Tag Archives: Inflanty Polskie

Mariusz Balcerek – Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625-1627

Mariusz Balcerek

Narodziny Polskich Inflant
Walki o Dyneburg w latach 1625-1627

s. 125-138

[w:]
Stan badań nad wielokulturowym
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
Tom III : Inflanty Polskie

 

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
Tom III : Inflanty Polskie
Redakcja: Wojciech Walczak, Karol Łopatecki

Wydawca:
Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

http://www.repcyfr.pl/dlibra
Projekt okładki Izabela Kabacińska
Białystok 2012

 

Miło nam poinformować, że nasz kolega dr Mariusz Balcerek opublikował swój kolejny artykuł pod tytułem: „Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625-1627”.

Artykuł ukazał się w zbiorze materiałów stanowiących pokłosie międzynarodowej konferencji „Inflanty Polskie: historia
i dziedzictwo” zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński
i Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Krakowie w listopadzie 2010 r.

 

Artykuł poświęcony jest walkom oddziałów polsko-litewskich z wojskami szwedzkimi,
które pod wodza Gustawa II Adolfa zmierzały do dokończenia podboju całych Inflant
i zabezpieczenia swych zdobyczy.

Kulminacją walk okazała się bitwa pod Walmozją 17 stycznia 1626 roku, która zakończyła się porażką Rzeczypospolitej.

Szwedom udało się nawet rok później 4 października 1627 roku zdobyć Dyneburg, ale na szczęście dla Litwy Szwedzi po spaleniu miasta wycofali się na zachód, ograniczając się do obrony linii Dźwiny i swoich dotychczasowych zdobyczy w Inflantach.

 

Mariusz Balcerek, Paweł A. Jeziorski – Konferencja „Dawne Inflanty Polskie: dziedzictwo i historia”

Mariusz Balcerek
Paweł A. Jeziorski

Konferencja „Dawne Inflanty Polskie:
dziedzictwo i historia”

Zapiski Historyczne
Tom LXXVI – rok 2011
Zeszyt 2 – s. 153-161

Wydawca:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

http://www.tnt.torun.pl/

 

Dr Mariusz Balcerek wspólnie z dr Paweł Jeziorski opublikowali
w najnowszych „Zapiskach Historycznych” sprawozdanie
z międzynarodowej konferencji „Dawne Inflanty Polskie: Dziedzictwo i historia”.

Konferencja odbyła się w dniach 18-19 listopada 2010 roku
w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wzięli w niej udział historycy i literaturoznawcy z Łotwy i Polski.

 

Autorzy sprawozdania omówili główne tezy zaprezentowanych referatów:

 1. Prof. dr hab. Ēriks Jēkabsons, Czynnik polski w historii Łotwy: wątek inflancki
 2. Prof. dr hab. Ruta Kaminska, The Parish Church in Stolerowa in the Context of the 18th Century Art and Architecture Heritage in Polish Livonia
 3. Dr hab. Krzysztof Zajas – Gustaw Manteuffel i kolonializm bałtycki
 4. Dorota Janiszewska-Jakubiak – Inflanty Polskie w pracach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 5. Dr Paweł Bukowiec – Kresy – słowo po przejściach
 6. Dr Mirosław Jankowiak, Polacy Krasławia – historia i współczesność
 7. Dr Paweł Jeziorski, Właściciele majątków ziemskich na terenie Inflant Polskich u schyłku XVI wieku
 8. Dr Anna Ziemlewska, Ryga w Rzeczypospolitej polsko – litewskiej (1581-1621). Stan badań
 9. Dr Mariusz Balcerek, Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625-1627
 10. Prof. dr hab. Henrihs Soms, Reminiscences of Polish Livonia in Terra Mariana
 11. Prof. dr hab. Henryk Manteuffel, Obrazki ziemiańskich ostatków na Inflantach Polskich
 12. Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – Jan Barszczewski, Romuald Podbereski i fantastyczna Witebszczyzna
 13. Mgr Michał Laszczkowski – Życie studentów w Rydze na podstawie powieści M. Manteuffla „Statyści”, W. Baranowskiego „Gaudeamus” i F. Hoesicka „Dwaj przyjaciele”
 14. Dorota Krystyna Rembiszewska, Beata Biesiadowska – Magdziarz, Elementy polskie w toponimach wschodniej Łotwy;
 15. Prof. dr hab. Dorota Samborska – Kukuć, Działalność literacka Platerów kombulskich
 16. Dr Krystyna Barkovska, „Cały mój pejzaż jest stamtąd, z moich stron rodzinnych“, czyli naddźwińska kraina Iłłakowiczówny i Borcha
 17. Dr Agnieszka Durejko, Nieznana poezja Olgi Daukszty
 18. Dr Monika Michaliszyn, Recepcja polskiej kultury w czasopismach łotewskich okresu niepodległości Łotwy (1918-1940)
 19. Mgr Józef Steciński, Konserwacja obrazu olejnego na płótnie „Św. Ludwik wyruszający na wyprawę krzyżową“ z pracowni J. Matejki w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Krasławiu
 20. Ilze Jakuša-Kreituse, Conditions of formation of icon painting and the collections in Polish Inflanty; the development of the tradition
Mariusz Balcerek – Poļu Vidzemes jeb Inflantijas izveides priekšvēsture. Cīņas par Daugavpili 1625.-1627. gadā

Mariušs Balcereks

Poļu Vidzemes jeb Inflantijas izveides priekšvēsture
Cīņas par Daugavpili 1625.-1627. gadā

s. 88 – 100

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls
nr 2 / 2011

Rīga

 

Najnowsza publikacja dr Mariusza Balcerka ukazała się po łotewsku w czasopiśmie Instytutu Historii Łotwy w Rydze.

Artykuł poświęcony jest początkom Inflant Polskich.
Autor opisuje przebieg walk wojsk litewskich i szwedzkich
o Dyneburg w latach 1625 – 1627.

Kulminacją szwedzkiej ofensywy była klęska wojsk litewskich pod wodzą marszałka wielkiego litewskiego Jana Stanisława Sapiehy w bitwie pod Walmojzą 17 stycznia 1626 r.