej pasji i bogatego księgozbioru oznaczonego eleganckim ekslibrisem.

Jacek Tylicki i Teresa Tylicka przybliżyli małoznany dotąd zbiór map, planów, widoków oraz ikonografii związanej z Toruniem i jego okolicami, który stanowił bardzo cenną część kolekcji pastora Haselaua.

Monografię otwiera rozdział poświęcony osobie Jana Jakuba Haselaua – pastora, uczonego i kolekcjonera.

Kolejny rozdział zawiera informacje odnośnie bibliofilskiej pasji pastora i jego księgozbioru.

Następnie autorzy omówili kolekcję historyczno-geograficzną i artystyczną pastora Haselaua.

Została ona podzielona na trzy zasadnicze części:

 1. „Atlas topograficzny”
 2. zespół rysunków Jerzego Fryderyka Steinera
 3. widoki i plany staromiejskiego zboru ewangelickiego w Toruniu

Kolejna częścią monografii jest „Katalog dziel w zbiorze Haselaua”.

Obszerne opisy katalogowe dzieł zawierają następujące rubryki: autor, datowanie, opis, inskrypcje, komentarz, proweniencja, literatura.

Uzupełnieniem książki jest ponad 100 ilustracji.

 

Enrico De Pascale – Śmierć i zmartwychwstanie

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Enrico De Pascale

Śmierć i zmartwychwstanie

Leksykon
historia, sztuka, ikonografia

Tłumaczenie: Anita Kłos

Wydawnictwo Arkady
http://www.arkady.com.pl/

Projekt graficzny: Dario Tagliabue
Warszawa 2011
Sygnatura SIRi XVIc/SZT-14

 

Śmierć jest najstarszym i najbardziej rozpowszechnionym w sztuce tematem,
który podejmuje wiele dzieł malarskich, przedstawiających sceny batalistyczne, ukrzyżowanie, egzekucje, pogrzeby, epidemie.

Tematykę śmierci podejmuje się we wszystkich miejscach kuli ziemskiej i w każdym okresie historycznym.

 

Przeciwieństwem śmierci jest zmartwychwstanie i odrodzenie,
dlatego autor omówił je w jednym wspólnym dziele.

Leksykon jest bardzo bogato ilustrowany i pełni z powodzeniem rolę albumu.

Książka składa się z ośmiu rozdziałów:

 1. Krew i strzała
 2. Vanitas vanitatum
 3. Eros i Tanatos
 4. Między niebem a ziemię
 5. Władczyni świata
 6. Kult zmarłych
 7. Zaświaty
 8. Nowe życie