Tag Archives: interpretacje

Next Page

Marian Stala – Blisko wiersza

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

14122015

 

Marian Stala

Blisko wiersza
30 interpretacji

Wydawnictwo Znak

Kraków 2013

Sygnatura SIRi XVII/L-48

belkaniebieska2

Prof. dr hab. Marian Stala jest wykładowcą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielońskiego.

Jest znawcą poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza.

Jest koneserem i miłośnikiem poezji, wybitnym krytykiem literackim i eseistą.

Książka „Blisko wiersza” zawiera interpretacje 30 wierszy, które są szczególnie bliskie autorowi i zapadły mu w pamięci.

Jest to wybór nieprzypadkowy, ale i osobisty.

Czytelnik będzie zafascynowany mogąc śledzić tropy autora, który z dużym znawstwem i intuicją rozszyfrowuje poetyckie metafory, odkrywa skryte przesłanie, analizuje świat poetycki, pozwala docenić piękno wiersza i uczula na artyzm poety.

W zbiorze znalazły się szkice poświęcone następującym utworom:

 • Adam Mickiewicz – Nad wodą wielką i czystą, Snuć miłość…, Gdy tu mój trup …, Polały się łzy…
 • Jarosław Iwaszkiewicz – Skończone przeznaczenie…
 • Aleksander Wat – Buchalteria
 • Adam Ważyk – Przystań
 • Czesław Miłosz – Obłoki, Bon nad Lemanem, Oset, pokrzywa…
 • Julia Hartwig – Oda do nicości
 • Tadeusz Różewicz – Cierń
 • Miron Białoszewski – otwieram jej drzwi…
 • Wisława Szymborska – Dnia 16 maja 1973 roku, Możliwości, Kot w pustym mieszkaniu,  Uprzejmość niewidomych
 • Zbigniew Herbert – Fotografia, Wóz, Dęby
 • Wiktor Woroszylski – Upór Marcina Lutra
 • Jacek Łukasiewicz – Pełnia
 • Ryszard Krynicki – Roztargnienie? Niepamięć? Przypadek?, Byłem tutaj
 • Julian Kornhauser – Już nic
 • Stanisław Barańczak – Żeby w kwestii tej nocy była pełna jasność, Cmentarze samochodów…
 • Bronisław Maj – Wspólne powietrze
 • Marcin Świetlicki – McDonald’s
 • Marcin Sendecki – Z wysokości drugiego piętra…

belkaniebieska2

Najsłynniejsze obrazy

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Najsłynniejsze obrazy

Opracowanie graficzne:
Xact Times Production Team

Redaktor prowadzący:
Krzysztof Jędrzejewski
Tłumaczenie: Urszula Ruzik-Kulińska

Wydawnictwo Bellona SA
http://www.bellona.pl/
Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVIc/SZT-15

 

Album zawiera opisy 101 najważniejszych w dziejach obrazów.

Opisy zawierają informację o twórcy, historię powstania malowidła, objaśnienie zastosowanych technik malarskich, interpretację symboli i wyjaśnienie znaczenia dla dziejów sztuki.

Obrazy ułożone są w porządku alfabetycznym według tytułów:
od tryptyku „Adoracja Dzieciątka” (Hugo van der Goes)
do „Żółtych irysów z różową chmurą” (Claude Monet).

 

 

Marta Makowiecka, Mariusz Pawłowski – Epika i dramat : interpretacje

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Marta Makowiecka
Mariusz Pawłowski

Epika i dramat
Interpretacje

Seria: Nowa matura. Język polski

Wydawnictwo Świat Książki
Bertelsmann Media sp. z o.o.

Warszawa 2007

Sygnatura SIRi XVIc/LIT-58

Prezentowana publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla maturzystów.

Dzięki zamieszczonym przykładom czytelnicy mogą posiąść umiejętność analizy
i interpretacji tekstu literackiego, która wymagana jest na egzaminie maturalnym.

Maturzyści zorientują się jak posługiwać się fachowym słownictwem, jak zbudować kompozycję wypowiedzi, jak przeprowadzić logiczny wywód i wyciągnąć sensowne wnioski.

Opracowanie zawiera interpretacje fragmentów 36 utworów:

 1. Boska komedia – Dante Alighieri
 2. Chłopi – Władysław Reymont
 3. Cierpienia młodego Wertera – Johann Wolfgang Goethe
 4. Confiteor – Stanisław Przybyszewski
 5. Do króla – Ignacy Krasicki
 6. Dziady część III – Adam Mickiewicz
 7. Dziennik – Witold Gombrowicz
 8. Dzień na Harmenzach – Tadeusz Borowski
 9. Dżuma – Albert Camus
 10. Ferdydurke – Witold Gombrowicz
 11. Granica – Zofia Nałkowska
 12. Hamlet – William Szekspir
 13. Heban – Ryszard Kapuściński
 14. Inny świat – Gustaw Herling-Grudziński
 15. Kartoteka – Tadeusz Różewicz
 16. Kordian – Juliusz Słowacki
 17. Król Edyp – Sofokles
 18. Lalka – Bolesław Prus
 19. Lord Jim – Joseph Conrad
 20. Ludzie bezdomni – Stefan Żeromski
 21. Makbet – William Szekspir
 22. Mendel Gdański – Maria Konopnicka
 23. Mistrz i Małgorzata – Michaił Bułhakow
 24. Nad Niemnem – Eliza Orzeszkowa
 25. Nie-Boska komedia – Zygmunt Krasiński
 26. Pamiętniki – Jan Chryzostom Pasek
 27. Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz
 28. Potop – Henryk Sienkiewicz
 29. Proces – Franz Kafka
 30. Przedwiośnie – Stefan Żeromski
 31. Sanatorium Pod Klepsydrą – Bruno Schulz
 32. Świętoszek – Molier
 33. Tango – Sławomir Mrożek
 34. Wesele – Stanisław Wyspiański
 35. Zbrodnia i kara – Fiodor Dostojewski
 36. Zdążyć przed Panem Bogiem – Hanna Krall