Tag Archives: informator

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju

 

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Działalność badawcza, dydaktyka, perspektywy rozwoju

oprac. i red. Wanda A. Ciszewska, Dorota Degen, Wiesław Sieradzan

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXXIa/80

Najnowszy informator poświęcony Wydziałowi Nauk Historycznych UMK obejmuje ponad 20-letnią historię Wydziału oraz jego współczesne oblicze.

Książkę otwiera rozdział poświęcony historii Wydziału od jego powstania w 1993 roku.

Następnie przedstawiono poszczególne jednostki Wydziału Nauk Historycznych, ich historię, dokonania naukowe i dotychczasowy dorobek:

  • Instytut Archeologii
  • Instytut Historii i archiwistyki
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
  • Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
  • Katedra Historii Sztuki i Kultury
  • Centrum Badań Kopernikańskich
  • Centrum Dziedzictwa Kulinarnego
  • Centrum Mediewistyczne
  • Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
  • Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu

Druga część informatora przedstawia aktualną strukturę Wydziału, jego władze, jednostki organizacyjne i skład osobowy.

Informator wyróżnia się dużą ilością archiwalnych fotografii, które dokumentują bogatą historię Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Kowal – miasto królewskie

belkaniebieska2

21102015

 

Kowal
Rodzinne miasto króla Kazimierza Wielkiego

Wydawca:
Urząd Miasta Kowala

Kowal 2008

Sygnatura SIRr VIII/In-113

belkaniebieska2

Małe Ojczyzny w naszym regionie przeżywają swój renesans.

Dzieje się tak dzięki aktywności samorządów miast i gmin, które dbają o rozwój i promocję swych terenów.

Również Kowal kierowany przez burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego możne pochwalić się informatorem opisującym dzieje i współczesność miasta.

W książce opisano florę i faunę miejscowości położonej w sąsiedztwie lasów i jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Scharakteryzowano również miasto jako ośrodek usług i handlu.

Autorzy opracowania przybliżyli ostatnie osiągnięcia Kowala związane z modernizacją infrastruktury, odnowieniem centrum miasta, oddaniem do użytku nowych obiektów publicznych, a także obwodnicy miasta.

Wiele miejsca poświęcono rozwojowi sportu i kultury w Kowalu.

Opisano również aktywność społeczną mieszkańców i funkcjonujące w mieście organizacje lokalne.

W książce przedstawiono też gruntownie odnowiony zabytkowy kościół parafialny pw. św. Urszuli oraz miejscowy cmentarz.

Osobny rozdział informatora poświęcony został wybitnym Kowalanom, takim jak:
– król Kazimierz Wielki
– biskup Piotr Tylicki
– błogosławiony ks, Dominik Jędrzejewski
– aktor Jan Nowicki
– filmowiec Elżbieta Stankiewicz
– profesor Ewa Mazierska

Opracowanie  kończy zarys historii Kowala.

Wydawców książki należy pochwalić za niezwykłe bogactwo zdjęć, ilustracji i rysunków, które bardzo podnoszą walory i  atrakcyjność publikacji.

belkaniebieska2