Tag Archives: introligatorstwo

Judyta Zamrzycka – Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku

 

Judyta Zamrzycka

Introligatorzy toruńscy od XV do XVI/XVII wieku
Typologia cech warsztatowych

Seria: Biblioteka ToMiTo

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XXXVe/39

Judyta Zamrzycka ukończyła konserwację i restaurację dzieł sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jej książka przybliża wiedzę o zabytkowych oprawach dawnych ksiąg, a w szczególności na temat toruńskiego introligatorstwa.

Współcześnie wartość zabytkowej książki zawarta jest nie tylko w jej treści.

Duże znaczenia ma też jej fizyczna forma, oprawa, która przez swoje walory artystyczne i technikę wykonania pozwala zaliczyć ją do sztuki użytkowej.

Autorka przedstawiła wyniki swych badań nad ustaleniem typowych cech wyrobów poszczególnych warsztatów introligatorskich działających w Toruniu od XV do początku XVII wieku.

Podstawą badań były przede wszystkim zbiory Ksiąznicy Kopernikańskiej, w tym 71 inkunabułów (w 60 woluminach), 67 woluminów szesnastowiecznych druków oraz 21 woluminów z działu Toruniensia.

Rozprawa składa się z trzech rozdziałów.

Dwa pierwsze maja charakter teoretyczny.

Rozdział I poświęcony jest charakterystyce rzemiosła introligatorskiego, warsztatowi pracy introligatora, narzędziom introligatorskim, materiałom wykorzystywanym do wykonywania ksiąg, rękodziełu rzemieślniczemu, artyzmowi tworzenia zabytkowej książki, naprawom wykonywanym przez introligatorów.

Rozdział II charakteryzuje organizację rzemiosła introligatorskiego w Polsce, przedstawia strukturę i organizacje cechu introligatorów, etapy kształcenia w rzemiośle introligatorskim.

Rozdział opisuje również introligatorstwo w Toruniu , introligatorów toruńskich oraz statuty przywilejów cechowych introligatorów i szkatułkarzy.

Rozdział III ma charakter badawczy.

Autorka przedstawiła typologię cech konstrukcji i stylu zabytkowej książki.

Określiła cechy konstrukcji i stylu wybranych toruńskich warsztatów introligatorskich.

Porównała cechy niezidentyfikowanych woluminów z cechami wybranych warsztatów.

Omówiła wyniki badań porównawczych i je podsumowała.

Okazało się bezsprzecznie, że każda oprawa zabytkowej książki zawiera grupę cech konstrukcyjnych i artystycznych, które charakteryzują indywidualny styl autora oprawy.

Należy jednak opierać się na jak najdłuższej liście takich cech, subtelne różnice nie są wystarczające dla jednoznacznej identyfikacji autora.

Judyta Zamrzycka badała zarówno oryginalne wartości artystyczne jak i konstrukcyjne zabytkowych książek.

Uwzględniła kilkadziesiąt cech wyróżniających blok książki, kapitałkę, wyklejkę, oprawę, okładziny, obleczenie, zapinki i okucia.

II ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Introligatorzy i ich klienci”

belkaniebieska2

06122016

 

II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza

„Introligatorzy i ich klienci”

17-18 listopada 2016

Książnica Kopernikańska w Toruniu

belkaniebieska2

17 i 18 listopada 2016 roku pracownicy Informatorium włączyli się do pomocy przy obsłudze II Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej „Introligatorzy i ich klienci”.

Konferencję zorganizowali wspólnie Instytut Informacji Naukowej i Bibliologi UMK oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Przewodniczącą Rady Naukowej Konferencji była prof. dr hab. Iwona Imańska, a funkcję sekretarza naukowego konferencji pełnił dr Arkadiusz Wagner.

Miejsce obrad znajdowało się w Książnicy Kopernikańskiej.

W konferencji wzięli udział naukowcy z całej Polski.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele:

 • Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Biblioteki Elbląskiej im C. Norwida
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
 • Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu
 • Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • Ksiąznicy Pomorskiej w Szczecinie
 • Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bl. Wincentego Kadłubka w Kielcach
 • Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Konferencji towarzyszyła wystawa „Cymelia Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu”.

Więcej informacji znajda państwo na stronie:
http://www.inibi.umk.pl/introligatorzy/index.html

belkaniebieska2

Elżbieta Pokorzyńska – Z dziejów introligatorni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

belkaniebieska2

25082015Elżbieta Pokorzyńska

Z dziejów introligatorni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszcz

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXVe/33

belkaniebieska2

Dr Elżbieta Pokorzyńska wykłada na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jest wybitnym specjalistą w zakresie introligatorstwa polskiego, opraw książek, dziejów drukarstwa, typografii artystycznej i bibliofilstwa.

Uruchomienie Introligatorni w Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy nastąpiło w 1923 roku.

Dyrektor Bełza od początku postanowił udostępniać czytelnikom tylko książki oprawione.

Było to bardzo ambitne założenie, z uwagi na fakt, że większość książek była wówczas wydawana w postaci prowizorycznie zszytych składek bez twardych okładek, co skutkowało szybkim niszczeniem się.

Introligatornia jeszcze przed wojną zajęła się również konserwacją książek.

Opracowanie zawiera dokładny opis 90-letniej działalności introligatorni.

Wiele miejsca poświęcono również przybliżeniu sylwetek pracowników introligatorni.

Dzieje introligatorni zostały bardzo dobrze udokumentowane.

Autorka wykorzystała dokumenty dostępne zarówno w archiwum zakładowym Biblioteki, jaki i w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

Książka zainteresuje czytelnika również bardzo ciekawymi ilustracjami.

Co warto podkreślić, publikacja została bardzo starannie wydrukowana.

belkaniebieska2