Tag Archives: informacja naukowa

Previous Page

Informacja w bibliotekach XXI wieku: transformacja form, metod i narzędzi

belkaniebieska2

03042015-1

 

„Informacja w bibliotekach
XXI wieku:

transformacja form,
metod i narzędzi”

Szkolenie

 12-13 marca 2015

Biblioteka Narodowa
w Warszawie

 

 

 

W dniach 12-13 marca (czwartek-piątek) miało miejsce szkolenie w Bibliotece Narodowej zatytułowane: „Informacja w bibliotekach XXI wieku: transformacja form, metod i narzędzi”. Zorganizował je Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, a przeprowadzili pracownicy Zakładu Informacji Naukowej BN.

Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej na pierwszym piętrze w BN (jeśli mnie pamięć nie myli, to dawniej była tam Czytelnia Mikroform). Uczestniczyło w nim ponad 10 osób z różnych bibliotek w kraju, w tym reprezentant Książnicy. Każdy słuchacz miał do dyspozycji laptop, na którym wykonywał polecenia osoby prowadzącej szkolenie.

Dwudniowe szkolenie podzielone zostało na trwające około godziny prezentacje i krótkie zajęcia praktyczne na sam koniec.

Pierwszy dzień

  • „Bibliotekarz/nauczyciel jako przewodnik po chaotycznym świecie internetowej informacji”
  • „Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne cz. 1”
  • „Wyszukiwarki naukowe i specjalistyczne cz. 2”
  • „Globalny dostęp do zasobów bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych”
  • „Biblioteki cyfrowe jako źródła informacji”

Drugi dzień

  • „Drukowane i cyfrowe źródła bibliograficzne z dziedziny nauk historycznych”
  • „Drukowane i cyfrowe źródła bibliograficzne z dziedziny nauk polonistycznych”
  • „W poszukiwaniu herbowego przodka – źródła informacji o rodach szlacheckich tradycyjne i internetowe”
  • „Teoria to nie wszystko, czyli praktyczne oblicze informacji”

W trakcie prezentacji przedstawiono wiele ciekawych wiadomości potrzebnych każdej osobie zajmującej się udzielaniem informacji naukowej w bibliotece. Zapoznano nas zarówno z tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi źródłami informacji, kładąc nacisk na te drugie. Przez większość czasu dowiadywaliśmy się o przydatnych wyszukiwarkach, bazach danych i sposobach ich wykorzystywania.

Na zakończenie pierwszego dnia szkolenia zorganizowano krótkie szkolenie, podczas którego uczestnicy musieli rozwiązać małe zadania w oparciu o zdobytą wiedzę. Polegały one na szybkim znalezieniu informacji na temat pewnej publikacji, co nie sprawiło nikomu większych problemów.

Na koniec drugiego dnia przygotowano zajęcia praktyczne. W ich trakcie oprowadzono nas po Bibliotece Narodowej, kładąc nacisk na Informatorium. W tym miejscu mieliśmy sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie całego szkolenia. Polegało to na wykonaniu krótkich kwerend w oparciu o tradycyjne zasoby, znajdujące się właśnie w Informatorium, oraz szeroko pojęty Internet. Na realizację tego zadania mieliśmy około 15 minut. Potem wszystkie kwerendy zostały omówione. Liczyły nie tyle wyniki, co sposób w jaki je osiągnięto. Analizowano metody wyszukiwania i źródła informacji.

Na tym szkolenie zostało zakończone. Uczestnikom zostały rozdane certyfikaty oraz pamiątkowe oznaki z logo Biblioteki Narodowej.

Link do szkolenia:
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zebid-bn/oferta-szkoleniowa/informacja-w-bibliotekach-xxi-wieku:-transformacja-form,-metod-i-narzedzi/#

belkaniebieska2

Konferencja „Homo communicativus – Współczesne oblicza komunikacji i informacji”

W dniach 24- 25 czerwca odbyła się w Collegium Humanisticum UMK ogólnopolska konferencja „Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji”.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pracownicy Działu Informacyjno – Bibliograficznego WBP-KK z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładom prelegentów
i dyskusjom naukowców.

 

Wśród zagadnień, jakim poświęcone były obrady znalazły się następujące tematy:
– „Uniwersalizm komunikacji”
– „Nowe media a przełamywanie ograniczeń”
– „Współczesne oblicza kultury”
– „Komunikacja w organizacji”
– „Człowiek w dobie konwergencji mediów – szansa czy zagrożenie?”
– „Intermedialność przekazu”
– „E-publikowanie”
– „Problemy e-społeczności”
– „Sieciowe systemy informacyjne”

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Narodowej, Książnicy Pomorskiej, Centrum Rozwiązań Menedżerskich DEVOTEAM, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Opolskiej.