Tag Archives: informatologia

Toruńskie Studia Bibliologiczne

 

Toruńskie Studia Bibliologiczne

2008-

Instytut Informacji Naukowej
i Bibliologii UMK

Sygnatura SIRr II/44

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” są czasopismem naukowym poświęconym bibliologii.

Na łamach czasopisma znajdziemy artykuły dotyczące:

  • czytelnictwa
  • ruchu wydawniczo-księgarskiego
  • prasoznawstwa
  • księgoznawstwa
  • bibliotekarstwa
  • biblioterapii
  • informatologii
  • elektronicznych zasobów informacyjnych
  • nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Teksty pogrupowane są w cztery działy:
I – Artykuły
II – Problemy, badania, hipotezy
III – Recenzje, omówienia i przeglądy piśmiennictwa
IV – Okolice bibliologii

Czasopismo jest półrocznikiem – co roku wychodzą dwa numery.

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” są czasopismem indeksowanym i punktowanym (6 pkt).

Hanna Batorowska – Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej

belkaniebieska2

03082016

 

Hanna Batorowska

Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej
Rozważania o dojrzałości informacyjnej

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XI/106

belkaniebieska2

Hanna Batorowska jest prof. nadzw. dr hab. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Przedmiotem rozprawy „Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej” jest dojrzałość informacyjna.

Dojrzałość informacyjna jest fundamentem rozwoju kultury informacyjnej człowieka.

Dojrzałość informacyjna oznacza, ze jednostka umie dotrzeć do potrzebnych jej informacji, ocenić je i przetworzyć, potrafi stosować nowe technologie informacyjne i zarządzać informacja.

Dojrzałość jest szczególnie pożądana cechą w sytuacji zalewu informacjami i bardzo szybko zmieniającej się techniki.

Autorka przedstawia jak powinien wyglądać proces wychowywania dojrzałych użytkowników informacji.

Książka przeznaczona jest dla pedagogów i nauczycieli, którzy odpowiadają za rozwój kompetencji informacyjnych uczniów.

Powinni również sięgnąć po nią bibliotekarze, zwłaszcza w bibliotekach akademickich, szkolnych i pedagogicznych, którzy odpowiadają za edukacją informacyjną czytelników.

belkaniebieska2